Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Eğitim Programı - İzmir

mimarizm.com / 10 Ekim 2022
İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde 30 Ocak-4 Şubat 2023 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Eğitim Programı'nın son başvuru tarihi 15 Ekim 2022.

Etkinliğin Konusu ve Amacı

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve faaliyetleri sonucu oluşan alanlardır. Doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşim peyzaja farklı nitelikler kazandırmakta, peyzajın doğal ve kültürel, kentsel ve kırsal olarak tanımlanmasını mümkün kılmaktadır.

Peyzaj Karakteri, bir peyzajı diğerinden ayıran, onun iyi veya kötü olduğu yargısına ulaştıran, belirgin, tanımlanabilir ve sürekliliği olan özellikleridir. Burada, peyzajın görünümünün peyzajdaki süreçler ile tanımlanması ve benzer karakter sergileyen alanların belirlenmesi ön plana çıkmaktadır.

Peyzajların tanımlanması, korunması ve yönetilmesi konusundaki en önemli uluslararası sözleşme niteliğindeki Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ni 2000 yılında imzalayan ve 2004 yılında uygulamaya koyan Türkiye, ulusal sınırları içerisindeki bütün doğal, yarı doğal, kentsel, kırsal peyzajların tanımlanmasını ve korunmasını taahhüt etmiş durumdadır. Ayrıca, peyzaj planlarını mekânsal planlama sürecine dahil etmek ve bu konuda yetkin meslek mensuplarının yetiştirilmesi de üstlendiğimiz yükümlülükler arasındadır.

Peyzaj karakter analizi konusu, ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı disiplininin gündemine Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile girmiştir. Bazı bölümlerde bu konuda başarılı akademik çalışmalar yürütülürken, bazı bölümlerde ise yeterli bilgi birikimi bulunmamaktadır. Özellikle lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve doktora) yapılan peyzaj araştırmalarının birçoğunda peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrencilere öğretilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında ülkemizin üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde, gelecekte hazırlanacak peyzaj planları için peyzaj karakter analizi önemli bir çalışmadır ve bu konuda yetkin meslek mensuplarının yetişmesi gerekmektedir. Peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesinin mekânsal planlama ve sektörel planlarla bütünleştirilmesi, ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır.

İşte bu eğitim programının amacı, peyzaj karakter analizi konusunda ülkemizdeki bilgi birikimine katkıda bulunmak, bu konuda deneyimli öğretim üyelerinin bilgilerini diğer bölümlerin öğrencilerine aktarmak, peyzajlar konusunda yapılacak araştırmaların niteliğine katkıda bulunmak, lisansüstü düzeyde yetkin meslek mensupları yetiştirmek ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında ülkemizin üstlendiği yükümlülüklere katkıda bulunmaktır.

Etkinliğin Kapsamı

Eğitim Etkinliği peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi yönteminin çoklu bileşenleri ile analizlerini, dünyada ve ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların aktarılması ve seçilecek örnek bir alan üzerinde öğrenciler tarafından peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi çalışmasının yapılmasını kapsamaktadır.

Eğitim Etkinliği programı peyzaj, peyzajın tanımı, peyzajın doğal ve kültürel boyutunun incelenmesi, doğal peyzajların kültürel peyzajlara dönüşmesi süreçlerinin anlaşılması ile başlayacak ve peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi konularındaki kavramlar, peyzaj karakterlerinin bileşenleri, peyzaj karakterlerinin analizinde kullanılan yöntem yaklaşımları ve araçlarının öğrencilere tanıtılması ile devam edecektir.

Ekolojik altlıklarına karşılık gelen ve peyzajı oluşturan doğal bileşenlerin çakıştırılmasına dayanan ön sınıflama, peyzaj karakterlerinin yerinde analizi ve peyzaj karakter alanları, peyzaj karakter tipleri ve peyzaj karakterlerinin tanımlanması olarak üç temel aşamada yürütülen Peyzaj Karakter Analizi sonuçlarının değerlendirmesi su, erozyon süreçleri başta olmak üzere mekânsal planlama süreçlerine aktarılmasına kadar çoklu analizleri içermektedir.

Peyzaj karakter analizi sonuçlarının değerlendirilmesi ise farklı süreçler ile açıklanacaktır. Bu süreçler arasında su süreci ve erozyon süreci analiz süreçleri yer almaktadır. Ayrıca peyzajın sosyal boyutu da analizde göz önüne alınması gereken bir diğer boyuttur. Öğrencilere süreçler ve sosyal boyut konusunda gerekli bilgiler aktarılacaktır.

Günümüzde peyzaj analizi ve planlamasında modern analiz araç ve teknikleri gelişmiş bulunmaktadır. Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemi de dikkate alarak öğrencilere uzaktan algılama teknikleri ve coğrafi bilgi teknolojilerinin peyzaj karakter analizinde kullanım şekilleri anlatılacaktır. Bu konuda iki ayrı uzman eğitmen tarafından programın ilk gününden itibaren eğitimler verilecek ve eğitim kapsamındaki uygulamalarda çalışma alanı özelinde devam edecektir.

Peyzaj karakter analizi konusu birçok ülkede ileri düzeyde uygulama alanı bulmuştur. Çeşitli ülkelerin bu konudaki uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Aynı zamanda 2004 yılı itibariyle Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin uygulamasına yönelik olarak, ülkemizde peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi konusunda gerçekleştirilen araştırmalar ve projelere yer verilecektir. Bu çalışmalardan biri olan PEYZAJ-44 projesinin ürünü olan Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu hakkında da öğrencilere bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir. Eğitim programı kapsamında çoklu karakterleri ile öne çıkan bir alanda uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. İzmir çevresinden seçilen bu alan için Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi çalışması yapılacaktır. Böylece öğrencilerin derslerde aldıkları teorik bilgilerin uygulamaya aktarması mümkün olacak ve somut çıktılar üzerinden değerlendirmeler yapılabilecektir. Uzaktan algılama ve CBS ortamında gerçekleştirilecek çalışma sonucunda ortaya çıkacak analiz haritalarından ülkemiz peyzajlarının planlanmasında ve korunmasında sunduğu fırsatlar, farklı alanlar ve sektörler için nasıl yararlanılabileceği konusunda öğrenciler ve eğitim kadrosu başta olmak üzere tüm katılımcıların olduğu bir ortamda değerlendirmeler yapılacaktır.

Başvuru

2237-A programı kapsamında katılımcılara TÜBİTAK desteği (yol, konaklama, iaşe) kullandırılacaktır.

Başvuru ve Seçim Ölçütleri

- Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora* yapıyor olmak

- Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 4 üzerinden en az 2,5 olmak

- Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı konusunda temel bilgilere sahip olmak

- Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine en fazla 4 (dört) kez katılmış olmak

* Eğitim etkinliğine toplam 20 öğrenci kabul edilecek olup, Doktora yapan öğrenci sayısı, genel kontenjanın 1/4 oranı ile sınırlıdır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :