3. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Sempozyumu

mimarizm.com / 27 Ağustos 2012
3. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Sempozyumu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 13 Ekim – 12 Aralık 2012 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek olan İstanbul Tasarım Bienali, Akademi Programı ile üniversitelere yayılıyor.

İTÜ Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlaması Bölümleri tarafından, İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında düzenlenecek "IAPS-CSBE Network" etkinliklerinde, çok katmanlı bir kent olan İstanbul'un diyalektik bir bakış çerçevesinde; mekânsal ve sosyal karşıtlıklar, değişim-dönüşüm-devamlılık, kentsel ve mimari kimlik gibi kavramlar üzerinden irdelenmesi ve tartışılması hedefleniyor.

Program kapsamında bienal süresince Makale Seçkisi, Tasarım Atölyesi, "Kentsel Ek'im +" Ulusal Öğrenci Yarışması, kolokyum , sergi ve sempozyumlar gibi birbiriyle bağlantılı bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etkinliklerin son ürünleri, IAPS-CSBE Network tarafından yayın haline getirilecek.

Ana Tema: Bir "Palimpsest" Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk

Dünya sosyo-kültürel, fiziksel, ekonomik, politik ve teknolojik dinamikler çerçevesinde değişirken, kentler de bu değişimin yansıdığı ana mekânlar olarak karşımıza çıkıyor. Kentlerin farklı bağlamsal katmanlardan oluştuğunu ve bunların üst üste, yan yana gelerek, hatta zaman zaman da iç içe geçerek özgün biçimlerini temellendirdiğini söylemek olanaklı ve elbette bu biçimlendirmenin en temel ve en görünür öğesi ise mimarlık. 

Kentlerin yanı sıra bu dinamiklerin karşılıklı etkileşimi gündelik hayatı da hızla değiştirip, dönüştürmekte. Bu dönüşümün sonucu ise yeni bir kentsel mekân ve yeni mekânsal pratikler. Süregelen yeniden yapılanma ve değişim sürecinde ise kent ve mimarlık arasındaki dönüşümsel ilişki dramatik bir görünüm kazanıyor. Bu süreçte tekrar tekrar üretilen mekânlar, zamansal ve mekânsal katmanlaşmayı oluşturuyor ve bu zaman-mekân birikmesi, kent değişiminin çözümlenmesi sürecinde incelenmesi ve açıklanması gereken temel bir olgu haline geliyor. 

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali'nin bu seneki teması olarak belirlenen "Kusurluluk", Bienal çerçevesinde İstanbul üzerinden okunmaya çalışılıyor. İstanbul'un kusursuzluktan uzak, belirsiz ve geçici, ancak bir o kadar da heyecan verici halinin çağdaş tasarımın yaratıcı süreçlerine ilham kaynağı olması bekleniyor. Bir Japon konsepti olan "Wabi"ye gönderme yapan tema, süreksizliğin yarattığı geçiciliğin artık ütopyalardan değil gündelik olandan beslenen bir tasarım anlayışına doğru gittiğini söylüyor. 

Buradan yola çıkarak; İKSV - Tasarım Bienali Akademi Programı çerçevesinde düzenlenen  "IAPS-CSBE NETWORK" etkinlikler dizisi katılımcılardan, Kusurluluk/Imperfection olarak belirlenen İstanbul Tasarım Bienali temasını yukarıda açıklanan ana tema çerçevesinde yorumlamalarını bekliyor. 

Amaç: Kentleşme, küreselleşme ve politik ve teknolojik gelişmelerin toplum, ekonomik yapı ve kentsel çevreler üzerindeki kuvvetli etkisi ile İstanbul'da süregelen dönüşümler, değişen dinamikler ve oluşan yeni mekânsal örüntüleri ve kültürel etkileşimin bağlamı olarak kenti,  İstanbul'u sorgulamak ve sorular sormak.

Anahtar kelimeler: Değişim, dönüşüm, mekânsal ve sosyal diyalektikler, palimpsest, palimpsest kent, İstanbul kenti, Kusurluluk, kusursuzluk, kültür, kültürel kimlik, mimari kimlik, devamlılık 


Bilimsel Yürütme Kurulu
Orhan Hacıhasanoglu, İTÜ, Dekan, IAPS-CSBE Network kurucu üyesi
Peter Kellett, Newcastle Üniversitesi, IAPS-CSBE Network eş koordinatörü
Handan Türkoglu, İTÜ, IAPS-CSBE Network kurucu üyesi
Hülya Turgut, İTÜ, IAPS-CSBE Network eş koordinatörü
Alper Ünlü, İTÜ, IAPS-CSBE Network kurucu üyesi

Organizasyon Komitesi
Belgin Gümrü, İTÜ, Şehir ve Planlama Bölümü
Şebnem Şoher, İTÜ, Mimarlık Bölümü
İpek Sen, İTÜ, Şehir ve Planlama Bölümü
Bihter Almaç, İTÜ, Mimarlık Bölümü
Önen Günöz, İTÜ, Mimarlık Bölümü


Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :