İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 21 Ocak 2020
Toplam 7 bölgeyi çalışmaya dahil eden İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması'na ön seçim başvuru için son tarih 11 Mayıs 2020.

Yarışmanın Amacı

İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”nın amacı, yarışma alanındaki güncel ihtiyaçlar, beklentiler ve imkanlar doğrultusunda, ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan, proje ve müelliflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yarışmanın ana hedefi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır.

Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile dünyanın en özellikli kentlerinden biri olan İstanbul’un kimliğini belirleyen doğal su kaynaklarıdır. Haliç, İstanbul’un yapısal coğrafyasında sosyal, kültürel ve fiziki anlamda çok önemli bir oluşumdur.

İlk çağlardan başlayan, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi ile gelişen, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan çok zengin ve değerli bir geçmişe sahip olan Haliç, bulundurduğu anıtsal mimari yapılar ve geleneksel doku ile İstanbul şehri için çok önemli bir tarihi merkez durumundadır. Marmara Denizi’nin kara parçasına girmesiyle oluşan Haliç (Altın Boynuz), hem jeolojik yapısı sebebiyle hem de coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca önemli bir kentsel yerleşim yeri olmuştur. 1900’lü yıllardan sonra sanayi faaliyetinin Haliç’te yer almasıyla beraber yapılaşma formu değişen ve sanayi atıkları yüzünden kirlenmeye başlayan Haliç, 1980’li yıllarda alınan kararla sanayi alanlarından temizlenmeye başlanmıştır. Bugün, ticaret, kamu hizmetleri, eğitim hizmetlerinin ve rekreasyon alanlarının yoğun olarak bulunduğu Haliç coğrafi mekânı, sahip olduğu tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal değerleri nedeniyle önemli bir turizm potansiyeli barındırmaktadır.

Çeşitli müdahaleler sonunda, kentlinin Haliç kıyılarıyla temasının kesilmiş olması, Haliç kıyı park projelerinde yaya sirkülasyon devamlılığın olmaması, yeni inşa edilen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile açık ve yeşil alanların daralması, İstanbul’un imaj öğeleri bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Haliç Bölgesi’nin tanımsız rekreasyon alanlarıyla yeşil alan sisteminin kimliksizleştirilmesi, alanın başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. Bir yandan bu sorunları gidermek üzere çözümler geliştirirken, diğer yandan yarışma alanının hem İstanbul kent bütünündeki, hem de İstanbul yeşil alan sistemi içerisinde bir omurga oluşturan rekreasyon alanları içindeki yeri dikkate alınarak bütüncül şekilde ele alınması büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” kıyı bandındaki Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri, Galata Köprüsü ve Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan 3 milyon 135 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Toplam 7 bölgeyi çalışmaya dâhil eden yarışma, Haliç adalarını ise kapsam dışında bırakıyor.

Son 40 yıldır endüstriyel kirlilikten arındırılmaya çalışılan Haliç, günümüzde tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleriyle öne çıkan, kentin potansiyel turizm bölgelerinin başında geliyor. Ancak zaman içinde yapılan bütünlükten uzak yatırımlar ve müdahalelerden dolayı günümüzde İstanbulluların Haliç ile ilişkisi kesilmiş durumda. Kıyıdaki parklarda yaya dolaşımının devamlılığının olmaması, yeni inşa edilen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile yeşil alanların daralması, imaj öğeleri açısından çok zengin bölgenin yanlış projelerle kimliksizleştirilmesi, alanın başlıca sorunları arasında.

Yarışma, sadece bu sorunlara çözüm aramıyor. Aynı zamanda bütüncül bir planlamayla bölgenin; sürdürülebilir, mavi – yeşil altyapı sistemleri ile ilişkilendirilmiş, kültür, sanat ve turizm açısından zengin bir çekim merkezi haline getirilmesini amaçlıyor.

Yarışmaya katılmak için, takvimde belirlenen günde yer görme gezisine katılmak zorunlu. Ön seçim için başvuruların ise posta veya kargo yoluyla takvimde belirtilen tarihten önce yapılması isteniyor. İBB, bu aşamada elden teslimi kabul etmiyor.

Yarışma Aşamasında İstenecekler

- Yarışmacının tercih edeceği ölçekte kavramsal şemalar

- 1/200, 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100, 1/50 ölçeklerinde çeşitli çizimler. Çizimler her alan için şartnamede belirtilecek.

- Maket istenmeyecek.

Yarışma Takvimi

Ön seçime başvuru için son tarih: 13 Şubat 2020
Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 17 Şubat 2020
Yer görme gezisi: 20 Şubat 2020
Soru sormak için son tarih: 5 Mart 2020
Cevapların ilanı: 9 Mart 2020
Projelerin son teslim tarihi: 11 Mayıs 2020
Kargo ile teslim alımı için son gün: 13 Mayıs 2020
Jüri çalışması başlangıcı: 16 Mayıs 2020
Kolokyum: 30 Mayıs 2020

Ödüller: Yedi alanın her birisi için ödüller ayrı ayrı verilecektir.

Birinci Ödül: 50.000 TL
İkinci Ödül: 30.000 TL
Üçüncü Ödül: 20.000  TL
3'er adet Mansiyon (eşdeğer): 15.000 TL


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :