Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

mimarizm.com / 05 Aralık 2016
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve jürisinde Odile Decq gibi ünlü isimlerin yer aldığı yarışmanın proje teslim tarihi 24 Şubat 2017.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Bandırma Tasarım Parkı Yarışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde uluslararası, serbest, tek kademeli kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı Balıkesir ili Bandırma ilçesi Yenimahalle ve Ayyıldız Mahallesi sınırları içindedir. Yarışma alanının konumu bit.ly/bandirmapc web adresinden görülebilir. Yarışma konusu bu alanın master planı ile birlikte, alanda yer alacak ve ihtiyaç programında tanımlanan fonksiyonların tasarımıdır.

Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
• Bu yarışma mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Yarışma jürisi ekiplerin farklı disiplinlerden oluşmasını tavsiye etmektedir ancak ülke bazındaki uzmanlık ve yetki farklılıkları gözetilerek ekiplerde en az bir mimarın yer alması zorunludur. Ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir.
• Türkiye'den katılım için TMMOB'nin Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. Türkiye dışından katılım için katılımcıların kendi ülkelerinde resmi olarak mesleklerini icra edebiliyor olmaları zorunludur.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışma bedeli "Bandirma Competition" açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont; rumuz, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte idare iletişim bilgilerinde belirtilen adrese e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 1 Aralık 2016, Perşembe
Soru sormak için son tarih: 21 Aralık 2016, Çarşamba
Cevapların ilanı: 28 Aralık 2016, Çarşamba
Yarışmaya kayıt için son tarih: 3 Şubat 2017, Cuma 23:59 GMT+3
Kimlik zarflarının postayla son teslim alım tarihi: 24 Şubat 2017, Cuma
Projelerin teslimi için son tarih: 24 Şubat 2017, Cuma, 23:59 GMT+3
Jüri çalışması başlangıcı: 1 Mart 2017, Çarşamba
Ödül töreni ve kolokyum: 26 Mart 2017, Pazar, 14:00 GMT+3

Danışman Jüri Üyeleri
Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Ali ÖZERK, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı
Ebru ERDÖNMEZ, Mimar
Serkan SINMAZ, Şehir plancısı
Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri
Louis BECKER, Mimar
Martin REIN-CANO, Peyzaj Mimarı
Celal Abdi GÜZER, Mimar
Odile DECQ, Mimar & Şehir Plancısı
Günther VOGT, Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri
Olgu ÇALIŞKAN, Şehir plancısı
Burak HAZNEDAR, Mimar
Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj mimarı

Raportörler
Aytekin AKTAN, İnşaat teknikeri
Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı
Ece Özden PAK, Şehir plancısı
Bilge KOBAŞ, Mimar
Can SUCUOĞLU, Mimar

Ödüller
1. Ödül: 360.000 TL
2. Ödül: 250.000 TL
3. Ödül: 145.000 TL
1. Mansiyon: 70.000 TL
2. Mansiyon: 70.000 TL
3. Mansiyon: 70.000 TL
4. Mansiyon: 70.000 TL
5. Mansiyon: 70.000 TL
6. Mansiyon: 70.000 TL
7. Mansiyon: 70.000 TL

Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 220 TRY (İki yüz yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. EURO cinsinden yapılacak ödemelerde şartname ödemesinin yapıldığı güne ait olan TC Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır.

Banka hesap bilgisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Balıkesir Girişimci Şubesi
IBAN: TR 510001002086372848485160 (EURO hesabı)
IBAN: TR 190001002086372848485154

Yer Görme
Yer görmek zorunlu değildir.

Şartname ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :