REVİZYON: MDC'23 Mimari Tasarım ve Fikir Yarışması

mimarizm.com / 27 Şubat 2023
Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından düzenlenen "MDC'23 Mimari Tasarım ve Fikir Yarışması" takvimi revize edildi.
YTÜ Yapı Kulübü Duyuru:
 
Değerli MDC'23 katılımcıları, ilk olarak ülkemizde yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve etkilenen herkese geçmiş olsun diliyoruz.
 
Depremden kendileri ve aileleri etkilenen öğrenci arkadaşlarımızın yarışmaya katılım taleplerinin devam etmesi dolayısıyla yarışma tarihleri uzatılmış ve tüm takvim görseldeki şekilde revize edilmiştir.
 
MDC'23 Ekibi olarak depremden etkilenen arkadaşlarımız için her konuda yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
 

*

1-Yarışmanın Amacı

21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz ve her geçen gün sorunları ağırlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Tartışmasız en büyük sorunumuz, ülkelerin temel hedefi haline gelen, daha hızlı büyümenin en olumsuz etkisi olan iklim değişikliği ve küresel ısınma yani “İklim Krizi”. Bununla beraber diğer önemli sorun ise “Küresel Nüfus Artışı”. 1900 yılında dünya nüfusunun 1,6 milyar kişi olduğu tahmin ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan nüfus patlaması sonucunda bu rakam yaklaşık 6 milyar kişi, 21. yüzyılın ortalarında ise 9 milyar kişiye ulaşması bekleniyor.

“Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” nin olumsuzlukları üzerine toplumun her kesimi sürekli düşünüp çözüm önerileri ve fikirler geliştiriyor. Bunun yanı sıra devletler arası eylem planlarıyla da kalıcı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Bu amaçla 2016 yılında Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ve 2030 yılında gerçekleştirilmesi gereken “17 Temel Amaç”;

1- Yoksulluğa Son
2- Açlığa Son
3- Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
4- Nitelikli Eğitim
5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6- Temiz Su ve Sanitasyon
7- Erişilebilir ve Temiz Enerji
8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10- Eşitsizliklerin Azaltılması
11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12- Sorumlu Üretim ve Tüketim
13- İklim Eylemi
14- Sudaki Yaşam
15- Karasal Yaşam
16- Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17- Amaçlar için Ortaklıklar

üzerinden bir mutabakat imzaladılar.

2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda günümüz yerleşim ve barınma sorunlarını değerlendirip “Geleceği Nasıl Tasarlayabiliriz?” sorusundan yola çıktık. Mekanların üretimi için Tasarım eğitimi (Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir Ve Bölge Planlama) ve mühendislik eğitimi (İnşaat) alan öğrencilerin, bugünün “Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” sorunları ile 50 yıl sonrasında insanların yerleşim ve barınma mekanları üzerine tasarım ve mekan üretimi düşüncelerini özgürce ortaya koyacakları bir yarışma platformu düzenledik.

2-Yarışmanın Teması

Yarışmanın konusu “Geleceğin Yerleşim ve Barınma Mekanları” olarak belirlendi. Yarışmacılardan beklenen yukarıda ana hatları ile ifade edilen 2030 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 maddelik “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçların’dan olabilecek en fazla maddeye ulaşmayı sağlayacak;

YERLEŞİM DOKUSU + BARINMA BİRİMLERİ olarak konsept tasarım önerileri geliştirmeleridir.

Yarışmaya katılacak tasarımların hem “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak hem de “Malzeme ve İnşaat Teknolojileri” önerilerini içermesi beklenmektedir.

Yarışmacılar yerleşim ölçeğindeki tasarımlarını “Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” sorunlarının yaşandığı bölgelerden kendi seçtikleri alanlarda gerçekleştireceklerdir.

3-Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma ulusal çaptadır ve kurulan ekiplerde en az bir Mimarlık öğrencisi bulunması ve mimarlık öğrencisinin takım lideri olması zorunluluğuyla diğer disiplinlerden de öğrenciler ekiplerde bulunabilir. Takımlarda en az iki (2) en fazla beş (5) kişi bulunabilir ve iletişim sağlanması için bu ekipler bir (1) takım lideri belirlemelidir. Yarışma bir (1) etaptan oluşacaktır. Yarışmada yarışmacılar tasarladıkları projeyi pafta halinde (Paftalar A1 yatay kullanılarak oluşturulmalı ve en fazla 2 pafta kullanılmalı.) online olacak şekilde jürilere sunacaklardır. Yarışmanın ilanı ve ödül dağıtımı “Civilİstanbul’23” etkinliğinde yapılacaktır.

4-Genel Katılım Koşulları

-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

-Yarışma ulusal çapta olduğu için yarışmaya sadece Türkiye’de okuyan TC vatandaşı ve yabancı uyruklu olan öğrenciler katılabilirler. (Başvuru sürecinde öğrenci belgesi istenmektedir.)

-Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin www.yildizyapikulubu.org/mdc23 sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Formu eksiksiz ve hatasız dolduran öğrencilere 48 saat içerisinde başvuru onay maili atılacaktır.

-Yarışmada en az bir mimarlık öğrencisi bulunması ve takım liderinin mimarlık öğrencisi olması zorunluluğuyla beraber diğer disiplinlerden de öğrenciler katılabilir.

-Yarışmaya katılacak ekiplerde en az iki (2) en fazla beş (5) kişi bulunabilir.

-Yarışma ekipleri yarışmaya yalnızca bir (1) proje ile katılabilirler.

-Yarışma ekip liderleri ve üyeleri yarışmaya farklı ekipler ile tekrar katılamazlar. Katılımcılar tek sefer katılım yapabilmektedir.

-Tüm yarışma projeleri belirtilen tarihlerde ve bu şartnamede belirtilen koşullara uygun şekilde teslim edilmelidir, aksi taktirde geciken proje diskalifiye edilir.

-Katılımcıların www.yildizyapikulubu.org/mdc23 sitesi üzerinden yayınlanan ve eposta aracılığı ile iletilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması koşulu aranmaktadır. Bu şartın ihlali ispatlandığında katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır.

-Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takvimi'nde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.yildizyapikulubu.org/mdc23 sitesinde yer alan iletişim bölümünden e-posta aracılığı iletilmelidir.

-Jüri üyelerinin, danışma kurulu üyesinin, raportörün birinci dereceden akrabası olanlar, Yapı Kulübü Yarışma Departmanı üyeleri, Yapı Kulübü İdari, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bu yarışmaya katılamazlar.

-Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı, www.yildizyapikulubu.org/mdc23 sitesinde belirtilen form üzerinden kişisel bilgilerinin paylaşımını, iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılmaktadır.

6-Yarışma Takvimi

YARIŞMANIN İLANI: 10 Ocak 2023
SORU SORMA SÜRECİ: 10 Ocak - 16 Ocak 2023 (saat 17.00’a kadar)
BAŞVURU SÜRECİ: 10 Ocak - 5 Şubat 2023 (saat 17.00’a kadar)
EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARINI YAYINLANMASI: 6 Şubat 2023
PAFTALARIN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ: 6 Nisan 2023 (saat 17.00’a kadar)
JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ: 7 - 11 Nisan 2023
YARIŞMANIN SONUÇLARININ İLANI: 12 Nisan 2023
KOLOKYUM ve ÖDÜL DAĞITIMI: 15 Nisan 2023

Ödüller

BİRİNCİ OLAN EKİBE: 7000 TL
İKİNCİ OLAN EKİBE: 5000 TL
ÜÇÜNCÜ OLAN EKİBE: 3000 TL
MANSİYON (ÜÇ EKİBE): 1000 TL

Jüri (Alfabetik Sıra)

Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, YTÜ Konut ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü), Danilo PETTA (MASK Architects, Mimar ve Tasarımcı), Dr. Öğr. Üyesi Hande ALADAĞ (Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü), Doç. Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Doç. Dr. Özgür BİNGÖL (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Öznur GÜNEY ERBİL (Vakıf GYO, Mimar, Proje Geliştirme Müdür Yardımcısı), Öznur Pınar ÇER (MASK Architects, Mimar ve Tasarımcı, The Royal Institute of British Architects üyesi)

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

RAPORTÖR

Arş. Gör. Mehmet Yavuzhan ERPAY (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :