Güncelleme: 5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri I 2023

mimarizm.com / 14 Mart 2023
Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nin son gönderim tarihi 3 Mayıs 2023'e uzatıldı.

Duyuru

Kahramanmaraş depremi nedeniyle, sergileme ve ödül programı için başvuru süresi uzatılmış, son gönderim tarihi 3 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00 olarak güncellenmiştir.

 
*

Koynumda çırılçıplaksınız
Şehir, akşam ve sen
Aydınlığınız yüzüme vuruyor
Bir de saçlarınızın kokusu.
Bu çarpan yürek kimin
Sesleri soluklarımızın üstünde küt küt atan
Senin mi şehrin mi akşamın mı yoksa benimkisi mi?
Akşam nerde bitiyor nerde başlıyor şehir
Şehir nerde bitiyor sen nerde başlıyorsun?
Ben nerde bitip nerde başlıyorum?
Nazım

 

Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri nedir?

Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 2010 yılında başlattığı ve dört kere düzenlediği İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin devamı niteliğinde, yeniden kurgulanmış bir programdır.

İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, “İzmir’de son yıllarda yaratılmış olan başarılı mimarlık uygulamalarının derlenmesi, belgelenmesi ve kentte mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, yerel, ulusal ve uluslararası kurumsal ilişkilerimizde İzmir’in güncel mimarlığının tanıtılması” amacıyla bugüne kadar dört kez düzenlendi. Bu kapsamda, hem sergilemelerde Şubenin etkinlik alanında yapılan çağrıya yanıt veren mimarların yapılarının bir seçkisi ve ödüller sunuldu hem de programa dair basılı yayınlar üretildi; kentin mimarlık kültürüne önemli bir katkı sağlandı.

İzmir’in mimarlık kültüründe önemli yeri olan bu programı, oluşturduğu arşive ve geleneğe saygıyla; Cumhuriyet’in 100. yılında içeriğini geliştirerek ve güncel hâle getirerek “Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” başlığıyla sürdürüyoruz. Programın kapsamını ve yöntemlerini yeniden ele alırken; amaçlarını ve temel kurgusunu koruyarak, yeni kategorilerle detaylı bir envanter üretmeyi, bölgenin mimari değerlerini tartışmayı hedefliyoruz. Programın ölçeğini, Mimarlar Odası Denizli ve Muğla Şubeleri ile işbirliği içinde genişleterek ve mekânsal kültürü oluşturan bu önemli bölgenin çeşitliliğini kapsayarak Egeli bir içerik kurguluyoruz. Yerelin mekânsal bilgisini geçmiş ve güncel üretimleri gözeterek değerlendiren, bu birikim üzerinden gelecek tahayyüllerini ve zamansız fikirleri disiplinlerötesi şekilde arayan; mekânı etkileyen küresel ölçekteki sorunsalları önemseyen, bu sorgulamalar ve hassasiyetler üzerinden çeşitli ölçeklerde çalışmaları kapsayan; yapıların yanında mimarları ve geleceğin mimarları olarak öğrencileri programa dahil eden bir Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kurgusu ile karşınızdayız. Bu amaçla, programı 2023 yılı için dört kategoride oluşturduk: Yapı, Proje, Tematik Arayışlar, Usta Mimarlar ve Hafızada Kalanlar. Yapı, Proje, Tematik Arayışlar ve Usta Mimarlar kategorilerinde verilecek ödüller ve kategoriler dahilinde yapılan başvurulardan oluşturulacak olan sergi ile birlikte programın mimarlığa çeşitli bakış açılarını kapsamasını amaçlıyoruz.

Programı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin benzer hassasiyetlerle Ege’nin mekânsal ve kültürel konularını güncel ve küresel mesleki tartışmalarla birlikte ele alan, 33 yıllık geçmişiyle önemli bir arşiv oluşturmaya devam eden Ege Mimarlık dergisi ile ortak bir şekilde ele alıyoruz. Ege’nin mimarlık kültürünü oluşturan ortak değerleri, çeşitlilikleri ve bunlara dair tartışma düzlemini katılımcı bir şekilde çoğaltabilmek amacıyla; Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin çatısı altındaki bu iki önemli organı iletişim ağını, tecrübesini ve bilgi birikimini paylaşmak amacıyla ortaklaştırarak sürdürüyoruz.

Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programını, geçmiş kurgusuna sadık kalarak 4 yılda bir kez düzenlenecek şekilde kurguluyoruz. Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin geçmişinden alınan bu değerli kültürel mirası geleceğe taşırken 2023 yılı program çağrısını, genişletilmiş coğrafi içeriği kapsamlı bir şekilde derlemek amacıyla 21. yüzyılın başından bu yana gerçekleştirilen mimari üretimleri kapsayacak şekilde oluşturuyoruz.

Program Takvimi

Teslim için Son Tarih: 3 Mayıs 2023
Sonuçların Açıklanması:
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni:

Kategoriler

1. Yapı

Kategori kapsamında, Ege'de mimarlık ve mekân kültürünün oluşmasına üretildiği dönemde katkıda bulunmuş, yere dair duyarlılığı olan, döngüsellik ve sürdürülebilirlik gibi küresel konuları önemseyen yapılara yer verilecektir. Başvurusu yapılacak eserler 1 Ocak 2000 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında üretilmiş/tamamlanmış olmalıdır. Bu kategoride yeni yapıların yanı sıra mevcut yapıların yeniden ele alındığı özgün tasarım uygulamaları da değerlendirilecektir.

Kategori kapsamında Seçici Kurul'un değerlendirmesine göre bir ya da birden fazla projeye ödül verilecektir.

"Yapı" kategorisi için, eserlerin Mimarlar Odası'nın mesleki denetim işleminden geçirilmiş olması beklenmektedir. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı'nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz. Bu kategori için yapılacak başvurularda Mimarlar Odası'na kayıtlı mimar olma şartı aranmaktadır. Başvurular bireysel veya ekip olarak yapılabilir. Çok disiplinli ekipler için başvuruyu temsilci ekip başı mimar(lar)ın yapması ve müellif(ler) ile ekip üyelerinin isimlerinin başvuruda ve paftada belirtilmesi gerekmektedir. Şirket ya da kurum adına yapılan başvurularda paftada müellif mimar(lar)ın isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve paftada her iki müellifin isminin belirtilmesi ile "Yapı" kategorisinde katılımda bulunabilirler.

2. Proje

Kategori kapsamında, Ege bölgesinde bir yer konu edinmiş, coğrafyayla ilişkili mekânsal hassasiyetlerle üretilmiş olan uygulanmamış mimari projelere yer verilecektir.

Bu kategori için yapılacak başvurularda Mimarlar Odası'na kayıtlı mimar olma şartı aranmaktadır. Başvurular bireysel veya ekip olarak yapılabilir. Çok disiplinli ekipler için başvuruyu temsilci ekip başı mimar(lar)ın yapması ve müellif(ler) ile ekip üyelerinin isimlerinin başvuruda ve paftada belirtilmesi gerekmektedir.

Kategori kapsamında bir ya da birden fazla projeye ödül verilecektir.

"Proje" kategorisi için, eserlerin Mimarlar Odası'nın tescil kaydı işleminden geçirilmiş olması beklenmektedir.

3. Tematik Arayışlar

Kategori mekânın güncel üretimine ve geleceğe dair yenilikçi ve deneysel yaklaşımları kapsamayı amaçlar. Bu kategori tasarımcıların ve tasarım öğrencilerinin katılımına açıktır.

Ege'de çeşitli ölçeklerde, kente ve kıra dair mekân kültürü, malzeme ve yapım teknikleri ile ilişkilenen; yenilikçi, deneysel çalışmaları ve ütopyaları içerebilecek tasarım fikirlerinin sunumları oluşturacaktır.

Kategori kapsamında bir ya da birden fazla projeye ödül verilecektir. "Tematik Arayışlar" kategorisinde yapılacak başvurularda mimar olma zorunluluğu yoktur.

4. Usta Mimarlar

Kategori kapsamında Ege bölgesinin mimarlık kültürünün oluşmasına katkıda bulunmuş bir mimara ödül verilecektir. Bu kategoride ver verilecek olan Egeli usta mimar, ürettiği çalışmaların niteliği ve bağlamsallığı göz önüne alınarak programın Seçici Kurulu tarafından belirlenecektir.

Bu kategori kapsamında değerlendirilmek üzere mimarlar aday gösterilebilir. Aday gösterme ile ilgili detaylı bilgi için: www.izmimod.org.tr

İş Bölümü ve Ekipler 

Ege Mimarlik Sergisi ve Ödülleri, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'nun ve çalışanlarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belirlenen çerçevede, koşullarda ve kategorilerde ilan edilmiştir. Programın ilanı, başvuruların alınması, çalışma ile ilgili çeşitli aktörler ile kurulacak iletişim ve hazırlık süreci ile ilgili işleyiş Düzenleme Komitesi tarafından sağlanır. Başvuruların tamamlanmasının ardından 2023 yıl için belirlenmiş olan Seçici Kurul değerlendirmede bulunur. Seçici Kurul, gerekli gördüğü durumda, başvuruların içeriğinde uzmanlıklarına başvurulmak üzere teknik danışmanlar çağırabilir. Sonuçların ilanı ile sergileme ve yayın hazırlıkları Düzenleme Komitesi tarafindan yürütülür.

Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik): Halit Coza, Özen Eyüce, Aslı Özbay, Dürrin Süer, Tevfik Tozkoparan, Sedef Tunçağ, Gamze Türk, Zuhal Ulusoy, Ayhan Usta

Düzenleme Komitesi (soyadına göre alfabetik): Güler Ertan, Melis Kırbız, Yelda Tuna, Engin Yavuz, Çicek Ş. Tezer Yıldız 

Ege Bölgesinde Kurumsal Ortaklar: Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Mimarlar Odası Muğla Şubesi

Programa Katılım Koşulları

. Sergiye katılma koşullrı, Düzenleme Komitesi tarafından belirlenir ve duyurulur.
. Başvurusu yapılacak eserler 1 Ocak 2000 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında üretilmiş/tamamlanmış olmalıdır.
. Başvuru için tüm teslimler dijital ortamda yapılacaktır.
. Paftalar verilen format doğrultusunda düzenlenir. Hazırlanan paftalarda bitmiş esere ilişkin verilerin yanı sıra tasarım ve uygulama sürecine ilişkin verilerin de sunulması beklenmektedir.
. Her eser için en fazla 4 adet pafta hazırlanabilir.
. E-posta yoluyla yapılan başvuruların başvuru son tarihine kadar Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne ulaşmış olması gerekmektedir, aksi durumlarda Mimarlar Odası İzmir Şubesi sorumlu değildir.
. Sergiye katılan eserler teslim edildikten sonra geri çekilemez, katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Ayrıca, eserlere ilişkin her türlü yazılı ve görsel belgenin (fotoğraf, çizim vb.) telif hakkının eser sahibinde olduğu ve Programla ilgili her türlü yayında kullanım iznini Mimarlar Odası'na vermiş olduğu kabul edilir.
. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve Düzenleme Komitesi üyeleri görevde bulundukları dönemde düzenlenen sergilere ödüllendirme dışı katılabilirler; ödüle aday gösterilemez ve ödül alamazlar.
. Mimarlar Odası'nda Onur Kurulu tarafından verilmiş bir cezaya veya Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararına konu olan ve hakkında CED çekince raporu düzenlenen eserler, sergi ve ödül programına katılamaz.
."Yapı" kategorisi için, eserlerin Mimarlar Odası'nın mesleki denetim işleminden geçirilmiş olması beklenmektedir. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yap Dalı'nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz.
. "Yapı" ve "Proje" kategorileri için yapılacak başvurularda; Mimarlar Odası'na kayıtlı mimar olma şartı aranmaktadır. Başvurular bireysel veya ekip olarak yapılabilir. Çok disiplinli ekipler için başvuruyu temsilci ekip başı mimar(lar)ın yapması ve müellif(ler) ile ekip üyelerinin isimlerinin paftada belirtilmesi gerekmektedir.
. "Tematik Arayışlar" kategorisinde yapılacak başvurularda mimar olma zorunluluğu yoktur. Şirket ya da kurum adına yapılan başvurularda paftada müellif mimar(lar)ın isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve paftada her iki müellifin isminin belirtilmesi ile "Yapı" kategorisinde katılımda bulunabilirler.
. Süreç içerisinde ortaya çıkan ve katılım koşullarında yeterli ayrıntıda tanımlanmamış konular, esasa aykırı olmamak koşuluyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Katılım Payı

Başvuruda kullanılan gönderilerin sergileme aşamasındaki basım ücretlerini içerecektir. Sonuçlarının açıklanmasının ardından sergilemede yer alacak çalışmalar için talep edilecektir. Katılım payı, her pafta için 600 TL, öğrenciler için 300 TL’dir.

2010 yılından bu yana sürdürülen İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin devamı niteliğinde, yeniden kurgulanmış bir program olan Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, kategoriler ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi ve şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :