İGÜN Kartal Yerleşkesi ‘Boşlukların Tasarımı’ Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 03 Nisan 2024
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen İGÜN Kartal Yerleşkesi ‘Boşlukların Tasarımı’ Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nın son başvuru tarihi 30 Nisan 2024.

Yarışmanın Amacı

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmekte olan ‘UYARLANABİLİRLİK’ temalı, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik fikir ve tasarım yarışmasıdır. Yarışmada, İGÜN Kartal Yerleşkesinde kurum kimliği ile örtüşen kullanıcı ve çevresi arasındaki ilişkiye dayalı olarak binalar dışında kalan boşlukların tasarlanması amaçlanmaktadır.  

İGÜN Kartal Yerleşkesi içinde yer alan akademik birimler, ana kampüs alanı olan Halil Kaya Gedik Kampüs alanı için tasarlanmış ve ruhsat projelerinin hazırlığının devam ettiği ‘Yeşil Kampüs’ tasarımının yaklaşık iki yıl sonra yaşama geçirilmesiyle bu kampüse taşınacaktır. Kartal Yerleşkesinde yer alan yapı stokları da (A-B-C Blokları) farklı kullanımlarla yaşama devam edeceklerdir. Bu bağlamda İGÜN Kartal Yerleşkesinde yarışmacıların öneri tasarımları, kalıcı strüktürden ziyade geçici strüktürlerle tasarlamaları önemli bir gerekliliktir. 

Yarışmanın Konusu

Üniversite yerleşkelerinde binaların dışında kalan alanlar; bir araya gelinen, sosyal yaşantının sürdürüldüğü ortak mekânlardır. Üniversite yaşantısında bu mekânların nitelikli olması, öğrencilerin ve diğer kullanıcıların bu alanları isteğe bağlı olarak kullanmaları, yaşantıyı canlı tutarak kullanıcıları bir araya getiren, görmeyi ve görünmeyi sağlayan mekânlar oluşturmaktadır. 

- Yarışma alanına erişim, E-5 (D100) Karayolu üzerindeki yan yoldan sağlanmaktadır. Tanımsız olan bu girişin de öneri tasarım bağlamında bir kampüs girişi kimliğiyle yorumlanması beklenmektedir.

- Yerleşke içerisinde binaların dışında kalan mekânların üniversite yaşantısına nitelikli biçimde katılması için önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir. Öneriler geliştirilirken yerleşkede nitelikli mekânların ya da atıl alanların tespit edilerek tasarıma eklemlenmesi önem taşımaktadır.

- Yerleşkedeki yapılar arası boşluklara ve mevcut koru alanına (mevcut ağaç varlığı korunarak) esnek kullanıma olanak tanıyan, taşınarak yeri değiştirilebilen, ekonomik, sürdürülebilir nitelikte tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Önerilerin ekonomik, sürdürülebilir niteliğe sahip, üretimi hızlı, farklı kullanım çeşitliliğine uygun olması önemli bir gerekliliktir. Bu bağlamda, var olanın anlaşılması ve ona eklemlenen yeni koşullar ve kavramlar ile yerleşke mekânında dış mekânların kullanım olasılıklarının keşfedilmesi, bu yarışmanın öncelikli hedefidir.

- Açık alanların büyük bölümünün otopark olarak kullanımı geçici bir durumdur. Fotoğraflara da yansıyan fiili durumda araç park yerleri büyük bir alanı kaplamaktadır. Öneri tasarımlar, bu alanların kullanım karakteristiklerine yönelik beklentileri içermelidir; mevcut yol sadece servis amaçlı olarak kullanılmalıdır.

Yarışmanın Türü, Şekli ve Katılım Koşulları

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. 

Yarışma; Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve K.K.T.C.’de yer alan) üniversitelerin mimarlık bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Ekip temsilcisi mimarlık öğrencisi olmak üzere diğer disiplin alanlarından öğrencileri de ekip içinde yer alabilir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları zorunludur. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Lisans eğitimine devam eden öğrenciler, 2023-2024 öğrenim yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge (öğrenci belgesi) teslim etmek zorundadır.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin auda@gedik.edu.tr e-posta adresine, 30 Nisan 2024 tarihine kadar; iletişim bilgileri (mail-telefon), öğrenci belgesi ve üye tanıtım belgesinin de ekli olduğu kayıt maili göndermeleri gerekmektedir. Başvuru/kayıt yapmayan kişi ve ekipler yarışmaya katılamazlar. Kayıt maili gönderen kişi ve ekiplere 48 saat içerisinde başvuru onay e-postası gönderilecektir. Ekip olarak katılım halinde ekip temsilcisinin kayıt olması yeterlidir.