17. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

mimarizm.com / 28 Mart 2023
17. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nin son teslim tarihi 15 Kasım 2023.

AMAÇ

Şube etkinlik alanında, kültür yapımızın önemli taşlarından olan "Mimarlık" mesleğinin kamuoyunda ve meslek gündeminde tanıtılması, tartışılması ve belgelenmesi ile yine Bölge'nin doğal ve tarihsel çevre ve mimari mirasla oluşumu safhalarında, mimarın sorumluluğunun gelişmesi ve mimarın teşvik edilmesi ile bölge halkının koruma/kullanma bilincinin yaygınlaşmasının sağlanması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Etkinlik; "Yapı Ödülü", "Proje Ödülü" ve "Mesleğe Katkı Ödülü" dallarında sergileme ve değerlendirme olarak düzenlenmektedir.

KATILIM ESASLARI

Genel Katılım Koşulları:

1. Adaylar, her dalda bir veya birden fazla eserle etkinliğe katılabilirler.
2. Adaylar; eserleri ile ilgili her türlü dokümanı ve başvuru formunu Şube/Temsilcilik/Oda Temsilcisi kanalı ile Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi'ne iletmekle yükümlüdürler.
3. Seçici Kurul çalışmalarına başladıktan sonra eser, sahibi tarafından geri çekilemez.

Proje Dalında Katılım Koşulları

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı ve Şube Etkinlik Alanı'ndaki kamu veya özel kurumlarda faaliyet gösteren mimarlar, ya da eserin yapıldığı tarihte Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı olan mimarlar Şube Etkinlik Alanı'ndaki ve aşağıda ana başlıkları verilen eserleri ile bizzat kendileri başvuruda bulunabilirler.

- Mimari Projeler,
- Araştırmaya yönelik fikir projeleri,
- Kentsel ve çevre düzenleme çalışmaları,
- İç mimarlık ve dekorasyonla ilgili çalışmalar,
- Bilimsel ve akademik çalışmalar, (Lisansüstü ve doktora tezleri hariç)
- Restorasyon projeleri,

Yapı Dalında Katılım Koşulları

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı ve Şube Etkinlik Alanı'ndaki kamu veya özel kurumlarda faaliyet gösteren mimarlar ya da eserin yapıldığı tarihte Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne kayıtlı olan mimarlar aşağıda ana başlıkları verilen bitmiş yapıları ile bizzat kendileri başvuruda bulunarak katılabilirler.

- Yapımı bitmiş yapılar,
- Restorasyon,
- İç Mekan Düzenlemeleri,
- Dış Cephe Yenileme,

Yapının bitim tarihinin önemi yoktur. Ancak, inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş olması gerekir.

Mesleğe Katkı Dalında Katılım Koşulları

Bölgenin doğal ve tarihi çevreyle mimari mirasın oluşumuna, mimarlığın toplumda tanıtılmasına, kent kimliğine yönelik çalışmaları ile, bölge halkının bilinçlendirilmesine ve mimarlık mesleğine katkıda bulunan tüm kurumlar, mimar olan ya da mimar olmayan kişiler, Şube Etkinlik Alanı içinde her türlü eserleri ile ya bizzat başvurabilirler ya da Şube etkinlik alanı içindeki kurumlar, kentliler, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul tarafından Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Seçici Kuruluna önerilirler.

Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödüllerine başvuruda bulunan ya da aday gösterilenlerin bölgede ikamet etme zorunluluğu yoktur.

ETKİNLİK TAKVİMİ

- Etkinlik 2 yılda bir düzenlenir.
- Etkinlik Dönemi Şube Olağan Genel Kurul tarihinde başlar.
- Etkinlik duyuruları, dönemin ikinci yılında Şubat ve Eylül aylarının ilk haftalarında olmak üzere iki kez şubenin resmî iletişim kanalları aracılığı ile yayın ve duyuru yazılarıyla yapılır.

15 KASIM gününe kadar katılımcılar eserlerine ait dokümanları, Şube veya Birimlerine teslim ederler.

25 KASIM gününe kadar, Şubeye bağlı Birimler eserleri Şubeye gönderirler.

02 ARALIK gününe kadar, Şube kendisine yapılmış başvuruları Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi'ne iletir.

Komite, tüm eserlerin gerekli incelemelerini yaparak, gerektiğinde eksik bilgi ve belgeleri katılımcılardan isteyerek, tüm başvuruları en geç 15 gün içinde Seçici Kurul'a teslim eder.

10 OCAK gününe kadar, Seçici Kurul, sergilenecek eserleri belirleyerek, eserlerin sergi formatında hazırlanması için Komiteye ve Şube kanalıyla katılımcıya iade eder.

17 ŞUBAT gününe kadar, eserleri sergilemeye değer görülen katılımcılar, eserlerini istenen formatta düzenleyerek ve ödüllerin tespiti için Seçici Kurula iletmek üzere Komite'ye teslim ederler.

Komite, Seçici Kurul'un çalışmalarından önce en az 7 gün süre ile eserleri kamuoyuna açık olarak sergiler.

17 MART gününe kadar, Seçici Kurul değerlendirme çalışmalarını tamamlar, ödül alan eserleri belirler ve gerekçeli raporu ile birlikte Şubeye teslim eder.

Etkinlik ödülleri, Sinan Haftası Etkinlikler Programı kapsamında düzenlenecek törenle ilgililerine verilir.

Gerekli hallerde; Katılımcıların ilk başvuru tarihinden sonraki süreçte etkinlik takviminin termin planında Seçici Kurul'un önerisi ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

ÖDÜLLER

- Seçici Kurul tarafından Sergilemeye değer bulunan eserlerin sahiplerine; sergilenmeye değer bulunan eser için "Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri" Sergi katılım belgesi verilir.

- Sergiye katılan eserler Seçici Kurul'da ödül için tekrar değerlendirilir

- Seçici Kurul ödüle değer bulduğu eserleri ve ödül dışı kalan eserleri gerekçeleriyle rapor halinde şube yönetim kuruluna sunar.

- Şube yönetim kurulunca ödüle değer bulunan eserler. Şube resmî iletişim kanalları ile kamuoyu ve tüm mimarlık kesimlerine duyurulur. Açıklamada eser sahibi, eserin adı, ödül dalı, seçici kurul asil, yedek ve komite üyelerinin isimleri yer alır.

- Seçici Kurul tarafından her dalda başarılı bulunan eserlere "BAŞARI ÖDÜLÜ" verilir.

Eser sahibinin birden fazla ödül alması halinde; eser sahibine, her eseri için ayrı plaket verilir.

Ödül alan eser sahibi kişilere; aynı eser için ayrı ayrı plaket verilir.

Proje Dalında en fazla 5 başarı ödülü verilebilir.

Yapı Dalında en fazla 5 başarı ödülü verilebilir. Eser sahibi mimar ve yapımcısına ayrı ayrı plaket verilir. Ödül alan yapıya plaket çakılır.

Mesleğe Katkı Dalında, Seçici Kurulun takdiri ile belirlenen sayıda Başarı Ödülü verilir.

Şartname ve ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :