Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması Takvim Değişikliği

mimarizm.com / 29 Kasım 2023
"Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması"nın son başvuru tarihi 16 Şubat 2024.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin birlikte düzenlediği “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın takviminde, “Son Soru Sorma Tarihi: 29/12/2023” ve “Soruların Cevaplanması için Jüri Toplantı Tarihi: 04/01/2024” olarak değiştirildi.

*

YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için bir farkındalık anıtı oluşturmaktır. Şampiyon Melekler, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesi olarak, 6 Şubat 2023 Depremi’nde hayatlarını kaybeden öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan bir topluluğun anısını temsil ediyor. Bu anıt, bu kaybın anılarına saygı göstermek ve aynı zamanda gelecekteki nesillere sembolik bir değer iletmek amacıyla tasarlanacaktır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Melekler Anıtı tasarımı amacıyla düzenlenen yarışma ulusal serbest ve tek kademeli mimari, peyzaj ve plastik sanat eseri yarışmasıdır.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmanın Yeri:

Yarışmanın yeri, Gazimağusa İsmet İnönü, Eşref Bitlis ve Topçu Bulvarı’nın kesiştiği “sulu çember” olarak bilinen dönel kavşak ve yakın çevresidir.

Yarışmanın Konusu:

Yarışmanın konusu, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak adına yapılacak Melekler Anıtı ile birlikte kamusal alan düzenlemesinin yarışma yöntemi ile elde edilmesidir.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Hakkında:

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat 2023 Depreminde hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesinde yer alan çocuklar, öğretmenler ve velilerin anılarını yaşatma amacıyla kurulmuştur. Derneğin öncelikleri arasında; kayıplarımızın anılarını umut dolu projelerle canlandırmak, eğitim odaklı çalışmalara öncelik vermek, yeni ve güvenli okulların inşasına destek olmak ve çocukların eğitimini destekleyecek burs ve etkinliklerle geleceği şekillendirmek gibi hedefler bulunmaktadır.

Tasarım kriterleri:

Kentle bütünleşik çağdaş bir çevre düzenlemesi olarak tasarlanacak olan anıt projesi, özgün bir kavram üzerine inşa edilmeli ve yaşanan acıları hatırlatırken umut yeşerten bir anı mekânı da olmalıdır. Tasarım, çemberin üzerine veya yakın çevresine yerleştirilecek olan bir veya birden fazla plastik sanat eserinden oluşabilecek olup, peyzaj düzenlemesi ile plastik sanat eser(leri) arasında güçlü bir etkileşim kurgulanmalıdır. Tasarımın yerellik, özgünlük, sürdürülebilirlik gibi ilkeleri dikkate alması; kent kimliği, çevresel kalite, ekolojik denge gibi konulara da hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Gazimağusa kentinin merkezinde yer alacak anıt projesinin tasarımında Evrensel Tasarım İlkeleri, yaya ve araç trafik güvenliği ve kentsel altyapı sistemi mutlaka gözetilmelidir. Anıt tasarımının çağdaş malzeme önerileri ile geliştirilmesi ve anıtın yaşam döngüsü dikkate alınarak zamana direnen malzemeler tercih edilmelidir. Ayrıca, proje alanının, yakın çevrede bulunan Çam Koruluk alan ile de ilişkilendirilmesi istenmektedir.

Not: Tasarımda Şampiyon Melekler’in isimlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancıları, iç mimarlar, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri ve plastik sanatlar alanında çalışan sanatçılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Bireysel katılım durumunda, plastik sanat alanı dışında diğer disiplinlerden rapor alınması zorunludur. Bireysel olarak katılacak sanatçıların ise, bir güzel sanatlar fakültesinin en az lisans düzeyinde bir bölümünden mezun olmak.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Yarışmaya Ekip olarak katılanların her birinin, bu madenin (E) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Tüm disiplinler birden fazla grupta yer alabilir. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gereklidir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortak sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a-Yarışmaya katılacak olan ekip içerisinde KTMMOB’ye üye yarışmacılar odalarına üye olmaları ve meslekten men cezalı durumunda olmamaları,

b-Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c-Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d-Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

e-KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği’ne (Nuri Efendi Sok. No:3 Arabahmet, Lefkoşa, KKTC) 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında isim ve adreslerini kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

f-Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

g-Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.

h-Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır
ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına ve/veya Birliklerine bildirilir.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Asli ve Yedek Jüri Üyeleri

Jüri Başkanı: Burhan Atun (Mimar)
Asli Jüri Üyesi: Abide Başman Eryaşar (Mimar, Gazimağusa Belediyesi)
Asli Jüri Üyesi: Ali Öznur (Şehir Plancısı, Şehir Planlama Dairesi)
Asli Jüri Üyesi: Gülizar Eroğlu (Peyzaj Mimarı)
Asli Jüri Üyesi: Ruzen Atakan (Sanatçı)
Asli Jüri Üyesi: Resmiye Alpar Atun (Mimar, DAÜ)
Asil Jüri Üyesi: Uğur Ulaş Dağlı (Mimar, MAKEMÜD)
Asil Jüri Üyesi: İbrahim Göymen (İnşaat Mühendisi)

Yedek Jüri Üyesi: Burak Türsoy (Mimar)
Yedek Jüri Üyesi: Arkın Şansalan (İnşaat Mühendisi)

Danışman Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyesi: Tunç Adanır (KTMMOB Başkanı)
Danışman Jüri Üyesi: Süleyman Uluçay (Gazimağusa Belediyesi Başkanı)
Danışman Jüri Üyesi: Ruşen Karakaya (Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı)
Danışman Jüri Üyesi: Kozan Uzunoğlu (KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı)
Danışman Jüri Üyesi: Gürkan Yağcıoğlu (KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı)

Raportörler

Nezire Özgece (Mimar)
İpek Yaralıoğlu (Mimar)

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilan tarihi: 13/11/2023
Son şartname satış tarihi: 16/02/2024
Son soru sorma tarihi: 29/12/2024
Soruların cevaplanması için jüri toplantı tarihi: 04/01/2024
Soru cevapların ilan tarihi: 06/01/2024
Yarışma teslim tarihi: 23/02/2024
Yarışma değerlendirmesi için juri toplantı tarihi: 26/02/2024
Ödüllerin resmi ilan tarihi: 27/02/2024
Kolokyum ve sergi açılışı tarihi: 29/02/2024

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü: 100,000TL (Yüz Bin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü: 75,000TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü: 45,000TL (Kırk Beş Bin Türk Lirası)

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :