IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları: Kent, Kültür ve Konut

mimarizm.com / 31 Ekim 2007
IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları: Kent, Kültür ve Konut

IAPS-CSBE çalışma ağı tarafından ulusal bir 'kültür ve mekan toplantıları' dizisi başlatıldı. 'Kent, Kültür ve Konut' konulu ilk ulusal sempozyum, Bahçesehir Üniversitesi'nin evsahipliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlar Odası ve Arkitera işbirliği ile 14 - 16 Aralık 2007'de gerçekleştirilecek. Sempozyum, değişmekte olan kentsel mekana, yeniden sosyo kültürel ve toplumsal bakış açısıyla bakmayı ve hızla değişen konut çevrelerinde sosyo kültürel ve mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlamak üzere çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Eş başkanlığını Prof. Dr. Hülya Turgut Yıldız ve Prof. Dr. Ahmet Eyüce'nin yaptığı sempozyum, iki ana tema üzerine odaklanıyor. Bunlardan ilki, her şeyin hızla değiştiği, küresel ilişkilerin gündeme geldiği günümüzde yerel ve küresel gelişmelerden ve neo-liberal ekonomik politikalardan hızla etkilenen kentlerin mekansal yapısının bu süreçte nasıl etkilenip, şekillendiğini ortaya koymak. İkinci tema ise, günümüz kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansımasının tanımlanması ve değerlendirilmesi.

Bu kapsamda iki temel konu alanı saptandı. Her iki alanda da bildirilerin içerik olarak,

· Kent- Kültür-Mekan çalışmalarında kavram, kuram ve yöntemler,

· Kuramsal/ teorik çalışmalar ve uygulama arasındaki ilişki,

· Ekoloji, davranış ve kültürel bağlamların değişimi,

çerçevesinde, devamında belirlenen temalar ile kurgulanması bekleniyor.

Temalar

1. Küresel ve yerel etkiler ile değişen ve dönüşen kültür ve kent

Bu tema ile kente sosyo-kültürel ve mekansal değişimler ve gelişimler açısından bakmak ve şehri güncel kuramsal bakış açısıyla incelemek hedefleniyor.

- Mekansal değişim ve gelişim: çağdaş kent kuramları; kentsel kuramlardaki farklılaşmalar, mekanın yeni tanımları, değişen anlamları

- Küreselleşen kentlerde yeni kimlikler: Çok Kültürlü Şehir, Küresel Şehir, Parçalanmış Şehir, Tüketilen Şehir, Tüketim ve Kent Kültürü

- Küreselleşme Sürecinde İstanbul: Küresel Kentler ve Küresel Kentler Hiyerarşisinde İstanbul, Küreselleşme Sürecinde Türkiye'nin Yeniden Yapılanmasının İstanbul'a Etkileri

2. Günümüz konut kültürü: Değişim, Dönüşüm ve Devamlılık

Bu tema ile de farklı ölçeklerdeki günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek, ev kavramını kent bağlamında tartışmak ve evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya çıkardığı olgular, sorunlar ve sonuçları tartışmak amaçlanıyor.

- Değişen ve dönüşen konut mekanı: Günümüzde konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut Politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak konut.

- Konut alanlarında kimlik değişimi konuları: Kente yeni gelen farklı grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente aidiyet/ait olma duygusu, yeni olanların ev kavramını tanımlama sürecinde oluşturduğu kimlikler, komşuluk ilişkileri; Kente yeni gelenler kadar daha yerleşik grup ve bireylerin oluşturduğu ev kavramı ve şehre aidiyet.

- Konut mimarisinde yeni eğilimler: kullanıcı tercihleri, yaşam kalitesi, tüketim kültürü ve medyanın etkisi; Konut yerleşmelerinde projelendirme ve alan çalışmaları.

Sorular

Değişen ve Dönüşen kent ve konut mekanlarında kültür-mekan çalışmaları kuram, kavram ve yöntemleri nelerdir?

Kültür ve mekan etkileşimini araştırırken en uygun yöntemler nelerdir?

Yeni mekan tanımları ve değişen anlamları nelerdir?

Yeni kritik yaklaşımlar ve politikalar tanımlayabilir miyiz?

Değişen konut çevrelerinde kültürel, sosyal ve kişisel kimlikler nasıl yansıtılır?

Küresel, yerel ve bölgesel ev kültürleri arasındaki çelişkiler nelerdir ?

Bilimsel Komite

Lale Berköz / İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Gülden Erkut / İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Sevinç Ertürk / İstanbul Kültür Üniversitesi, Müh-Mimarlık Fakültesi

Ahmet Eyüce / Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Tülin Görgülü / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Peter Kellett / University of New Castle, İngiltere

Hülya Turgut Yıldız / İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Alper Ünlü / İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Açılış konuşması

Doğan Kuban / İstanbul Teknik Üniversitesi

Davetli konuşmacılar

Emre Arolat / Emre Arolat Architects

Ali Cengizkan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Deniz İncedayı / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Adnan Kazmaoğlu / MİAR Mimarlık Araştırma Merkezi

Ruşen Keleş / Doğu Akdeniz Üniversitesi

Ayşe Öncü / Sabancı Üniversitesi

Jean Francois Pérouse / Galatasaray Üniversitesi

Düzenleme komitesi

Hülya Turgut Yıldız / İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Koordinatörü, Eşbaşkan-

Ahmet Eyüce / Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Eşbaşkan-

Göksenin İnalhan / İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Selay Yurtkuran Tok / Uludağ Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Nilay Kayaalp / Bahçesehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :