Metalden Fikirler: Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması Takvimi Güncellendi

mimarizm.com / 26 Temmuz 2022
Öğrenci ve genç tasarımcılar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen “Ulusal Metal Ürün Yarışması”nın online son başvuru tarihi 18 Temmuz 2022 olarak güncellendi.

Metal kolay ulaşılabilir ve yüksek mukavemet özellikleri olan bir malzemedir. Bu sebeple bir yandan otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanılırken bir yandan da endüstriyel ürünlerde de sıkça karşımıza çıkar. Hem mat hem parlak kullanım sağlayabilmesi açısından birçok ortama uyum sağlayabilen metal malzeme, tasarım esnekliği ve uzun süreli bir dayanıklılık sağlamaktadır. Yaşam alanlarında kullanımı iç mekanlarda ve açık alanlardaki yüzeylerde ya da mimari elemanlarda görülebilir.

Bu yarışma; metal ile yenilikçi, özgün ve ihracata yönelik ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamayı ve üniversite öğrencileri ile sanayiyi buluşturmak ve metal malzeme ile tasarımı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konusu

Katılımcılardan yarışma kapsamında metal malzemenin potansiyellerini göz önünde bulundurarak farklı fonksiyonlara ve kullanım alanlarına hizmet edecek ürün tasarımları beklenmektedir. Bu ürünler günlük hayat pratiklerine entegre olabilecek, taşınabilecek, esnek kullanım deneyimi sağlayan, modüler, yenilikçi iç mekân ve / veya dış mekânda kullanılabilecek özelliklerde olmalıdır. Tasarlanan ürünlerin malzemesinin metal olması zorunludur. Ana ve görünen malzeme metal olacak şekilde kısmi olarak başka malzemelerin kullanılması mümkündür.

Katılımcıların, tasarımlarını seçtikleri bir ya da birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ışığında ve de aşağıda listelenen temalardan (Sürdürülebilir Tasarım, Esneklik, Biofilik Tasarım, Dijitalleşme, Evrensel Tasarım) en az birini karşılayacak şekilde yapmaları beklenmektedir. Başvuru belgelerinde hangi hedef/hedeflerin ve temaların göz önünde bulundurulduğu belirtilmelidir.

A. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:

Temel olarak, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak anlamına gelen sürdürülebilirlik konsepti Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 başlık altında toplanmıştır. Sürdürülebilirlik eğitim, çevresel koşullar, açlık vb. problemlere odaklanarak, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedeflemektedir.

B. Temalar:

Sürdürülebilir Tasarım: Sürdürülebilir tasarım yeni bir düşünce sistemiyle nesnenin ruhunu besleyen bir yaklaşımdır. Bu anlamda ürünün kendine yeterliliği, uzun vadeli devamlılığı ve atık üretmemesi sürdürülebilir tasarımın önemli hedeflerindendir. Ayrıca sürdürülebilir tasarım kullanıcıya tamir hakkı tanır.

Esneklik: Değişik koşullara uyum sağlayabilen, iç ve dış değişkenlere cevap verebilen, farklı çözüm önerileri sunan, farklı fonksiyonlara ve ihtiyaçlara göre dönüştürülebilen tasarımlardır.

Biyofilik Tasarım: Biyofilik tasarım, insanlar ve doğal çevre arasındaki olumlu ve sürekli etkileşimleri ve ilişkileri teşvik eder. Doğadan ilham alan ve onunla bağ kuran, doğal malzeme ve formların kullanıldığı tasarımlardır.

Dijitalleşme / Internet of things (IoT): 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri haline gelen IoT, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesnelerin ağını tanımlar. Artık günlük nesneleri (mutfak aletleri, arabalar, termostatlar, bebek monitörleri vb.) gömülü cihazlar aracılığıyla internete bağlayabildiğimize göre, insanlar, süreçler ve şeyler arasında sorunsuz iletişim mümkündür.

Evrensel Tasarım: Evrensel tasarım, çok çeşitli yeteneklere, engellere ve diğer özelliklere sahip kişilerin erişebileceği, tüm bireylerin eşit kullanım hakkının olduğu ürünler yaratma sürecidir. Evrensel olarak tasarlanmış ürünler, bireysel tercihlere ve yeteneklere uyum sağlar; ortam koşullarından veya kullanıcının duyusal yeteneklerinden bağımsız olarak gerekli bilgileri etkili bir şekilde iletir.

Yarışmanın Aşamaları

Yarışma iki aşamalıdır. İlk aşamada fikir projeleri değerlendirilecek ve değerlendirme sonunda seçilen projeler, ikinci aşamada daha detaylı ele alınıp prototipleri üretilecektir. İkinci aşamada, katılımcılar, mentörler ve uzmanlar ile iş birliği yaparak projelerinin prototipinin üretimi konusunda çalışacaklar ve bu süreçte KAYMET’in Kayseri’deki fabrikası ve AGÜ kampüsünde bulunan atölyelerden faydalanabileceklerdir.

Organizasyon

Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması İdare:

1. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ)
2. KAYMET Metal ve İmalat A.Ş. (KAYMET)
3. No 239 Elektronik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (No 239)
4. TMMOB İçmimarlar Odası (İMO)

Yarışmanın Amacı

Metalden Fikirler: “Ulusal Metal Ürün Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun metal malzeme ile üretilecek şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma;

- Yenilikçi ve özgün tasarım fikirlerini desteklemek,

- Kolay paketlenebilir ve ihracata yönelik ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,

- Metal malzeme ile tasarımı yaygınlaştırmak,

- Üniversite öğrencileri ve genç tasarımcılar ile sanayiyi buluşturmak için düzenlenmektedir.

Kategoriler ve Katılım Koşulları

Yarışma başvuruları Öğrenci ve Genç Tasarımcılar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Genel Katılım Kuralları

Öğrenci ve Genç Tasarımcılar için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerle belirtilmiştir.

-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

-Katılımcılar bireysel veya grup üyesi olarak 1’den fazla proje ile katılabilirler.

-Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler arasında olanlar yarışmaya katılamazlar

-KAYMET ve No 239 çalışanlarından ya da jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları ve ortakları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.

-Öğrenciler ve genç tasarımcılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Öğrenci için öğrenci belgesi, genç tasarımcılar için diploma istenmektedir.

-Yarışmaya başvuru süreciyle ilgili gerekli bilgiler www.metaldenfikirler.com WEB sayfasından alınmalıdır.

-Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

-Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa idare tarafından ödülü geri alınır. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde duyurulacaktır.

-Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen iş birliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış̧ olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Öğrenci Kategorisi

-Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

-Yarışmaya katılmak için ön şart Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrenci olmaktır.

-Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin yukarıdaki maddedeki koşulu yerine getirmesi gerekir.

-İlgili bölümlerin lisans veya lisansüstü programlarından 2022 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Genç Tasarımcı Kategorisi

-Genç tasarımcılar yarışmaya bireysel olarak katılabilirler.

-Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan 30 yaş ve altında genç tasarımcılar katılabilirler.

-İlgili bölümlerden mezun, 01.01.1992 ve sonrasında doğmuş olan tasarımcılar yarışmaya katılabilirler.

Katılım Şekli

Yarışma başvuruları; yarışma WEB sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

-Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

-KAYMET üretim teknolojilerini, üretim bandı, cihaz bilgileri ve kapasitelerini katılımcılarla WEB sayfası üzerinden paylaşılacaktır.

-Tüm teslimler dijital olarak yapılacaktır. Yarışmacılar aşağıda listelenen dökümanları WEB sayfası aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsimleri

Danışma Kurulu

Burak Asiliskender (Mimar, Prof. Dr., AGÜ), Paşa Talaslıoğlu (No 239), Emrah Kaymak (İçmimar, İMO), Ahmet Emre Sönmez (KAYMET), Sertaç Ersayın (ETMK), Nihan Muş Özmen (Mimar, AGÜ), Mehmet Gören (Mimar, AGÜ)

Jüri Üyeleri

Adnan Serbest (Tasarımcı, Adnan Serbest Tasarım), Umut Şumnu (İçmimar, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi), Gökhan Karakuş (Mimar, Emedya Tasarım), Hasan Burak Akyıldız (İçmimar, Duduu Studio), Betül Kurtuluş (İçmimar, Dr., AGÜ), Renda Helin Çilalioğlu Çizer (İçmimar, Duduu Studio), Murat Özdamar (İçmimar, Dr, Bilkent Üniversitesi)

Raportörler

Ahmet Aslan (Mimar, AGÜ), Elif Saraçoğlu (KAYMET)

Yarışma Takvimi

Yarışma iki aşamalı olacaktır.

1. Aşama: Fikir Projeleri

İlan Tarihi: 29 Nisan
Son soru sorma tarihi: 25 Mayıs
Soruların Cevaplanması için Son Tarih: 10 Haziran
Son Başvuru Tarihi: 18 Temmuz
Jüri Değerlendirmesi: 25-31 Temmuz
Ödül Töreni ve Kolokyum: Sonra açıklanacaktır

2. Aşama: Prototip Üretimi

a. Her kategoriden dereceye giren projeler ile KAYMET fabrika gezisi yapılacak, üretim bandı tanıtılacak ve yarışmacılara üretim ile ilgili cihaz bilgileri verilecektir.

b. İkinci Aşama prototip üretimi birinci aşamanın sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2 ay sonra teslim alınmak üzere tamamlanacaktır.

Birinci Aşama Ödülleri

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü: 10.000 TL
İkincilik Ödülü: 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000TL
Satın Alma Ödülü: 2.000TL

Genç Tasarımcılar Kategorisi

Birincilik Ödülü: 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 6.000TL
Satın Alma Ödülü: 4.000TL

İkinci Aşama Ödülleri

-Seçilen tasarımların prototipi üretilecek ve isminin verilmesini kabul eden tasarımcıların ismini vererek, kabul etmeyen tasarımcıların isimsiz olarak ürünleri mobilya fuarında sergilenecektir.

-Ayrıca ürünler içinden piyasaya sunulabilecek olan ürünlerin tasarımcıları ile No 239 ve KAYMET arasında tasarım haklarına yönelik anlaşma yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

*

KAYMET Hakkında

1970 yılından beri metalin her aşamasında bulunmuş, metalin potansiyeline göre süreçlerini iyileştirip yön vermiş, bölgesi için önemli bir firmadır. Makine parkurunda bulunan lazer kesim tezgâhları sayesinde, 20 mm’ye kadar sac, 12 mm’ye kadar paslanmaz levha, 8 mm’ye kadar alüminyum levha işleyebilmekte ve markalama çalışması yapabilmektedir. Ayrıca firma, boru profil hassas kesim ve özel ebatlama hizmeti sunmaktadır. KAYMET işlediği ürünlerde kullanıcıyı bakım ve tadilat sürecine dahil ederek sürdürülebilir kullanım deneyimi hedeflemektedir.

No 239 Hakkında

Günümüz trendlerini önceden görerek yurt içi ve yurt dışı online pazarlarını kendine hedef koyup, büyümesini bu yönde yapmış, son kullanıcının taleplerine göre nihai ürünler geliştirip, değerlenmesine katkı sağlamış, KAYMET ile iş birliği içinde olan bir firmadır.

AGÜ Hakkında

Yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmayı kendine amaç edinmiş, üçüncü nesil bir devlet üniversitesidir. Küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak, üniversite-sanayi işbirliklerine önem vermektedir. Bu yarışmanın ana fikri bu bağlamda, AGÜ – KAYMET iş birliğinde oluşturulmuştur.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :