Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi (ICSULA 2022)

mimarizm.com / 16 Eylül 2022
26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde çevrimiçi olarak düzenlenecek “Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar” Kongresi'ne özet gönderimi için son tarih 1 Ekim 2022.

Duyuru Metni

Değerli bilim insanları ve katılımcılar,

Sizleri 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Konferansı’na - International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2022) davet etmekten mutluluk ve onur duyarım.

Uluslararası akademik bir kongre olan ICSULA 2022 kent ve kentsel peyzajı içeren ve sürdürülebilirliğe hizmet eden her türlü fiziksel planlama konusunu ve bu konuya altlık oluşturan fiziksel olmayan planlama konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kongre kentsel sürdürülebilirliğin ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarını içeren tüm alanları ve çalışmaları içerir. ICSULA2022, disiplinler arası bir odakta olup, sürdürülebilir kentsel gelişim çerçevesinde, başta planlama ve tasarım bilimleri olmak üzere birçok farklı meslek disiplininden bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını sunmaları ve tartışmaları için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Kongre aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki iş birliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır.

Kaynak varlığının sürdürülmesi, verimliliğinin korunması ve artırılmasını hedefleyen sürdürülebilirlik kavramı, endüstri devrimi ile kendini göstermeye başlayan olumsuz yaşam koşulları ile birlikte kentlerde önem kazanmaya başlamıştır. Alınan bir dizi önlemle kaynakların ve kentsel çevrenin üzerindeki tehditler azaltılmaya çalışılmıştır; bununla birlikte, küresel ekonominin varlığı ile söz konusu tehditler var olagelmiştir. Kentleşmenin süregelmesi ile hala gündemde olan sorunlar, kentsel yaşamda sürdürülebilirliğin sağlanması çabalarının her zaman gündemde olmasına yol açmıştır ve bu yaklaşım günümüzde de devam etmektedir.  Ekolojik temelli disiplinler, sorunun ekonomik ve sosyo-kültürel boyutunu da ele alan çalışmalar gerçekleştirmek durumundadırlar. Dolayısıyla bu disiplinler, sürdürülebilir kentler ve kentsel peyzajlar odağında multi-disipliner çalışmalar yoluyla doğal ve kültürel kaynakların korunmasını hedeflemektedirler. Yaşanabilir kentler ancak bu bütüncül bakış açısıyla oluşturulabilecektir.

Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ICSULA 2022’in dilleri İngilizce ve Türkçe’dir.

ICSULA 2022, gerek bilim ve danışma kurulu gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmak da dâhil olmak üzere, ilgili kurumların akademik yükseltme kriterlerine uygundur. Ayrıca kongrede sunulan bildiriler, akademik teşvik başvuruları kapsamında değerlendirilmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetlerin yer aldığı özet kitabı ya da tam metinlerin bulunduğu tam metin kitabında basılacak olup her iki kitapta da ISBN numarası yer alacaktır. Katılımcılar tercihlerine göre, sadece “özet” olarak basılmış olan bildirilerini tam metin olarak aşağıdaki listede verilen TR Dizin’de yer alan ya da uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması için başvuruda bulunabilirler. Ancak Dergilerin kendi yayın politikaları ve süreçleri dahilinde uygun olması durumunda yayınlanması mümkün olabilecektir. Bu nedenle Dergi süreçlerinin Kongre Düzenleme Kurulu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Banu Öztürk Kurtaslan, Kongre Başkanı

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarih: 1 Ekim 2022
Kayıt ve Son Ödeme Tarihi: 7 Ekim 2022
Kongre Programı Duyurusu: 14 Ekim 2022
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 14 Kasım 2022
Bildiri Kitabı Yayını: 12 Aralık 2022

Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlara İlişkin Konu Başlıkları

Kent planlama ve tasarımında ve ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında; ekolojik planlama ve tasarım; yeşil altyapı, enerji etkin tasarım, akıllı kentler, evrensel tasarım, Kentsel peyzaj yönetimi, kentsel rekreasyon planlama ve yönetimi (örgütlenme, yönetişim, mevzuat), peyzaj ekonomisi, kent ve kimlik, kent ve turizm, kent mobilyaları, kentsel sanat ve estetik, kentte doğal ve kültürel miras, kamusal alanlar, kent ve psikoloji, kent sosyolojisi, kentsel politikalar, kent ve sağlık, kent ve bitki dokusu, kentsel açık ve yeşil alan sistemleri ve sürdürülebilir kentler bağlamındaki diğer konular.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :