ETMK, Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projelerini Resmen Duyurdu

mimarizm.com / 30 Kasım 2011

ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu), tasarımcılarla sanayicileri buluşturacak Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ile Türkiye'deki özgün endüstriyel ürün tasarımına dair ürünlere ve bilgilere ulaşılmasını sağlayacak Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi'ni kurma çalışmalarına başladığını duyurdu. Proje kapsamında ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler, Beyoğlu'nda bir endüstriyel tasarım sergisi, Türk sanayicileri ile endüstriyel tasarımcıları bir araya getirecek sektörel toplantılar da düzenlenecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projeye; Beyoğlu Belediyesi iştirakçi, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Gürallar Art Craft ve Ersa Ofis Mobilyaları da sektörel sponsor olarak katkıda bulunuyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ETMK İstanbul Şube Başkanı A. Bülent Zorlu, Proje Koordinatörü ve ETMK Başkan Yardımcısı Gamze Güven ve Sanal Müze Yöneticisi Burçak Madran'ın katılımıyla, 29 Kasım 2011 günü CVK Hotels Taksim'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 12 ay süresince fonlanan projenin ayrıntıları paylaşıldı.


Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı -ETTA Türk tasarımını dünyaya tanıtacak

İstanbul Bağdat Caddesi'nde ofisi bulunan ETTA, üreticilerin, yatırımcıların ve endüstriyel tasarımcıların kolayca ulaşabileceği, bilgi alabileceği ve iletişim ağına dahil olabileceği bir merkez olma amacıyla kuruldu. ETTA, Türkiye'deki endüstriyel tasarımının geneline ilişkin bilgi ve belgelerin derlendiği ve konuyla ilgili her türlü ihtiyaca, sahip olduğu iletişim ağı ile hizmet verecek bir yapıda kurgulandı. Ajans, yurt içi ve yurt dışından marka sahiplerinin talebi ile Türkiyeli tasarımcıların arzını bir araya getiren bir 'network' oluşturmaya başladı.

ETTA, Türkiyeli endüstriyel tasarımcıları yurt dışına etkin bir şekilde açmak için uluslararası toplantı ve sektörel fuarlarda tanıtımlar yapmayı, yurt dışındaki ticaret ataşelikleriyle ilişki kurmayı ve ortak etkinlikler düzenlemeyi üstleniyor. Projenin yurt dışı tanıtımı, Nisan ayında Milano'da gerçekleşecek olan Salone del Mobile (Mobilya Fuarı) kapsamında düzenlenen Tortona Tasarım Haftası'nda yapılacak.


Türk tasarım belleği Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi - ETSM'de

Türkiye'de özgün ürün tasarımının ortak bir platformda sergilenebilmesi, üretici ve tasarımcılara ait tasarım ürünlerin ve bilgilerinin bir tasarım belleği ve bilinci yaratmak amacıyla kurulması için Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi çalışmalarına başlandı. ETSM ile Türk endüstriyel tasarımının dünyadaki bilinirliğini artırmak hedefleniyor.

ETSM'ye kaynak oluşturmak ve ürünlerin toplanması, arşivlenmesi gibi konularda izlenecek politika ve yöntemleri belirlemek üzere çok sayıda uzman ve tasarımcının katılımıyla Ekim ayında düzenlenen Arama Konferansı'nda 2 gün boyunca müzede yer alacak ürünler ve sanal müzenin konsepti ile ilgili yol haritası belirlendi.


Zorlu: "ETTA ve ETSM, tasarım bilincini yükseltecek projeler"

ETMK İstanbul Şubesi Başkanı A. Bülent Zorlu toplantıda yaptığı konuşmada; "ETMK olarak 1988 yılında kurulduğumuzdan bu yana endüstriyel tasarımının tanıtılması, mesleki örgütlenmenin sağlanabilmesi ve Türk endüstriyel tasarımını küresel pazarlarda da geliştirmek için çalışıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 400 üye ile Türkiye'deki tek endüstriyel tasarım meslek örgütüyüz. İstanbul Kalkınma Ajansının desteği ile gerçekleştirdiğimiz Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA) ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) projeleri ile İstanbul'un tasarım bilincini yükselterek, Türk endüstriyel tasarımına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Proje çerçevesinde geçtiğimiz ay uluslararası endüstriyel tasarım kuruluşları konseyi olan ICSID (International Council of Societies of Industrial Design)'a üyelik başvurumuz kabul edildi ve dünya çapında 3.000 tasarımcının katıldığı bir organizasyonda duyuruldu. İstanbul'daki endüstriyel tasarım potansiyelini dünyaya tanıtma hedefimizin bir ayağını böylece gerçekleştirmiş olduk." dedi.


Beyoğlu sergisi Haziran'da izleyiciyle buluşacak

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı - ETTA'yı Türkiyeli endüstriyel tasarımcıları uluslararası pazarlara yönlendirecek bir merkez olarak düşündüklerini ve işin ilk basamağı olarak endüstriyel tasarımcıları, marka sahipleri ve yöneticilerle buluşturan sektörel toplantılar düzenlediklerini belirten Proje Koordinatörü Gamze Güven, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"11 ay 11 ayrı sektör için planlanan bu toplantılar her ay belirlenen bir sektörün yöneticileri ile o sektörde uzmanlaşan veya uzmanlaşmak isteyen endüstriyel tasarımcıları bir araya getiriyor. Sektörel toplantılardan ilki ambalaj, ikincisi züccaciye ve küçük ev aletleri sektörüyle gerçekleştirildi. Toplantılarda bir yandan sektördeki sorunlar tartışılırken bir yandan da katma değeri yüksek ürünlere nasıl sahip olunacağı, ihracat kapasitesi ve marka gücünün nasıl artırılacağı konusunda stratejiler oluşturuluyor, yeni işbirlikleri için iletişim ağları kuruluyor. İletişim ağının kurulmasından sonraki basamak ise uluslararası fuarlar ve ticaret ataşelikleri desteği ile yurt dışı pazarlara açılmak olacak."

"Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi"nde Beyoğlu Belediyesi'nin öncelikli olarak desteklediği bölümlerin Beyoğlu Sergisi ve Çocuk Atölyeleri olduğunu hatırlatan Güven; "Osmanlı modernleşmesinin gündelik hayata yansımalarının görünürlüğü Pera'da yoğun bir konsantrasyonda izlenegelir. Mobilya, ev aksesuarı, giyim ve oyuncak başta olmak üzere Batı'nın güncel modaları Cadde-i Kebir vitrinlerinde boy gösterir. Bu unsurlar yalnızca ithal ürünlerin satışıyla değil, aynı zamanda yerel atölyelerin üretimiyle de bölgeye hareketlilik katar. Tasarlama ve üretim sürecinin erken yansımaları olarak Beyoğlu'ndan anekdotların aktarılacağı sergi, Haziran 2012'de izleyiciyle buluşacak. Sergide, 19. yüzyılın sonlarından günümüze, tasarım ve üretim hikâyeleri; çeşitli görseller, örnek nesneler, reklamlar, kartlar, faturalar aracılığıyla izleyiciye sunulacak. Proje kapsamında ayrıca, Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içinde gençlere ve çocuklara yönelik 4 adet tasarım atölyesi gerçekleştirilecek. ETMK üyesi tasarımcıların eğitmen olacağı ve yöneteceği atölyelerde, çocuklar ve gençlerde tasarım bilincini uyandıracak ve endüstriyel tasarıma yetenekli olanların mesleğe yönlendirilmesi için motivasyon sağlayacak çalışmalar yapılacak" dedi.


Madran: "ETSM, uluslararası pazarda Türkiye tasarımının meşruiyetini destekleyecek"

Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi - ETSM'nin Türkiye'de özgün ürün tasarımı konusunda geçmişten günümüze gerçekleşen üretim ve tasarım süreçlerinin kaydını tutmak, üretici ve tasarımcılara dair nesne ve arşiv malzemesini bir araya getirerek bir tasarım belleği oluşturmak üzere yapılan bir girişim olduğunu ifade eden Sanal Müze Yöneticisi Burçak Madran da projeye ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

"ETSM, orta vadede kurulması hedeflenen müzeye bir hazırlık niteliğinde, internet üzerinden ziyaret edilecek sanal bir müze platformu olarak tasarlıyoruz. Günümüzde birçok müze koleksiyonu sanal müzelerde sergilemekte, çağdaş müzeciliğin araştırma, eğitim ve iletişime dair tüm işlevleri daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla sanal ortama taşınmakta. ETSM de bu yöndeki gelişmelere paralel olarak Türk endüstriyel tasarımını küresel ortamda görünür kılmak ve tasarım bilincini yaygınlaştırmak üzere projelendirilmiş bir çalışmadır. Müzelerin en önemli işlevlerinden biri, bir coğrafyayı ya da bir konuyu meşru kılmalarıdır. Buna göre ETSM, uluslararası pazarda Türkiye tasarımının meşruiyetini destekleyecek ve İstanbul'un bir tasarım merkezi olarak bilinirliğini güçlendirecektir."


Demircan: "Bu müze hepimize ilham verecek"Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da toplantıda yaptığı konuşmada, Endüstriyel Tasarım ve Tanıtım Ajansı'nın Türk özel ve kamu sektörü ile endüstriyel tasarımcılar ve endüstriyel tasarım sektörünü buluşturan önemli bir üs olacağına vurgu yaparak; "Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin markalaşma sürecinde bu ajansın büyük katkı sunacağına eminim. İleride gerçek Endüstriyel Tasarım Müzesi'nin de Sanayi-i Nefise'ye ev sahipliği yapmış Beyoğlu'nda kurulmasını diliyorum. Bu müze, hem tasarımcılarımıza, hem sanayicimize hem de bizlere ilham verecek. Endüstriyel tasarımın katma değeri ile ilgili yüksek farkındalığın Cumhuriyet'in 100'üncü yılı 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek isteyen Türkiyemiz için büyük önem taşıdığını ve büyük katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Toplantıya katılamayan İSTKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş ise şu mesajı iletti:

"Türk endüstriyel tasarımının yurt dışında tanıtılması ile ihracatta katma değeri yüksek ürünlerin payının ve küresel rekabet gücünün artırılmasında bu projenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. İSTKA olarak, İstanbul'da yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ve İstanbul'un tasarım merkezi haline gelebilmesi için proje bütçesinin % 90'ını hibe şeklinde finanse ediyoruz. İstanbul'u ve Türk tasarımını tanıtacak böyle kapsamlı bir projeyi desteklemekten mutluluk duyuyoruz."


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :