Kaira Looro 2022 Mimarlık Yarışması Çocuk Evi

mimarizm.com / 10 Şubat 2022
Balouo Salo insani yardım kuruluşu tarafından, öğrenciler ve genç mimarlar için düzenlenen "Kaira Looro 2022 Mimarlık Yarışması Çocuk Evi" fikir yarışmasında erken kayıt için son tarih 28 Şubat 2022.

Kaira Looro Mimarlık Yarışması, gelişmekte olan ülkelerde yaşam koşullarını iyileştirmek için yeni yetenekleri keşfetmeyi ve insani amaçlı sürdürülebilir mimari modellerini benimsemeyi amaçlayan öğrencilere ve genç mimarlara açık bir tasarım yarışmasıdır. Prestijli mimarlık firmalarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçilen kazananlara nakit ödüller, staj ve inşaat hizmetleri verilmektedir.

Kırsal bir ortamda çocukların yetersiz beslenmesini önleme egzersizlerini yürütmek için sıcak ve misafirperver bir yer olarak bir "çocuk evi" öngörülüyor. Bugünün çocukları yarının liderleridir. Onlara düzgün bir şekilde gelişme fırsatı vermek, daha iyi bir gelecek inşa etmek için çok önemlidir.

Yarışmanın Amacı

Kaira Looro, Balouo Salo insani yardım kuruluşu tarafından düzenlenen, öncelikle öğrencileri ve genç mimarları, mühendisleri veya tasarımcıları hedefleyen, kâr amacı gütmeyen bir mimari etkinliktir.

Yarışmanın adı Senegal, Gambiya, Gine ve Mali’de yaygın olan Mandinga dilinden gelmektedir. “Barışı inşa etme” veya “barış mimarisi” anlamına gelir ve barışın hüküm sürdüğü destekleyici bir ortam inşa etmeyi amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder.

Etkinliğin amacı, uluslararası toplumda insani konularda farkındalık yaratmak ve aynı zamanda gelirlerin bağışlandığı hayır projeleri inşa etmek için fon toplamaktır.

Yarışmanın amacı, yetenekli genç mimarlara uluslararası görünürlük ve mesleki gelişim fırsatları sağlamaktır.

Yarışma, iklim değişikliklerine ve insani krizlere somut bir cevap verebilecek mimarlık araştırmalarını teşvik ederek sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eder.

Kazanan tasarım Balouo Salo organizasyonu tarafından değerlendirilecek ve uygunsa, teknolojik, insani ve ekonomik fizibilitesini yararlanıcı bağlamında değerlendirecek kâr amacı gütmeyen bir proje olarak uygulanacaktır. Kuruluş, tasarımı daha uygulanabilir hale getirmek ve kazananları dahil etmek için tasarımda değişiklik yapma hakkına sahiptir ve her durumda ekip üyelerinin mimari konseptin yaratıcıları olduğunu kabul edecektir. Tasarım, organizasyon kriterlerini karşılamıyorsa, başka bir kazanan tasarım seçilebilecektir.

İnşaat, hayırseverlik bağışı teşkil edecek kayıt ücretlerinden gelen yarışma gelirlerinden ortaklaşa finanse edilecektir.

Ödüllendirilen tüm projeler, Balouo Salo organizasyonuna ücretsiz bir bağış olarak değerlendirilmelidir; organizasyon bu projeleri Afrika’daki kırsal toplulukların gelişimi için çalışan diğer kuruluşlarla, ortak kurumlarla ve bakanlıklarla paylaşabilir veya bunlara bağışlayabilir.

Yarışma kâr amacı gütmez ve gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacaktır.

Katılım Şartları

1. Katılım şartları

1.1. ‘Kaira Looro’ başlıklı bu yarışma, ‘Balouo Salo’ derneği tarafından insani yardım projelerini desteklemek için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğidir.

1.2. Yarışma kayıt olmak isteyen herkese açıktır.

1.3. Bu yarışma bir “fikir yarışması” olup, 430/2001 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 430/2001 Sayılı İtalya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 (a)

1.4. Her katılımcı, kayıt sırasında 18 ila 35 yaş arasında olmalı ve geçerli bir kimlik ibraz etmelidir.

1.5. Tüm katılımcıların kişisel verileri, 196/03 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca mevzuata uygun olarak münhasıran bu çağrı ile bağlantılı faaliyetler için işlenecektir. Kişisel verileri işlemeyi reddetmek, bu yarışmaya katılmaktan men edilme sebebidir.

1.6. “Balouo Salo” Derneği, mevcut gizlilik mevzuatına uygun olarak, bir kimlik belgesinin kopyasını talep ederek katılımcılar tarafından sağlanan verileri doğrulama hakkına sahiptir.

1.7. Katılımcılar, sağlanan verilerin doğruluğundan ve doğruluğundan münhasıran sorumludur. “Balouo Salo” Derneği bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

1.8. Duyuru ve yönetmelikler, yarışmaya katılan tüm katılımcılar tarafından kayıt oldukları anda bütünüyle kabul edilmiş sayılır.

1.9. Bu Yönetmelik kapsamında ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü için yargı yeri İtalya’nın Katanya şehridir.

2. Katılım Şartları

2.1. “Kaira Looro” Müsabakasına katılmak için bireysel veya takım halinde kayıt olunabilir.

2.2. Takım katılımı durumunda en fazla 5 katılımcı takım olarak kayıt yaptırabilir ve en az bir takım üyesi kayıt tarihinde 35 yaşından büyük olmamalıdır. Ekip tarafından seçilen Takım Lideri, “Kaira Looro” yarışmasının organizatörleri ile iletişim kurmaya yetkili tek kişidir, gerekli olması halinde bu görevle başka bir katılımcının görevlendirildiği durumlar hariç tutulur.

2.3. Takım kaydı yapıldıktan sonra, kanıtlanmış sağlık nedenleri dışında takımın bileşenleri değiştirilemez.

2.4. Katılımcılar, talep üzerine “Balouo Salo” Derneği’nden önceden izin alınmadığı sürece, “Balouo Salo” Derneği tarafından sağlanan yarışma materyallerini yalnızca projeyi geliştirmek için kullanabilirler.

2.5. Katılımcıların, kazananlar listesinin yayınlanmasından önce projeleriyle ilgili materyalleri yayma izni yoktur.

2.6. Katılımcılar tarafından bu düzenlemelerin kabul edilmesi, diğer katılımcılara ve “Balouo Salo” derneğine karşı sadakat ve adalet ilkelerine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt ettikleri anlamına gelir.

2.7. Katılımcılar, yarışmaya katılarak diğer katılımcılara ve/veya kuruluşa karşı ayrımcı ve/veya ırkçı tutum ve hakaretlerde bulunmaktan kaçınır. Katılımcılar, katılımcıların ve/veya “Balouo Salo” Derneği’nin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt ederler. Bu ilkelerin ihlali, yetkili yerlerde/forumlarda ele alınacaktır.

Proje Çerçevesi

Ulusal ve bölgesel bağlam

Proje alanı, Sahra altı Batı Afrika’da Atlantik Okyanusu, Moritanya, Mali, Gambiya ve Gine sınırındaki bir ülke olan Senegal’in güneyinde yer almaktadır. Ülkenin nüfusu, esas olarak daha büyük şehir merkezlerinde ve başkentte yaşayan yaklaşık 17 milyon kişiden oluşmaktadır. Dakar.

Gambiya yerleşim bölgesine ek olarak, güney bölgesi aynı adı taşıyan nehir nedeniyle Casamance olarak adlandırılır ve 3 idari bölgeye ayrılır: Ziguinchor, Sedhiou ve Kolda’nın toplam nüfusu yaklaşık 1,5 milyondur. Merkez bölge Sedhiou’dur ve proje burada başlatılacaktır.

Köy: Baghere

Çocuk Evi, toprakları kuzeyde Balmadou ormanı, güneyde Gine-Bissau, doğuda Niangha kasabası ve güney/kuzeybatıda Simbandi ve Dioudoubou kasabalarıyla sınırlanan Baghere kasabasında inşa edilecek.

Proje

“Çocuk Evi” mimarisi, gıda sağlayarak, hijyen ve sağlık programları geliştirerek, pediatrik ve sosyal bakım randevuları düzenleyerek çocukların yetersiz beslenmesini önleyecek bir yer olacaktır. Risk altındaki hastaları barındıracak ve koruyucu bakım ve beslenmedeki en iyi uygulamalar hakkında yerel aileleri bilgilendirecek toplum hemşireleri için eğitim sağlayacaktır.

Tasarım, gönüllülerden oluşan bir ekiple ve yararlanıcı topluluğun katılımıyla bir insani yardım programının parçası olarak oluşturulacaktır. Bu nedenle bazı özel inşaat gereksinimlerini karşılaması gerekir:

- yerel inşaata uyarlanabilen ve bu nedenle ağır makine veya karmaşık ekipman kullanımını gerektirmeyen sürdürülebilir teknolojiler kullanılarak inşa edilmesi kolay olmalıdır;

- ekonomik/çevresel etkileri sınırlamak ve bölgeye gelir sağlamak için bölgede mevcut olan doğal ve/veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmalıdır;

- bulunduğu yerin sosyal ve kültürel ortamına entegre edilmelidir.

Mimari, tasarımcının fikrine bağlı olarak, tasarlanan alanlara bağımsız olarak karşılık gelmesi veya birbiriyle ilişkili olması gereken şu etkinliklere ev sahipliği yapmalıdır.

1. Yönetim: Dosyalama ile yönetim ve faaliyetlerin organizasyonu için tasarlanmış en fazla 8 kişilik bir yer olmalıdır. Toplantılar ve diğer eğitim faaliyetleri de bu alanda gerçekleştirilebilir.

2. Depolama: Projenin amaçlarından biri, beslenme tedavileri, gıda takviyeleri ve diğer tıbbi ve beslenme malzemeleri sağlamaktır. Bu nedenle maksimum 20 m2 büyüklüğünde bir deposu olmalıdır.

3. Barınma: Çocukların tıbbi muayeneleri bu alanda yapılacak olduğundan risk altında oldukları durumlarda, izleme ve bakımı kolaylaştıracak barınma olanakları sunmalıdır. Anneler ve çocuklar için en fazla 8 yataklı yatakhaneler bulunmalıdır. Bu alanda ayrıca banyolu soyunma odalarına ihtiyaç duyulacaktır.

4. Rekreasyon: Çocuklar gözetim ve bakım altındayken, bunun psikolojik yönü de önemlidir. Bu nedenle çocukların aile üyelerinin veya yardımcılarının desteğiyle oynayabilecekleri bir oda oluşturulmalıdır.

Kayıt

Katılımcılar tek kişi veya en fazla 5 kişilik takımlar olarak katılabilirler. En az bir üye 35 yaşında veya daha genç olmalıdır (kayıt sırasında). Kayıt ücreti, aşağıda belirtildiği gibi kayıt zamanına bağlı olarak değişecektir:

Erken kayıt - 60 €/takım (15/01/2022’den 28/02/2022’e kadar)

Normal kayıt - 90 €/takım (1/03/2022’den 10/04/2022’e kadar)

Geç kayıt - 120 €/takım (11/04/2022’den 15/05/2022’e kadar)

Kayıt süreci

1. yarışmanın web sitesindeki “Kayıt” bölümüne gidin;

2. gerekli alanları doldurun, ekibi kaydedin ve giriş ücretini kredi veya banka kartı veya PayPal ile ödeyin;

3. takım lideri kayıt işleminin sonunda yarışmaya katılım, indirmeler ve projeyi son teslim tarihine kadar yüklemek için kullanılacak olan Takım Kimliğini (takım tanımlama kodu) içeren bir “kayıt başarılı” e-postası alacaktır.

Talimatlar: Kayıt olduktan sonraki 2 gün içinde bir onay e-postası almazsanız, istenmeyen e-posta kutunuzu kontrol edin ve info@ kairalooro.com e-posta adresinin engellenen adreslerden veya istenmeyen postalardan biri olmadığından emin olun. Projelerinizi erken kaydettirmeniz ve göndermeniz önerilir. Kaydolarak, yarışma şartlarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Takvim

Tasarım için son teslim tarihi: 13/06/2022 (saat 23.59 UTC+0)
Jüri değerlendirmesi: 27/06/2022 - 03/07/2022
Sonuçların açıklanması: 11/07/2022

Ödüller

Birinci Ödül: 5.000 € - Yapı + Japonya’da Kengo Kuma’da Staj
İkinci Ödül: 2.000 € - İtalya’da Mario Cucinella Architects’de Staj
Üçüncü Ödül: 1.000 € + İtalya’da SBGA’da Staj
Mansiyon (2 adet, eşdeğer): 100 €

Ödül alan tüm projeler, yarışmanın resmi kitabında, resmi web sitesinde ve yarışmanın sosyal ağlarında yayınlanacaktır. Tüm projeler, tüm medya ortaklarına, uluslararası mimari web sitelerine ve dergilere iletilecektir. Tüm projeler uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve derneklerle paylaşılacaktır.

Jüri

Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associater)
Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects)
Agostino Ghirardelli (SBGA - Blengini Ghirardelli)
Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue EMBT)
Alice Dietsch (Amande Levete Architects)
Mphethe Morojele (Mpheti Morojele Architects)
Giuseppe Mazzaglia (MVRDV)
Sharon Davis (Sharon Davis Design)
Ligia Nunes (Architecture Sans Frontieres)
Saad El Kabbaj (Maroc)
Driss Kettani (Maroc)
Mohamed Amine Siana (Maroc)

Şartname ve başvuru için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :