Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması

mimarizm.com / 03 Şubat 2023
Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023.

Doğumunun 121. yılında, büyük ustanın başyapıtı “Memleketimden İnsan Manzaraları”, edebî zenginliği, güçlü imge repertuarı ve etkileyici portreleriyle günümüz sanatçılarının gözünden fotoğrafa yansıyacak.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde düzenlenen Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nda katılımcılar, Nâzım Hikmet’in eserlerinin yarattığı moral değerleri, toplumsal ve siyasal etkiyi günümüz Türkiye’sinden hareketle görsel hikayelere dönüştürmeyi hedefleyecekler.

Fotoğrafçılar yarışmaya, 01.01.2019 tarihinden itibaren ülkemiz sınırları içinde çekilmiş beş fotoğraftan oluşan bir seri ve bu serideki görsel anlatıya eklenecek bir metin çalışmasıyla katılacaklar. Yarışma, dijital, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf gibi farklı formatların hepsini kapsayan tek kategoride düzenleniyor.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

a. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, doğumunun 121’nci yılında, evrensel şair Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” eserinden hareketle düzenlediği bu yarışma ile büyük ustanın başyapıtındaki edebî zenginliğin, güçlü imge repertuarının, etkileyici portreler yelpazesinin, toplumun sosyo-ekonomik görünümlerine yansıyan sınıfsal perspektifin günümüz sanatçılarının gözünden fotoğrafa yansıtılması hedefleniyor, günümüz Türkiye’sinin görsel belleğine katkıda bulunacak bir görsel toplam oluşturulması amaçlanıyor.

b. Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nda katılımcılar, ülkemiz sınırları içinde çekilmiş beş fotoğraftan oluşan bir seri ile, Nâzım Hikmet’in eserlerinin yarattığı moral değerleri, toplumsal ve siyasal etkiyi günümüz Türkiye’sinden hareketle görsel hikayeler üzerinden yansıtmayı hedefleyecekler.

Fotoğrafçıların birbirlerinden bağımsız duran tekil fotoğraflar üretmesindense; bir meseleyi, öyküyü, hassasiyeti, meramı, hikâyeyi aktaran seri fotoğraflar üretmesi beklenmektedir. Bu fotoğraf serisinin fotoğrafçının ele aldığı konuyu farklı yönleriyle göstermesi, derinlemesine bir bakışa sahip olması, yaratıcı bir yaklaşım içermesi, anlatımcı bir dil kurması beklenir. Nâzım Hikmet’in eserlerindeki imge gücü bu serideki fotoğraflara da yansımalı, görsel anlatının içeriği şairin toplumsal perspektifiyle örtüşür olmalıdır.

Fotoğrafçı ele aldığı konuyu anlattığı fotoğraf serisinin yanı sıra projesinin yola çıkış noktasını, sürecini, amacını anlatan bir metni de çalışmasına eklemelidir. Bu metin en fazla 180 kelime=1500 karakter (yarım A4 sayfası) kadar olmalıdır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal), Analog (negatiften veya baskıdan tarama sonucu elde edilen sayısal dosya), Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; düzenleyici kurum (Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı) çalışanları, Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri, yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve 2/7 profesyonel, 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c. Her katılımcı yarışmaya 5 (beş) fotoğraftan oluşan bir (1) seriyle katılabilir. Fotoğrafçı ele aldığı konuyu anlattığı fotoğraf serisinin yanı sıra projesinin yola çıkış noktasını, sürecini, amacını anlatan bir metni de çalışmasına eklemelidir. Bu metin en fazla 1500 karakter (yaklaşık 180 kelime) kadar olmalıdır.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye’de sınırları içerisinde ve 01.01.2019 tarihinden sonra çekilmiş olması zorunludur.

e. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g. Kurmaca çalışmalar, manipüle edilmiş sahneler, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj/montaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range), sky replacement (çekim günü olmayan gök+bulut ekleme) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. h. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

j. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

k. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)”ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

m.TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde 3 / 7 TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

n. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması gerekmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

o. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunabilecek fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

p. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. Sergileme için gerekli satın alma / telif (kullanım) bedeli Nâzım Hikmet kitaplarının hediye olarak verilmesiyle karşılanacaktır. Satın alma kitap, ajanda, sergi gibi mecralarda kullanımı kapsamakta; fotoğrafçıya ait fikir ve telif haklarının devredildiği anlamına gelmemektedir, bu haklar fotoğrafçıda saklı kalacaktır.

q. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla): Coşkun Aral, Laleper Aytek, Murat Germen, Özcan Yurdalan, Zeynep Altıok Akatlı

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 23/01/2023
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 21/05/2023 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 27/05/2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 03/06/2023
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Düzenleyici Kurum daha sonra tarafından duyurulacaktır.

Ödüller-Sergilemeler

Birincilik: TFSF Altın Madalya + 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)
İkincilik: TFSF Gümüş Madalya + 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)
Üçüncülük: TFSF Bronz Madalya + 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası)
Mansiyon (3 adet): TFSF Mansiyon
Sergileme (En fazla 30 adet): Sergileme için gerekli satın alma /telif (kullanım) bedeli Nâzım Hikmet kitaplarının hediye olarak verilmesiyle karşılanacaktır.

Son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023 olan Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :