"Kentsel Ekim (Urban Implant)" Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 27 Ağustos 2012

IAPS-CSBE Network Etkinlikleri Dizisi kapsamında düzenlenen "Kentsel Ekim (Urban Implant)" Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışmasında katılımcılardan; "kendini yeniden üretebilen yabancılık" ve "protez olmayan eklemlenme" üzerine tasarım önerileri geliştirmeleri bekleniyor. Yarışmanın son başvuru günü 15 Eylül; çalışmaların teslimi için son tarih ise 31 Ekim.


Tema: Kentsel Ekim (Urban Implant)

İstanbul, çağlar boyunca birlikte yaşam kültürünün hayat bulduğu bir kent olmuştur. Son yıllarda kente yapılan müdahaleler ile kentin çehresini değiştirirken kentlinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi de amaçlanmış olmakla birlikte; küreselleşen bir tüketim kenti olarak İstanbul bir META olarak kullanılmaya; birbirine benzeyen uluslararası projeler, alışveriş merkezleri, lüks konut alanları gibi, sadece tüketime dayalı  mekanlar kenti sarmaya başlamıştır.  Oysa, kentli olma kültürünü benimseme sürecinde, kentte  yaşayan insanların ortak yaşam alanlarını da  paylaşır  bir duruma gelmesi önem kazanmaktadır. Diğer yandan, İstanbul son dönemlerde farklı disiplinlerden pek çok araştırmacı ve tasarımcının odağı olmakta, yeni ve deneysel çalışmaların hazırlanmasına ortam hazırlamaktadır.  Buradan  hareketle, yarışma konusu, etkinliklerin ana teması olan Bir "Palimpsest" Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk üst çerçevesinde ele alınmakta olup yine bu çerçevede kente yapılacak bir ek/ekimi kapsamaktadır.

"Kentsel Ekim" (Urban Implant) sadece, belirli bir kentsel mekâna ekilen, yerleştirilen obje ya da strüktürün kendisine değil, aslında belirgin bir eylem (action), jest (gesture) ya da performatif bir analize yol açan bir araç olarak adlandırılabilir. "Kentsel Ekim" çoğunlukla, kentsel mekânı karmaşık altyapısı olan bir organizma olarak tanımlayan bir mimari tasarım strüktürü olarak düşünülür. Bu kavramın genellikle problemli bir kentsel mekânı, mimari bir strüktürü iyileştirme ya da kentsel mekânı yeniden canlandırma olarak tanımlana geldiği kaçınılmaz. Fakat kavramı statik, sabit bir eleman olarak tanımlayan bu anlayış "kentsel ekim"in kentsel mekânın zaten bir parçası olduğunu tahayyül eder. Diğer yandan, kentsel mekânı canlandıran, kentin bir gösteri sembolü olarak mimari bir yapı da "kentsel ekim" olarak tanımlanabilir.
Sonuç olarak, bu yarışmada amaç, birçok anlam ve kavramsal çerçevesi bulunan "kentsel ekim" kavramını ele alarak, kavramın bir eleman olarak kentsel mekândaki rolüne değil olası söylemsel rolüne odaklanacaktır. Bu söylemsel rol ise, sadece bir yapı elemanı (bir bütünün parçası olarak) değil fakat, belirgin bir kentsel mekânı ve mimarinin kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasi bağlam içinde belirlenmiş halini ortaya çıkaran yeniden bir haritalamaya yarayacak bir eylem tarzı, jest olarak ele alınacaktır. Böylece, "kentsel ekim", operasyonel bir araç haline gelmeyebilir fakat, gelecekteki kentsel mekânı kolektif tahayyül etmemizi sağlayan spekülatif bir kentsel analiz yolları yaratabilen eleştirel bir cihaz olabilir.


Yarışma Türü

Yarışmanın amacı, yetkin çevre tasarımı ve eserlerini onaylamak değildir. Amaç; yeni kentsel mekân ve yaşama odaklanmaktır. Bu nedenle "kentsel ekim" kavramı tasarım araçları ile birlikte hareket eden,  "reanimation", "revitalization", "polymerization" gibi bir tür metafor olarak ele alınmalıdır. Öğrencilerden "kendini yeniden üretebilen yabancılık" ve "protez olmayan eklemlenme" üzerine tasarım önerileri geliştirmeleri ve "+"yı "kentsel ekim" mimari tasarım fikri olarak sunmaları istenmektedir.

Katılım Koşulları
Ana tema ile ilişkili olarak, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin katılımına açık bir tasarım yarışmasıdır. Yarışmaya katılan tasarımlar Kültür ve Mekân Sempozyumu 2012 çerçevesinde sergilenecek ve yayın haline getirilecektir.

Proje Alanı ve Ölçeği
Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri ve öneri projelerinin ölçek ve program anlamındaki bağlamına bir tasarım unsuru olarak yaklaşmaları beklenmektedir. Bu anlamda, her türlü farklı medium/ifade aracının kullanımı serbesttir.


Jüri Üyeleri
 
Deniz ASLAN, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Arzu Erdem, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Çiğdem Eren, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Pelin Tan, KHAS – İKSV  Tasarım Bienali, Küratoryal Ekip Üyesi
Hülya Turgut, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Ertuğ Uçar, Mimar, Teğet Mimarlık 
Alper Ünlü, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Raportörler
İpek Şen, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
Şebnem Şoher, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Ödüller
Kazananlara 1000 TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecek.


Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: Ağustos 2012
Soru - Cevap Süresi Sonu: 7 Eylül 2012
Çalışmaların Teslimi: 31 Ekim 2012
Sonuçların İlanı: 7 Kasım 2012
Sergi: 7 Kasım – 12 Aralık 2012
3. Kültür ve Mekân Sempozyumu (Kolokyum, ödül toreni ): 27-28 Kasım 2012

Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2012 tarihine kadar ilgili e-posta adresine başvurmaları gerekiyor.


Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :