100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 16 Şubat 2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması"nın son teslim tarihi 10 Mayıs 2022.

Türü, Şekli ve Dili

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

Yeri ve Konusu

Başkent Ankara’nın tarihi merkezi Ulus ve yeni merkezi Yenişehir, son 40 yılda yıpranmaya terkedilmiş ve dönüşüme uğramıştır. Yerel yönetimin 2019 yılında değişmesiyle birlikte, Ulus ve çevresinden başlayarak, kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması konusunda kararlı adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan biri, “kültür varlıkları” tanımına giren modern mimarlık mirası örnekleri arasında yer alan, Ulus’ta Altındağ ilçesi hudutları içinde, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait, döneminde yarışma ile elde edilmiş olan 100.Yıl Çarşısı ve yakın çevresinin yeniden ele alınmasıdır. Yarışma ile çarşının mimari ve kentsel niteliklerinin ortaya çıkarılması, alanın özgünlüğü ile sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerinin görünür kılınması ve kentli tarafından algılanabilir ve gündelik yaşamda deneyimlenebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Cumhuriyet’in 100. Yılında başkentin merkezinde artık sosyo-kültürel değerler kadar, 21. yüzyılın gündemimize getirdiği sürdürülebilir-doğaya saygılı-insan ölçeğinde-tüketim kültürüne mesafeli-gereğinde kendi enerjisini kendisi karşılayan sakınımlı ve yaşanabilir çevreleri yaratmak ve korumak, arayışlarımızın başında gelmektedir. Güzel sanatların teşviki, kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, tarihsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkılması ve sürdürülmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ilgili meslek disiplinlerinin ve yan disiplinlerin gelişmesi de yarışmanın amaçları arasındadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları ve Kayıt

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunlu olup, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmeleri gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

1. Ekip başı mimar ve TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak zorundadır.

2. TMMOB üyesi olmak kaydı ile diğer meslek grubu üyeleri ekipte yer alabilir.  

3. TMMOB üyesi olmayan meslek grupları danışman veya yardımcı olarak ekipte yer alabilir.

4. Ekip üyelerinin meslekten men cezası olmamalıdır.

Ayrıca ekip üyelerinden;

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmama;

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmama;

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olma;

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olma (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.);

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmama;

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmama;

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmama koşulları aranır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “100YILCARSI_TCKimlikNo” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekontun aslı taratılarak aynı müellifin isim ve iletişim (telefon, e-posta, adres) bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 10 Mayıs 2022 Salı günüdür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Takvim

Yarışmanın İlanı: 15.02.2022
Soru Sorma için Son Tarih: 03.03.2022
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 10.03.2022
Projelerin Son Teslim Tarihi: 10.05.2022
Projelerin Kargo ile Teslim Alım için Son Tarih: 10.05.2022
Yarışmaya Son Kayıt Tarihi: 10.05.2022
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 14.05.2022
Sergi ve Kolokyum: Tarihler kesinleştiğinde duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Bekir ÖDEMİŞ (ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı), Hacı Ali BOZKURT (ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı), F. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ (Şehir Plancısı, Ankara Üniversitesi), Gülser ÜNLÜ ÇELEBİ (Mimar, Çankaya Üniversitesi), Nuray BAYRAKTAR (Mimar, Başkent Üniversitesi), T. Elvan ALTAN (Mimar, Mimarlık Tarihçisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Uğurhan AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Asıl Jüri Üyeleri

Hasan ÖZBAY (Jüri Başkanı, Mimar), A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ (Mimar), Ali CENGİZKAN (Mimar), Belemir DALOKAY (Peyzaj Mimarı), Erdal SORGUCU (Mimar), Yakup HAZAN (Mimar), Yavuz ÖZKAYA (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri

Cansu CANARAN (Şehir Plancısı), Elif Selena AYHAN KOÇYİĞİT (Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı), Onur ÖZKOÇ (Mimar), Yiğit ACAR (Mimar)

Raportörler

Aynur UYSAL (Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi), Cem DEDEKARGINOĞLU (Mimar), E. Miray KISAER KOCA (Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Raportör Yardımcısı

Sena DOĞAN PARLAK (Şehir Plancısı, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi)

Ödüller

Eşdeğer Ödül (3'er adet): 100.000 TL
Eşdeğer Mansiyon (5'er adet): 50.000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :