Kaira Looro 2023 Mimarlık Yarışması İlkokul

mimarizm.com / 13 Ocak 2023
Öğrenciler ve genç mimarların katılımına açık "Kaira Looro 2023 Mimarlık Yarışması İlkokul" fikir yarışmasında erken kayıt tarihleri 13 Ocak - 28 Şubat 2023.

Kaira Looro Mimarlık Yarışması, gelişmekte olan ülkelerde yaşam koşullarını iyileştirmek için yeni yetenekleri keşfetmeyi ve insani amaçlı sürdürülebilir mimari modellerini benimsemeyi amaçlayan öğrencilere ve genç mimarlara açık bir tasarım yarışmasıdır. Prestijli mimarlık firmalarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçilen kazananlara nakit ödüller, staj ve inşaat hizmetleri verilmektedir.

Her çocuğun potansiyelini koruyabilecek ve güçlendirebilecek yeni bir okul modeli arayışındayız!

Kırsal Bölgelerdeki Okullar

İlkokullar Senegal'in kırsal ve güney kesimlerinde şantiyede kum ve çimento ile üretilen tuğlalardan veya maddi durumu zayıf bölgelerde pişmemiş toprak tuğlalardan yapılır. Bina normalde, paralel olarak yerleştirilmiş ve tümü dışardan girişi olan bir dizi derslikten oluşan tek bir yapı halinde geliştirilmiştir. Çatılar çoğunlukla yalıtımsız sacdan yapılmıştır. Pencereler genellikle demirden veya ahşap ve sac çerçevelerden yerel olarak imal edilmiştir. Zemin varsa, kum ve çimento sıvasıdır. Birçok okul bitmemiştir, tuğlalar sıvasız bırakılmıştır. Yüzey varsa, kum ve çimentodan yapılmıştır ve nadiren yağlı boya ile boyanmıştır. Kırsal kesimlerde genellikle su olmadığı için çok az okulun su şebekesiyle bağlantısı vardır. Su bazen okulun yakınındaki kuyulardan bidonlarla getirilir veya yakınlarda yerel kuyular vardır, bunların suyu çoğu kez kirlidir. Kanalizasyon sistemi olmadığından tuvaletler dersliklerden onlarca metre uzakta toprağa kazılmış çukurlardır. Sınıfların hepsinde resmi bir ortam yoktur. Ortalama olarak, okullar 2 veya 3 sınıftan oluşur ve 40 ile 80 arasında öğrencisi olur. Birçok okul aşırı kalabalıktır ve yerel topluluklar sac veya darı samanı ve bambu kamışlarından yapılmış geçici sınıflar inşa etmeye çalışır. Bu sınıflar geçici olmasına rağmen, yeni tuğlalı sınıfların inşası için gerekli kaynakların yokluğu nedeniyle kalıcı hale gelmektedir. Son olarak, kapalı avlular, laboratuvar odaları, derslikler, kantinler veya revirler yoktur. Katılımcılara bugün kırsal kesimdeki okulların belgeleme amaçlı fotoğrafları gönderilecektir.

Yarışmanın amaçları

Kaira Looro, Balouo Salo insani yardım kuruluşu tarafından düzenlenen, öncelikle öğrencileri ve genç mimarları, mühendisleri veya tasarımcıları hedefleyen, kâr amacı gütmeyen bir mimari etkinliktir.

Yarışmanın adı Senegal, Gambiya, Gine ve Mali’de yaygın olan Mandinga dilinden gelmektedir. “Barışı inşa etme” veya “barış mimarisi” anlamına gelir ve barışın hüküm sürdüğü destekleyici bir ortam inşa etmeyi amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder.

Etkinliğin amacı, uluslararası toplumda insani konularda farkındalık yaratmak ve aynı zamanda gelirlerin bağışlandığı hayır projeleri inşa etmek için fon toplamaktır.

Yarışmanın amacı, yetenekli genç mimarlara uluslararası görünürlük ve mesleki gelişim fırsatları sağlamaktır. Yarışma, iklim değişikliklerine ve insani krizlere somut bir cevap verebilecek mimarlık araştırmalarını teşvik ederek sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eder.

Kazanan tasarım Balouo Salo organizasyonu tarafından değerlendirilecek ve uygunsa, teknolojik, insani ve ekonomik fizibilitesini yararlanıcı bağlamında değerlendirecek kâr amacı gütmeyen bir proje olarak uygulanacaktır. Kuruluş, tasarımı daha uygulanabilir hale getirmek ve kazananları dahil etmek için tasarımda değişiklik yapma hakkına sahiptir ve her durumda ekip üyelerinin mimari konseptin yaratıcıları olduğunu kabul edecektir. Tasarım, organizasyon kriterlerini karşılamıyorsa, başka bir kazanan tasarım seçilebilecektir.

İnşaat, hayırseverlik bağışı teşkil edecek kayıt ücretlerinden gelen yarışma gelirlerinden ortaklaşa finanse edilecektir.

Ödüllendirilen tüm projeler, Balouo Salo organizasyonuna ücretsiz bir bağış olarak değerlendirilmelidir; organizasyon bu projeleri Afrika’daki kırsal toplulukların gelişimi için çalışan diğer kuruluşlarla, ortak kurumlarla ve bakanlıklarla paylaşabilir veya bunlara bağışlayabilir.

Yarışma kâr amacı gütmez ve gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacaktır.

Kayıt

Katılımcılar tek kişi veya en fazla 5 kişilik takımlar olarak katılabilirler. En az bir üye 35 yaşında veya daha genç olmalıdır (kayıt sırasında). Kayıt ücreti, aşağıda belirtildiği gibi kayıt zamanına bağlı olarak değişecektir:

Erken kayıt - 60 €/takım (13/01/2023’den 28/02/2023’e kadar “Erken” kayıt (saat 23.59 UTC+0 ))

Normal kayıt - 90 €/takım (1/03/2023’den 9/04/2023’e kadar “Normal” kayıt (saat 23.59 UTC+0)

Geç kayıt - 120 €/takım ( 10/04/2023’den 15/05/2023’e kadar “Geç” kayıt (saat 23.59 UTC+0)

Takvim

Tasarım için son teslim tarihi: 11/06/2023 (saat 23.59 UTC+0)
Jüri değerlendirmesi: 25/06/2023 - 01/07/2023
Sonuçların açıklanması: 10/07/2023

YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

1. Katılım şartları

1.1. ‘Kaira Looro’ başlıklı bu yarışma, ‘Balouo Salo’ derneği tarafından insani yardım projelerini desteklemek için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğidir.

1.2. Yarışma kayıt olmak isteyen herkese açıktır.

1.3. Bu yarışma bir “fikir yarışması” olup, 430/2001 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 430/2001 Sayılı İtalya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 (a)

1.4. Her katılımcı, kayıt sırasında 18 ila 35 yaş arasında olmalı ve geçerli bir kimlik ibraz etmelidir.

1.5. Tüm katılımcıların kişisel verileri, 196/03 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca mevzuata uygun olarak münhasıran bu çağrı ile bağlantılı faaliyetler için işlenecektir. Kişisel verileri işlemeyi reddetmek, bu yarışmaya katılmaktan men edilme sebebidir.

1.6. “Balouo Salo” Derneği, mevcut gizlilik mevzuatına uygun olarak, bir kimlik belgesinin kopyasını talep ederek katılımcılar tarafından sağlanan verileri doğrulama hakkına sahiptir.

1.7. Katılımcılar, sağlanan verilerin doğruluğundan ve doğruluğundan münhasıran sorumludur. “Balouo Salo” Derneği bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

1.8. Duyuru ve yönetmelikler, yarışmaya katılan tüm katılımcılar tarafından kayıt oldukları anda bütünüyle kabul edilmiş sayılır.

1.9. Bu Yönetmelik kapsamında ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü için yargı yeri İtalya’nın Katanya şehridir.

2. Katılım Şartları

2.1. “Kaira Looro” Müsabakasına katılmak için bireysel veya takım halinde kayıt olunabilir.

2.2. Takım katılımı durumunda en fazla 5 katılımcı takım olarak kayıt yaptırabilir ve en az bir takım üyesi kayıt tarihinde 35 yaşından büyük olmamalıdır. Ekip tarafından seçilen Takım Lideri, “Kaira Looro” yarışmasının organizatörleri ile iletişim kurmaya yetkili tek kişidir, gerekli olması halinde bu görevle başka bir katılımcının görevlendirildiği durumlar hariç tutulur.

2.3. Takım kaydı yapıldıktan sonra, kanıtlanmış sağlık nedenleri dışında takımın bileşenleri değiştirilemez.

2.4. Katılımcılar, talep üzerine “Balouo Salo” Derneği’nden önceden izin alınmadığı sürece, “Balouo Salo” Derneği tarafından sağlanan yarışma materyallerini yalnızca projeyi geliştirmek için kullanabilirler.

2.5. Katılımcıların, kazananlar listesinin yayınlanmasından önce projeleriyle ilgili materyalleri yayma izni yoktur.

2.6. Katılımcılar tarafından bu düzenlemelerin kabul edilmesi, diğer katılımcılara ve “Balouo Salo” derneğine karşı sadakat ve adalet ilkelerine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt ettikleri anlamına gelir.

2.7. Katılımcılar, yarışmaya katılarak diğer katılımcılara ve/veya kuruluşa karşı ayrımcı ve/veya ırkçı tutum ve hakaretlerde bulunmaktan kaçınır. Katılımcılar, katılımcıların ve/veya “Balouo Salo” Derneği’nin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt ederler. Bu ilkelerin ihlali, yetkili yerlerde/forumlarda ele alınacaktır.

3. Katılımdan Hariç Tutma maddeleri

Aşağıdaki projeler “Kaira Looro” Yarışması’nda katılım dışı bırakılır:

3.1. İngilizce dışındaki dillerde sunulan projeler.

3.2. Katılımcıların kimlik bilgilerini içeren projeler.

3.3. Tamamlanmamış veya uygun olmayan malzemeye bağlı projeler. Yarışma ilanının göstergelerine uymayan bir şekilde isimlendirilmiş tek bir dosya bile sunulan Proje’nin dışlanmasına neden olmaktadır.

3.4. Yarışma duyurusunda belirtilen son teslim tarihlerinden sonra yüklenen projelere bağlı materyaller.

3.5. Takım kaydı sırasında 18 ila 35 yaşları arasında üyesi olmayan bir takım tarafından sunulan projeler.

3.6. Kazananların listesi yayınlanmadan önce dağıtılan projeler.

3.7. Yalnızca katılımcıların yaratıcılığı sayesinde ortaya çıkarılmadığı düşünülen projeler.

3.8. Yarışma duyurusunda belirtilen kural ve koşullardan herhangi birini ihlal eden projeler.

4. Kayıt ücreti

4.1. Kayıtlı her proje kayıt ücretine tabidir.

4.2. Birden fazla proje önermek mümkündür: Sunulan her proje için farklı bir Takım Lideri atanmalıdır.

4.3. Girişimin insani amacı ve kayıt ücretinin tamamen “Balouo Salo” Derneği’ne bağışlandığı göz önüne alındığında, yarışma sonucu ne olursa olsun, kayıt ücreti iade edilmez.

4.4. Kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
 

Ödüller

Birinci Ödül: 5.000 € - Yapı + Japonya’da Kengo Kuma’da Staj
İkinci Ödül: 2.000 € - İtalya’da EMBT Architects’te Staj
Üçüncü Ödül: 1.000 € + İtalya’da SBGA’da Staj
Mansiyon (2 adet, eşdeğer): 100 €

Jüri

Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates - Japonya)
Benedetta Tagliabue (Benedetta Tagliabue - EMBT Architects - İspanya)
Agostino Ghirardelli (SBGA - Blengini Ghirardelli - İtalya)
Manuel Aires Mateus (Aires Mateus - Portekiz)
Raul Pantaleo (TAM Associati - İtalya)
Mphethe Morojele (Mpheti Morojele Architects - Güney Afrika)
Emmanuelle Moureaux (Japonya)
Saad El Kabbaj (Fas)
Driss Kettani (Fas)
Mohamed Amine Siana (Fas)

Şartname ve başvuru için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :