"Taksim Bölgesi için Alternatif Öneriler" Yarışması

mimarizm.com / 30 Temmuz 2013

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İSMD) tarafından düzenlenen S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması'nın bu seneki teması "Taksim Bölgesi için Alternatif Öneriler" olarak belirlendi.

                          

Konu

İstanbul'un tarihsel gelişimi içinde önemli sosyal, çevresel, kültürel ve siyasal bellek içinde yeri olan Taksim Gezisi bölgesi ve Türkiye'nin Meydanı konumundaki Taksim Meydanı son derece önemlidir.

İstanbul'un bu çok değerli bölgesinde neler yapılacağının kararlaştırılmasında şimdiye kadar olduğu gibi politik karar vericiler ile yatırımcı grupların olması; diğer kentsel aktörlere (kentliler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler… ) yer verilmemesi, kendilerine sorulmadan, danışılmadan operasyonlara girişilmesi büyük haksızlıklara ve yanlışlara neden olmaktadır.

Toplumda demokrasi anlayışının yerleşmesi açısından son derece değerli olan eylemlerin yeni fikirler ve projelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu mimarların, mimar adaylarının mesleğe ve kendilerine karşı asli görevidir.  Alternatifler üretmek, tartışmak, uygar ve aydın olmanın sorumluluğudur.

Bu görevin, öncelikle gençliğe ait olduğu ortadadır. Bu düşünceden hareketle İstanbul Serbest Mimarlar Derneği söz konusu alanla ilgili olarak eğitimini sürdürmekte olan Mimarlık Öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin olarak rol almaya davet etmektedir. Bu bağlamda öğrenciler arasında bir fikir yarışması açmaya karar vermiştir.

Böylelikle, projenin tartışılmasının öneminin vurgulanması gerekmektedir.  

Amaç ve Beklentiler

Gezide yaşanan deneyimlerin ışığında İstanbul Serbest Mimarlar Derneği olarak açtığımız bu yarışmanın amacı ve beklentilerimiz bu park alanında ve çevresinde nelerin yapılabileceğini veya hangi nedenlerle yapılamayacağını tartışmaya açmaktır.

Hedef, kamusal alan ve mekân üretimidir.

Yarışmacılardan projenin tarafları konusunda modeller üretmeleri, bunlar arasındaki dengeleri tanımlamaları ayrıntılı hale getirmeleri ve ilişkilerle ilgili örüntüleri oluşturmaları beklenecektir. Bu bağlantıların gerçek ya da kurmaca olmalarına yarışmacılar karar vereceklerdir. Katılımcılardan beklenen üretilen fikirlerin bir fiziksel mekân kullanımı olduğu kadar siyasal kararlar alma, mekân üretme ve sosyal kullanım senaryosu oluşturma yönlerinin de bulunduğunu göstermeleridir.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği şu kavramlar üzerinde durmayı ve açılım yapmayı uygun ve yeterli bulmuştur:

•    İstanbul kentinin her geçen gün azalan yeşil alanlarının kent ve kent yaşamı açısından öneminin vurgulanması,
•    Kentsel strüktürlerin tarihsel dönüşümü sürecinde söz konusu alanın güncel anlamlarıyla tanımlanması ve değerlendirilmesi,
•    Alan için önerilen ulaşım şekillerinin ve alt geçitlerin sorgulanması. Bunların mekâna etkilerin irdelenmesi,
•    Alanın simgesel özelliklerinin ve bunların toplum açısından öneminin vurgulanması,
•    Alanın coğrafyasının kent açısından öneminin vurgulanması,
•    Kent ve tarihi ile barışma, kültür ile barışma, kentin ülkenin batılılaşma sürecinde alanın tarihsel öneminin ifade edilmesi,
•    Tarihsel ve doğal verilere saygı,
•    Aidiyet duygusunun ve kültürel belleğin uyarılması,
•    Alanın sivil toplum açısından öneminin vurgulanması katılımcı modellerin irdelenmesi,
•    Kentlinin günlük yaşamına katkısının sağlanması,
•    Kentin tarihi toplanma alanı, yeşil alanı, kültür ve ticaret alanı girişi olarak alan için alternatif kullanımlar düşünülmesi,
•    Kamusal alan kavramının irdelenmesi,
•    Ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik için önlemler düşünülmesi,
•    Anlamlı ve yoğun kullanımlar için alternatifler üretilmesi,
•    Yeni dünya düzeninin küresel metropolü İstanbul kavramının tartışmaya açılması,
•    Kolaycı, slogancı yaklaşımlardan uzak, yapıcı çözümler ve dinamikler gözeten öneriler geliştirilmesi,
•    Şeffaflık, katılımcılık, kentlinin bilinç düzeyinde farkındalık yaratan çözümler geliştirilmesi,
•    Kentli aktörlere müzakere olanakları sağlayacak, toplumsal desteğe aracılık edecek öneriler geliştirilmesi,
•    Yerel yönetimlere yol gösterecek, ufuk açıcı öneriler sunulması,
•    Geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturulması, zaman mekân açısından esneklik sağlanması,
•    Genç bakışların kent için düşünme ve vizyon geliştirme yetisinin geliştirilmesi,
•    Kent için ütopyalar yaratılması,
•    Kamuoyu ile iletişim kurabilen bir mimarlık dilinin uygulamada sunulması,
•    Önerilerde kentsel tasarım ve mimari dilin ilham verici bir araç olarak kullanımı.

Yarışma Alanı

A Bölgesi ve Sahil Bağlantıları

Üst ölçekli senaryolar kapsamında;
- Kentsel Açık Alan Strüktürü,
- Gündelik yaşam odaklı yeni program önerileri,
- Yaya ve araç erişim senaryoları geliştirilecektir.

Alanın topoğrafyası ile program arasındaki ilişkiye özellikle önem verilecektir. Öneriler kesitlerle desteklenecektir.B Bölgesi (Taksim Gezi Parkı ve yakın çevresi)

Üst bölge senaryolarının alt alanda geliştirilmesi ve kentsel bellek açısından belirleyici bir vizyon sunulması öngörülmektedir. 
           
Katılım Koşulları
 
- Yarışmaya, Türkiye ve KKTC'deki Mimarlık Bölümlerinde ve Mimarlık programlarında kayıtlı olan tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri katılabilir.
- Yarışmacı ekip içinde en az bir kişinin bu koşulları yerine getirmesi şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir.
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Jüri Üyeleri
Yavuz Selim Sepin
Ayhan Usta
İpek Akpınar
Özgür Bingöl
Yılmaz Kuyumcu

Yedek Jüri Üyeleri
Gülay Usta
Abbas Hacıömeroğlu

Raportör
Dilek Safer

Ödüller
1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 4.000 TL
3. Ödül: 3.000 TL
1. Mansiyon: 2000 TL
2. Mansiyon: 2000 TL
3. Mansiyon: 2000 TL
4. Mansiyon: 2000 TL
5. Mansiyon: 2000 TL

Yarışma sonucunda, yarışmada birinci olan proje sahip/lerine özel ödül olarak ayrıca 3000 Euro (Üçbin) bedelli Interrail ile Avrupa Gezisi armağan edilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyuru Tarihii: 30 Temmuz 2013 Salı
Sorular İçin Son Tarih: 27 Eylül 2013 Cuma
Yanıtların Duyurulması: 01 Ekim 2013 Salı
Proje Teslimi: 01 Kasım 2013 Cuma
Jüri Toplantı Tarihi: 09 Kasım Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 13 Kasım Çarşamba

Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi sonuçlarla birlikte ilan edilecektir.

Şartname için tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :