Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Ulusal Fikir Yarışması

mimarizm.com / 03 Eylül 2019
Mimarlar Odası Ankara ve Ankara Tabip Odası'nın birlikte düzenlediği, Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması temalı on birinci Kent Düşleri Proje Fikir yarışmasında proje teslim için son tarih 3 Ocak 2020.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip OdasıKent Düşleri Yarışmaları’nın 11.sinin konusunu Numune Hastanesi ve çevresi olarak belirledi. Bu kapsamda "Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması" ilan edildi.

Yarışmayla, Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi, yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması, kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması, mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması, Ankara’nın Başkent Kimliği'nin öne çıkartılması, Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapıları hakkında farkındalık oluşturulması, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin ortaya çıkartılması, mekânın bellek mekânı olarak kent sağlığı ve halk sağlığı açısından öneminin vurgulanması, Cumhuriyet’in halkçı sağlık politikaları ile bugünün ticarileştirilmiş sağlık politikalarının mekân üzerinden tartışılması amaçlanıyor.

Yarışmanın Genel Bilgileri
Zamanında Türkiye’nin en büyük hastanesi olan yapının uzun kütlesi, doğu-batı yönünde yüksekçe bir arazi üzerine yerleştirilmiştir. Bodrum üzerinde üç kat ve bir çatı katından oluşan bloğun güneye doğru uzanan ve ana bloğa yuvarlatılarak birleşen iki uç kütlesi vardır. Girişin ve köşe merdivenlerinin sekizgen biçimleri, pencere oranları, ışıklıklarıyla çatı biçimlenmesi, sağlam görünümü, girişin demir korkulukları ve kapı tokmaklarına varıncaya dek birçok ayrıntısıyla yapı, aynı yıllar yine Almanların tasarladıkları Merkez Hıfzıssıha Enstitüsü binalarına benzerlikler göstermektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Kültür Varlıklar Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 2 nolu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarihli “2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine gerek olmadığına” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın kentsel planlamasında ve gelişiminde büyük rol oynayan hastanenin korunması ve Sıhhiye Meydanı’nı ve çevresindeki hastaneleri de içerisine alan, Cumhuriyet’in sağlık politikalarının mekansallığının ifadesi olan alanın “Sağlık Sit Alanı” olarak korunarak yaşatılması ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası Kent Düşleri Yarışmaları’nın 11.sinin konusunu Numune Hastanesi ve çevresi  olarak belirlemiştir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Kent Düşleri Yarışmaları ile;

- Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,

- Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,

- Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması,

- Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,