Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması

mimarizm.com / 29 Aralık 2023
Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması'nın son teslimi, 16 Mart 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Bodrum Deniz Müzesi, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın gözünden, zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünü anlamlandırmak ve grafik dile aktarmak, “Merhaba” sözcüğünü bir logo olarak her yıl doğum yıl dönümünde adına yapılan etkinliklerin temsilinde kullanmak istiyor. Bu amaçla, Bilgi Yayınevi’nin ana sponsorluğunda “Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması” açıyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, 1925 yılında sürgün olarak geldiği Bodrum’da özel koleksiyonunun bulunduğu Bodrum Deniz Müzesi ve bağlı olduğu Bodrum Belediyesi tarafından senede iki sefer çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma programları, doğum yıl dönümü olan 17 Nisan ve ölüm yıl dönümü olan 13 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor. Merhaba Günü Logo Yarışması, 2023 yılı Merhaba Günü’nde ilan ediliyor ve yarışma sonucunda seçilecek logonun, her yıl 17 Nisan Merhaba Günü’nde kullanılması amaçlanıyor.

Müze, tüm dünyadan grafik tasarımcıları, ün kazandığı yazarlığın yanı sıra bir kapak ressamı olan Cevat Şâkir Kabaağaçlı’nın bu mim sözünü simgeleştirmeye çağırıyor! Balıkçı, Bodrum’a olan aşkı ve edebî eserleri ile tanınmış olsa da tüm bunlardan önce bir ressam olarak Bâb-ı Âli’ye adım atmıştı. Kitaplar ve dergiler için kapak ressamlığı ve resimlemeler yapmıştı. Basın-yayın dünyamızın güzel yazı ve resimleme işleri bu deneyimli zanaatkârların elindeydi. Günümüz grafik tasarımcılarının öncüleri diyebileceğimiz Bâb-ı Âli ressamları, uzun yıllar görsel belleğimizi şekillendirip zanaatten tasarıma geçişin aktörleri oldular. Balıkçı, bu tarihin bir parçası olarak sadece kelimeleri değil resimlerini de ortak belleğimize kattı.

Bodrum Belediyesi ve bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi projesi olarak, iletişim tasarımcısı ve akademisyen Ömer Durmaz’ın danışmanlığında, Bilgi Yayınevi’nin ana sponsorluğunda ve Myra Ajans ile Hemzemin Sosyal Fayda Platformu iş birliğinde hazırlanan yarışmada hedeflenen, senelik iletişim stratejileri dahilinde, “Merhaba”nın kapsayıcılığının denizleri aşması ve bir barış simgesi olarak akıllarda yer etmesi. Bu misyonla, senelik farkındalık odaklarına göre kurgulanan temalar, etkinlikler, kampanyalar dahilinde barış içerikli manifestolarla hareket edilecek bir platform doğuyor.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Ücretsiz, serbest katılıma açık olarak düzenlenmiş bir tasarım fikir yarışmasıdır. Yarışmaya 3. maddede belirtilen koşullar sağlandığı taktirde eğitim ya da mesleki düzey gözetilmeksizin katılım sağlanabilmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

A. Yarışma, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde çalışmayan, 18 yaşından büyük seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki tüm profesyonel tasarımcılara ya da amatörlere açıktır.

B. Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilecektir.

C. Çalışmalar tek sözcük Merhaba ve iki sözcük Merhaba Günü şeklinde kullanılacak bir düzenle tasarlanmalıdır.

Merhaba sözcüğü ve Merhaba Günü söz seti, logotype (özgün yazı), tipografik, harf çıkışlı logo, harfleme (lettering) tasarımı biçiminde ele alınmalıdır.

Büyük (MAJÜSKÜL) ya da küçük harf (miniskül) kullanımı, yarışmacının tercihine kalmıştır: Merhaba, MERHABA, merhaba vb. olabilir. Bu konuda özel bir talep yoktur.

D. Çalışmalarda renk, teknik ve biçim yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak baskı, görüntüleme tekniklerinin, mecralarının sınırları da düşünülerek, herhangi bir yayında, medyada kullanılması gerektiğinde kayıp yaşamayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.

E. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının ya da eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödülü iptal edebilir. Eğer ödül verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz. Değerlendirme kurulunun inisiyatifindedir.

F. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ya da Müze, yarışmaya katılan eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle seçilen eser ya da eserleri kullanmayabilir. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ödül kazanan tasarımları kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

G. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, katılımcıların fikri mülkiyetle ilgili izinleri ve eser telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Eserlerin özgün ve yarışmacının elinin/aklının ürünü olması gerekmektedir.

H. Yarışmada seçilen tasarımın tüm fikri sinai, maddi ve manevi hakları Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş sayılır. Ödül alan tasarımın sahibi, kullanılacak olan amblem, sembol, simge, logotype, logo ya da çizimde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

I. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden, eserin kullanım yerine uygun olması amacıyla eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir; bunun için Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler, Seçici Kurul tarafından “yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı, konuya/amaca uygunluk ve sosyal faydaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

M. Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin her birinin ilgili kategorinin koşullarına harfiyen uyması zorunludur. Ekip olarak katılım durumunda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Ekip temsilcisi ekibindeki üyelerin bilgilerini sisteme girmelidir. Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

N. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ve ayırıcı işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.

O. Bu koşullara uymayanlar, çalışmalarını/tasarımlarını teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yöntemi

A. Yarışma, www.merhabagunu.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

B. Katılımcılar çalışmalarını, sitenin yönlendireceği yarışma düzenleme sistemi üzerinden 2 Şubat 2024 tarihi, saat 24.00’e kadar yüklemelilerdir. Belirtilen saatten sonra yüklenen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

C. Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan çalışmaları ilgili ödüller için belirleyecektir.

D. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bodrum Deniz Müzesi, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar kurum tarafından çalışmalarla ilişkilendirilmeyecektir.

E. Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.merhabagunu.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayımlanacaktır.

F. Kurum, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri ilgili web adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayımlama, çalışmalarla fiziksel sergi açma ya da katalog hazırlayıp bastırma hakkına sahip olacaktır.

Ödüller

Ödüller 17 Nisan 2024’te, Merhaba Günü’nde verilecektir.

1.’lik Ödülü: 40.000 TL
2.’lik Ödülü: 30.000 TL
3.’lük Ödülü: 20.000 TL (Ödül Sponsoru: SCA YACHTING)

1. Mansiyon: 15.000 TL
2. Mansiyon: 10.000 TL
3. Mansiyon: 5.000 TL

Özel ödüller (Eşdeğer Ödüller):

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özel Ödülü: Birincilik ödülünü alan tasarım Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından satışı yapılan turizm amaçlı hediyelik eşya ürünlerine basılarak satışının yapılacaktır.

İsmet Kabaağaçlı Özel Ödülü: 10.000 TL
Prof. Şadan Gökovalı Özel Ödülü: 10.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2024
Seçici Kurul Oylaması: 17 Mart - 1 Nisan 2024
Sonuçların Açıklanması: 2 Nisan 2024

Seçici Kurul / Jüri

Onursal Üyeler

Halikarnas Balıkçısı Ailesi, Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Ahmet Aras, Metin Erdoğan, Selen Cambazoğlu

Seçici Kurul

Alessandro Segalini, Ardan Ergüven, Çiğdem Demir, Dainele Savasta, Demetrios Fakinos, Emrah Yücel, Erol Turgut, Kıymet Giray, Murat Dorkip, Murat Ertel, Nazlı Eda Noyan, Ömer Durmaz, Rauf Kösemen, Serdar Benli, Sirinivasarao Patturu, Steve Connor, Yeşim Demir

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :