Yarından Sonra I C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması

mimarizm.com / 04 Haziran 2020
FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından, “Yarından Sonra I C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması” başlığıyla organize edilen yarışmanın son teslim tarihi 1 Eylül.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Program

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından, "Yarından Sonra I C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması” başlığıyla organize edilen yarışmanın amacı, 2020 yılının büyük bölümünü etkileyen kişisel ve toplumsal karantina ve salgın dönemi ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekânsal dönüşümler ve bunların nesnelere yansımasını sorgulamaktır. Salgın için ulusal anlamda yapılan “sosyal mesafe” uyarılarının, kamusal ve özel alanlarda bireyler ve mekanlar ile kurulan etkileşimleri dönüştürmeye başladığı gözlemlenmektedir. Bu söz konusu yeni normallerin etkilerinin, yoğun karantina döneminin ardından, kamusal alandan özel alana varıncaya dek “mekansal” anlamda, küçük kullanım nesnelerinden kent mobilyalarına kadar da “nesne” bağlamında görüleceği öngörülmektedir. Yaşam alanlarımız, özel mekanlarımızın organizasyonundan, kamusal mekanlara varıncaya değin, bu yeni dönüşümü karşılayacak çok fonksiyonlu özelliklere sahip olmayabilir. Bu yarışma, süreçte ortaya çıkan birey davranış değişikliğinin etkilerinin, mimarlık ve tasarım alanında yaşanacak paradigma değişimini sorgulayarak, değişimin türünü ne yönde ve nasıl etkileyeceğini tartışmaya açmaktadır. Yarışma katılımcıları, öngörülebilecek değişiklikleri kamusal/ özel mekan/nesne bağlamında araştırmaya teşvik etmektedir.

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de eğitim görmekte olan tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak istedikleri sayıda proje ile başvuru yapabilirler. Jüri değerlendirmesinde projenin özgünlüğü, tasarımın iyi ifade edilmiş olması ve tasarlanan öngörünün gerçekle bağlantılı olması göz önünde bulundurulacaktır. Yarışma sonucunda her kategoride 1.lik, 2.lik ve 3.lük ödülü verilecektir. ALUTEAM özel ödülü kapsamında projenin üretilebilirliği de göz önünde bulundurulacaktır.

Program

Yarışmacılardan Covid-19’un ve karantina süreçleri hakkında oluşturacakları senaryolar doğrultusunda geliştirdikleri fikirleri mekan ve nesne bağlamında geliştirerek önerilerde bulunmaları beklenmektedir.

Katılım Aşamaları

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dökümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da yarindansonra.fsm.edu.tr WEB sayfası üzerinden ulaşılabilecek başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. (https://forms.gle/teALcM75uhKWHZk68)

Yarışmacı isim-soyisim, iletişim bilgilerini, okulunu, sınıfını ve bölümünü eksiksiz ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. E-Devletten edinilmiş öğrenci belgesi başvuru sistemine yüklenmelidir. Tüm katılımcılar başvuru yoluyla aynı zamanda, teslim edilen projelerin içeriklerinin, üniversitenin bünyesinde yapılacak sergide, kitap basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yarışmaya bireysel ve ekip olarak başvurulabilir.

Bireysel Başvuru

Bireysel olarak başvuracaklar için başvuru linkinde belirtilen, bireysel katılım işaretlenerek başvuru tamamlanır. Yukarıda belirtilen çevrimiçi platform aracılığıyla, isim-soyisim, iletişim bilgilerini, okulunu, sınıfını, bölüm bilgilerini doldurmalı ve E-Devlet sisteminden edindiği öğrenci belgesini sisteme yüklemelidir. Tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak giren yarışmacı, kendi belirlediği altı haneli rumuzu (Örn. 123456) da sisteme girerek başvurusunu tamamlamalıdır.

Bu başvuru sırasında  senaryosunu  ve hangi kategori için başvurduğunu da işaretlemelidir. Tüm katılımcılar başvuru yoluyla aynı zamanda, teslim edilen projelerin içeriklerinin, üniversitenin bünyesinde yapılacak sergide, kitap basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

Ekip Başvurusu

Yarışmaya ekip başvurusu yapılırken, ekip üyeleri aralarında bir ekip lideri belirlemelidir. Ekip lideri yukarıda belirtilen çevrimiçi platform aracılığıyla erişilen başvuru formunda belirtilen, isim-soyisim, iletişim bilgilerini, okulunu, sınıfını ve bölümünü eksiksiz ve doğru olarak girmelidir. Başvuru formuna, ekip üyeleri tarafından belirlenen altı haneli rumuzu da girerek başvurusunu tamamlamalıdır. Ve daha sonra ekip üyelerinin de isim-soyisim, okul, sınıf ve bölüm bilgilerini ilgili alanda eksiksiz doldurulmalıdır ve E-Devlet sisteminden edinilmiş öğrenci belgeleri (ekip lideri ve diğer tüm katılımcıların öğrenci belgeleri gereklidir.) sisteme yüklenmelidir. Tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak giren yarışmacı, kendi belirlediği altı haneli rumuzu (Örn. 123456) da sisteme girerek başvurusunu tamamlamalıdır.

Bu başvuru sırasında  senaryosunu  ve hangi kategori için başvurduğunu da işaretlemelidir.Tüm katılımcılar başvuru yoluyla aynı zamanda, teslim edilen projelerin içeriklerinin, üniversitenin bünyesinde yapılacak sergide, kitap basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

Katılım Koşulları

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de okuyan tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak, her proje için ayrı başvuru formu doldurmak kaydıyla, istedikleri sayıda proje ile başvuru yapabilirler.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan üniversitelerinden birinde lisans öğrencisi olmak. (E-Devlet sistemi üzerinden alınan öğrenci belgesinin, bireysel başvuru için yalnızca tek katılımcının, ekip başvurusu için tüm katılımcıların belgelerinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

2. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ekip içinde başvuru yapanlar, ayrı bir başvuru ile bireysel olarak yeniden bir başvuru yapmak koşulu ile yarışmaya katılabilirler.

3. Katılımcıların, Jüri üyeleri (danışman ve asli) ve raportörlerle 1. dereceden akrabalık bağı olmamalıdır. 

4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5. Yarışmaya katılan fikir projelerinin her türlü fikir hakkı 5848 sayılı Kanun uyarınca katılımcıya aittir. Yarışmacılar, yarışmaya başvurmuş olmakla birlikte, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yapılacak olan sergide projelerin sergilenmesini ya da üniversite tarafından her türlü yayımda kullanılması koşulunu da kabul etmiş olurlar. Teslim edilen projeler üniversitenin online arşivinde kalacaktır. 

6. Tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen son soru sorma tarihine kadar organizasyon yarindansonra.yarisma@gmail.com  ya da yarindansonra@fsm.edu.tr mail adresleri yoluyla sorulabilir, yarışma kurulunda herhangi bir kademede çalışan kimse ile iletişim kurulamaz.

7. Rumuzsuz ve eksik teslimler elenme sebebidir. Rumuz her paftanın sağ üst köşesine, başvuru formunda girildiği şekliyle yazılmalıdır.

Proje Teslimi

Proje teslimi, yarindansonra.fsm.edu.tr web sitesinden ulaşılabilecek olan, çevrimiçi sistem ile yapılacaktır. (https://forms.gle/teALcM75uhKWHZk68 adresinden erişilecek başvuru formu doldurulacaktır.) Yarışmacılardan beklenen, teslim koşullarını sağlamaları ve  projeleri teslim kriterlerine uygun biçimde sisteme yükleyerek, başvurularını tamamlamalarıdır.

Teslim Formatı

 1. Yarışmacıların,  özgün ve daha önce  başka bir platformda paylaşılmamış bir proje fikri ile katılması gerekmektedir.  Projelerin intihal içermemesi gerekmektedir.

2. Katılımcılar en fazla 3 adet düşey A3 (en fazla 10 MB boyutunda) pafta teslim edebilirler. Paftaların okunabilir olması ve yüksek çözünürlüklü olarak sisteme yüklenmesi katılımcıların sorumluluğundadır.

3. Proje fikri, teknik çizim, perspektif, fotoğraf, 3 boyutlu modelleme gibi temsiller aracılığıyla ifade edilmelidir.

4. Yarışmaya başvuru sırasında, senaryoyu da anlatan içerik sisteme yüklenmelidir.

5. Teslim edilen paftalarda AD-SOYAD ya da kimlik belirtici ifade kullanmak yasaktır. Paftasında isim bulunan katılımcılar yarışmadan elenirler. Paftalarda 6 haneli rumuz (örn. 123456) kullanılması ve teslim edilen tüm paftalarda sağ üst köşede rumuz bulunması zorunludur.

6. Çevrimiçi sistemdeki bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve katılımcı/katılımcıların E-Devlet üzerinden edindikleri Öğrenci Belgesi sisteme yüklenmelidir.

Başvuru Kategorileri

I.  Mekan Kategorileri

I. I Kamusal Mekan

Kamusal mekan bireylerin bir araya gelerek etkileşime girdikleri ve kamuoyu oluşturdukları mekanların tamamıdır.  Meydanlar, sokaklar, parklar, kafeler, bahçeler, restoranlar gibi açık ve kapalı kamusal mekanlar örnek olarak gösterilebilir. Katılımcılar, kamusal mekanlar bağlamında oluşması öngörülen dönüşümleri, diledikleri senaryo ile tasarlayarak yarışmaya başvurabilirler. Bu doğrultuda, katılımcılardan belirledikleri kamusal mekan bağlamında, ihtiyaçları yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri beklenmektedir.

I. II Özel Mekan

Özel mekanlar belirli kişilerin kontrolünde ve kişisel kullanıma yönelik mekanlardır. Konut içleri, teraslar, avlu ve konut bahçeleri, çalışma odası, özel oda gibi alanlar bu özel mekanların kapsamına girer. Özel alanların mekan organizasyonlarının dönüşümü ve kullanım şekillerinin dönüşümünün sorgulanacağı bu kategori için katılımcılar diledikleri özel alan üzerinden tasarım yapmaya teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda, katılımcılardan belirledikleri özel mekan bağlamında, ihtiyaçları yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri beklenmektedir.

II. Nesne Kategorisi

Nesne Kategorisi Endüstriyel ürün tasarımı nesneleri kapsar. Endüstriyel ürün tasarımı; gündelik hayatta insanlar tarafından kullanılan ürünlerin tasarımının profesyonel olarak, kullanıcı deneyimine uygun şekilde tasarlanıp üretilmesidir. Bu kategori kendi içinde gündelik hayatta kullanılan küçük nesnelerden ve mekan donanımlarına kadar geniş bir spektrumu içerebilir.

Nesnesi kategorisi, gündelik hayatta kullanılan nesne, alet ve aygıtların yeni edinilen alışkanlıklar bağlamında dönüşümünü sorgular. Bu doğrultuda, katılımcılardan sözkonusu küçük nesneler anlamında, öngörülen senaryo göz önünde bulundurularak düşünülmüş ihtiyaçlarının yeni normaller üzerinden değerlendirilmesi beklenmektedir. Mekan donanımları da bu kategorinin kapsamındadır. Gündelik hayatta kullanılan özel alan ve kamusal alan donanımları; mobilyalardan, masa ve sandalye tasarımlarına ve bunların organizasyonel yansımalarına, kent donatılarının kamusal mekanın yeni yüzlerine uygun olarak yeniden düşünülmesine kadar geniş spektrumlu mekanların donanımlarını içerir. Bu doğrultuda, katılımcılardan sözkonusu özel ve kamusal alan bağlamında öngörülen senaryo göz önünde bulundurularak düşünülmüş ihtiyaçlarının yeni normaller üzerinden değerlendirilmesi beklenmektedir.

Yarışma Takvimi

Soruların Sorulması için Son Tarih: 13 Haziran
Sorulara Cevapların Yayınlanması: 16 Haziran
Projelerin Çevrimiçi Sisteme Yüklenmesi için Son Tarih: 1 Eylül
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 3 Eylül
Jüri Değerlendirmesi Bitiş Tarihi: 8 Eylül
Kazananların Web Sitesinden İlan Edilmesi: 11 Eylül
Çevrimiçi Kolokyum: 13 Eylül

Kurul

Kurul Yarışma Organizasyon Kurulu: Dr. Öğr. Üyesi Salih Salbacak (FSMVÜ), Burcu Nimet Dumlu (FSMVÜ) Büşra Dilaveroğlu (FSMVÜ)

Danışman Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İbrahim Numan (FSMVÜ), Prof. Dr. Mualla Yıldız (FSMVÜ), Dr. Öğr. Üyesi Salih Salbacak (FSMVÜ)

Asli Jüri Üyeleri

I. Mekan Kategorisi

I.I Kamusal Mekan: Prof. Dr. Ayfer Aytuğ (FSMVÜ), Prof. Dr. Şengül Öymen Gür (Beykent Üni), Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu (YTÜ), Prof. Dr. Füsun Seçer Kariptaş (Haliç Üni.), Prof. Dr. Yüksel Demir (İTÜ), Doç. Dr. Yusuf Civelek (FSMVÜ), Doç. Dr. Serap Durmuş Öztürk (KTÜ), Doç. Dr. Dilek Yıldız (İTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ozan Avcı (MEF), Kerem Erginoğlu (Erginoğlu&Çalışlar)

 I.II Özel Mekan: Doç. Dr. Genco Berkin (FSMVÜ), Doç. Osman Arayıcı (MSGSÜ), Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav (Yaşar Üni), Doç. Dr. Sezin Tanrıöver (Bahçeşehir Üni.), Doç. Dr. Filiz Tavşan (KTÜ), Doç. Dr. Rabia Köse Doğan (Selçuk Üni.), Dr. Bahadır Numan (İTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin (MEF), Emrah Kaymak (İç Mimarlar Odası Genel Başkanı), Kaan Çağırman (İç Mimarlık Ltd)

II. Nesne Kategorisi: Prof. Dr. Seçil Şatır (FSMVÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Koç (ALUTEAM), Cemal İrfan Çalışkan (ALUTEAM), Alp Nuhoğlu (Ürün Tasarımcısı), Atilla Kuzu (Zoom TPU), Hayri Atak (Hayri Atak Design Studio), Muhammet Taşlı (Hamm Design), Ali Berkman (OnOFF L.D.)

Raportörler: Büşra Dilaveroğlu (FSMVÜ), Burcu Nimet Dumlu (FSMVÜ), Onurcan Albayrak (FSMVÜ), Emine Merve Okumuş (FSMVÜ), Hayriye İsmailoğlu (FSMVÜ)

Ödüller

Tüm projeler çevrimiçi platformu kapsamında yapılan yarışma kitapçığında yayınlanacaktır. Her kategori için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir

I. Mekan Kategorileri

I.I Kamusal Mekan

Birincilik Ödülü: 1500 TL.*
İkincilik Ödülü: 1000 TL.*
Üçüncülük Ödülü: ALUTEAM Staj İmkanı*
Mansiyon (3 adet):  Sanal ortamda gezilebilen “Yarından Sonra” sergisinde sergilenme

*Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne + Archidynamics Yazılım Lisansı (1 Yıllık) hediye edilecektir.

I.II Özel Mekan

Birincilik Ödülü: 1500 TL.
İkincilik Ödülü: 1000 TL.
Üçüncülük Ödülü: ALUTEAM Staj İmkanı
Mansiyon (3 adet): Sanal ortamda gezilebilen “Yarından Sonra”  sergisinde sergilenme

II. Nesne Kategorisi

Birincilik Ödülü: 1500 TL.
İkincilik Ödülü: 1000 TL.
Üçüncülük Ödülü: ALUTEAM Staj İmkanı
Mansiyon (3 adet):  Sanal ortamda gezilebilen “Yarından Sonra”  sergisinde sergilenme
Üretim Ödülü  (ALUTEAM Ödülü): Nesne Kategorisinde Üretime Uygun Bulunan Seçilmiş Projenin Hayata Geçirilmesi (Ölçekli Üretim)

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayın.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :