"İstanbul ve Konut Kültürü: Değişim, Dönüşüm ve Devamlılık"

mimarizm.com / 21 Eylül 2016
IAPS-CS çalışma ağı tarafından düzenlenen KENT, KÜLTÜR ve KONUT temalı ulusal ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’nın üçüncüsü, Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-16 Aralık'ta yapılacak. Bildiri ve poster özetleri için son teslim tarihi, 25 Eylül 2016.

‘Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları’ ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek sempozyumun amacı; değişmekte olan kentsel mekanı sosyo kültürel ve toplumsal açılardan yeniden okuyabilmek ve  hızla değişen konut çevrelerindeki, mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlayabilmek amacıyla çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla verimli bir paylaşımı ortaya koyabilmektir. 

Tema
Bu sempozyum ile küresel ve yerel etkiler ile değişen ve dönüşen İstanbul ve konut çevrelerine sosyo-kültürel ve mekansal boyutlardan bakmak ve kenti bu açılardan incelemek, hedeflenmiştir. Bu bağlamda kentsel mekandan konut ölçeğine kadar günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek; evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyduğu olgular, sorunlar ve sonuçlarını tartışmaktır.

1. Değişen ve dönüşen kent ve konut: Günümüzde kent ve konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak kentsel konut üretimi; Bu değişimlerin konut ve/veya konut alanlarının tasarımı ve uygulamalarına etkisi; Güncel tasarım ve uygulama biçimleri

2. Konut alanlarında kimlik ve aidiyet: İstanbul’da yaşayan ve ‘kentsel dönüşüm’ nedeniyle yaşam çevrelerini değiştirmek zorunda kalan grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente/eve ait olma duygusu; Yeni, kalıcı veya geçici kentlilerin barınma mekanından “ev” kavramına varan deneyimleri; Mekanın fiziksel boyutunun aidiyet üzerindeki rolü, zorunlu ve/veya isteğe bağlı mekansal hareketliliğin bireyin mekansal bellek ve aidiyet oluşumuna etkisi.

Sorular
- Değişen ve dönüşen kent ve konut mekanlarında kültür-mekan çalışmaları kuram, kavram ve yöntemleri nelerdir?
- Yeni ‘mahalle’ ve ‘ev’ tanımları ve değişen anlamları nelerdir?
- Yeni kritik yaklaşımlar ve politikalar tanımlayabilir miyiz?
- Değişen konut çevrelerinde kültürel, sosyal ve kişisel kimlikler nasıl yansıtılır?
- Küresel, yerel ve bölgesel ev kültürleri arasındaki çelişkiler nelerdir ?
- Kent hareketliliği, konut hareketliği, kentsel bellek, kişisel bellek arasındaki ilişkiler nasıl açıklanabilir? Mekansal hareketlilik alana/yere olan bağlılığı nasıl ve ne ölçüde etkilemektedir?
- Kuramsal araştırmaların konut tasarım ve uygulamalarına etkisi var mıdır veya ne kadar ilişkilidir?

Anahtar kelimeler
İstanbul ve konutu, Mekansal ve toplumsal değişkenlik, yer, kimlik, aidiyet, bellek, geçicilik, süreklilik, konut/ev/barınak

Bilim ve Düzenleme Komitesi
Orhan Hacıhasanoğlu / Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hülya Turgut Özyeğin / Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, IAPS- CS Network Koordinatörü
Güliz Özorhon / Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Ebru Karahan / Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Demet Mutman Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Ümit Ceren Bayazitoğlu / Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Önemli Tarihler
Etkinlik duyurusu: 26 Temmuz 2016
Bildiri ve poster özetleri için son teslim tarihi: 25 Eylül 2016
Kabul edilen özetlerin açıklanması: 3 Ekim 2016
Bildiri metinlerinin teslimi: 18 Kasım 2016
Sempozyuma son kayıt tarihi: 5 Aralık 2016
Sempozyum: 15-16 Aralık 2016

Sempozyum kapsamında düzenlenen etkinlik ve yarışmalar ise şöyle sıralanıyor:

Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi 7
3. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması
Kültür ve Mekan Makale Seçkisi 3
IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları 3

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :