Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri

mimarizm.com / 30 Mayıs 2008

Tasarım ile ilgili Türkiye'de başlatılan en kapsamlı ve profesyonel proje olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran 'iyi tasarımı ödüllendirmek' amacını taşıyor. Proje, TURQUALITY® Programı kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile düzenleniyor. Proje ile tasarımın değerinin yükseltilmesiyle Türkiye'nin markalaşmasında ve ihracatın gelişiminde önemli açılımlar sağlanması hedefleniyor.

Ödüllendirme süreci

Ödüllendirme süreci üç aşamadan oluşacak. 'İyi tasarım' ölçütlerini yerine getiren tasarımlara 'İyi Tasarım Ödülü', 'üstün tasarım' ölçütlerini yerine getiren tasarımlara 'Üstün Tasarım Ödülü', üstün tasarım ödülü alan ve Türk markası taşıyan en iyi 5 tasarıma ise 'TURQUALITY® Tasarım Ödülü' verilecek. Ödül alan ürünler, 'Design Turkey' logosu ile ürünlerinin ulusal ve uluslararası arenada tasarım değerini belgeleme imkanına sahip olacak. Böylelikle, 'Design Turkey' organizasyonunun sunacağı yurtiçi ve yurtdışı tanıtım olanaklarından faydalanarak, ulusal ve uluslararası alanda tasarım dünyasına açılma fırsatını yakalayabilecekler.

'Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri' kapsamında, gelecekte endüstriye yön verecek yaratıcı fikirleri desteklemek amacıyla genç tasarımcıların başvuruda bulunabilecekleri 'Kavramsal Tasarım Ödülleri' kategorisi de yer alacak. Design Turkey kapsamında verilecek Kavramsal Tasarım Ödülleri, her yıl belirlenen tema çerçevesinde, üretim için programa alınmamış tasarım projelerini değerlendirilecek. Kavramsal Tasarım Ödülleri'nin bu yılki teması, 'Eko-Tasarım: Sürdürülebilir Çevre için Tasarım' olarak belirlendi. Bu kategorideki projelerin değerlendirmesinde de, 'Ürün Tasarımı Ödülleri'nde olduğu gibi, başvuru, ön eleme, ödüllendirme ve tanıtımdan oluşan dört aşamalı bir süreç izlenecek.

'Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin hedefleri

- Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek,
- Üretim ve tasarım hizmeti sektörlerini ve iyi tasarımı tanıtmak amacıyla, ödül alan tasarımları ödül töreni, sergi, yayınlar ve medya aracılığıyla tanıtarak endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmek,
- İyi tasarımın kullanıcı ve üreticiler tarafından daha fazla talep edilmesine katkı sağlayarak tasarımın değerini yükseltmek,
- Tasarımcıları sektör bünyesindeki üreticilerle buluşturmak,
- Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle tasarım dünyasında Türkiye'nin yerini vurgulamak,
- Türkiye'de endüstrinin, ihracatın, uluslararası markalaşmanın ve endüstriyel tasarımın gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak,
- Design Turkey ödül sistemini birkaç yıl içinde, hiçbir coğrafi kısıt tanımlanmadan tüm dünyaya açabilmek.

Değerlendirmeye alınacak sektör kategorileri

• Ambalaj: Malların taşınması, korunması ve tüketiciye sunumu ile ilgili kullanılan her türlü ambalajın kendisi ve grafiği
• Aydınlatma: İç ve dış mekan aydınlatmaları, el lambaları
• Elektronik ürünler:  Elektronik tüketici ürünleri: görsel işitsel cihazlar, bilgisayarlar ve yardımcı donanımlar, iletişim cihazları
• Ev cihazları: Evde pişirme, yiyecek soğutma ve temizlik amaçlı kullanılan elektrikli alet ve cihazlar: Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri
• Ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları: Temizleme pişirme, ve sofra gereçleri ile kırtasiye ve ofis gereçleri
• Kamusal ve ticari ürünler: Kentsel donatı öğeleri (aydınlatma hariç): teşhir ve satış donanımı
• Mobilya: Ev ve ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları
• Spor, hobi, oyun ve kişisel ürünler: Spor, hobi, oyun veya kişisel bakım amaçlı etkinliklerde kullanılan gereçler ve kişisel ürünler: Spor alet ve gereçleri, kişisel bakım ürünleri, müzik aletleri, oyunlar, oyuncaklar, bebek ürünleri, fonksiyonel ayakkabı, inovatif mücevher ve moda aksesuarları
• Ulaşım ve taşıma araçları: Kara, demiryolu ve deniz araçlarının iç ve dış tasarımı ve aksesuarları
• Yapı gereçleri: Yapıların iç ve dış donatımında kullanılan gereçler: Sıhhi seramik, sıhhi armatür, ısıtıcı ve soğutucular, elektrik donanımları ve ilgili hırdavat
• Yatırım ürünleri: Profesyonel amaçlı kullanılan cihazlar: endüstriyel makineler, tarım makineleri, inşaat araçları, el aletleri
• Tıbbi cihazlar ve gereçler: Hastane ve laboratuvar gereçleri, rehabilitasyon, hasta bakımı ve tıbbi müdahale gereçleri, protezler

Projenin süreçleri

'Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri' 2008 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek. Proje, başvuru, ön eleme, ödüllendirme ve tanıtımdan oluşan dört aşamalı bir süreç izlenerek yürütülecek.

- Başvuru: Ürün tasarımı ödüllerine başvuru koşulları ve tarihleri organizasyonun internet sitesinden duyurulur. Başvurular, internet üzerinden alınır.

- Ön eleme:  30 kişiden oluşan jüri heyeti, başvuruları internet üzerinden inceler, ödül kapsamına ve başvuru koşullarına uygunluk ve özgünlük ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle ön eleme yapar.

- Ödüllendirme: Ön elemeyi geçen ürünlerin ve kavramsal projelerin başvuru sahipleri ödül sekreteryası tarafından İstanbul'da yapılan sergiye davet edilir. Ödüller serginin açılışından önce sektörel bazda oluşturulan jüri heyeti tarafından gerçek ürünler üzerinden değerlendirme yapılarak verilir.

- Tanıtım: Ödüller, jüri değerlendirmesinin ertesi günü, sergi açılışıyla birlikte yapılan ödül töreniyle medyaya ve kamuya duyurulur.  Serginin yanı sıra endüstriyel tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış akademisyen ve profesyonellerin davet edildiği bir konferans düzenlenerek sergi ortamında güncel bilgi ve yaklaşımların paylaşılması sağlanır. İstanbul'daki sergiyi takiben Ankara'ya taşınan serginin beraberinde ödüllü tasarımların sahipleri tarafından hazırlanan profesyonel sunuşlarla, ödüllü tasarımlar hakkındaki bilgi diğer katılımcılarla paylaşılır. Birinci elemeyi geçerek sergilenen tüm tasarımlar, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin yıllık kataloğunda ve web sitesinde yayınlanır. Yıllık katalog, sergiye katılan tüm ürünlerin firması ve tasarımcısına ücretsiz olarak gönderilir. Web sitesi, ödül alan tasarımları, yıllara, sektörlere ve ürün tiplerine göre endeksleyerek yayınlar.

Başvuru koşulları

Başvurular, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin www.designturkey.org.tr adresindeki internet sitesi üzerinden yapılır. Başvuru, üretici veya marka sahibi firma yetkilisi veya tasarımcı tarafından yapılabilir. Aday ürünlerin en fazla üç yıl önce (en erken Ocak 2005'te) piyasaya sürülmüş olması gerekir. El yapımı ürünler veya prototipler ödüle aday olamazlar. Bir firma veya tasarımcı birden fazla ürünle ödüle aday olabilir. Değerlendirme jürilerinin üyeleri, üyelerin aile yakınları veya çalıştıkları şirketler tarafından tasarlanan ya da üretilen ürünler ödüllere aday olamazlar.

Kimler Başvurabilir?

Design Turkey ürün değerlendirmesine, başvuranlar açısından aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan ürünler aday olabilir:

· T.C. vatandaşı tasarımcılar tarafından tasarlanan ürünler,
· Türkiye'de ikamet eden tasarımcılar veya Türkiye'de ticaret odasına kayıtlı tasarım şirketleri tarafından tasarlanan ürünler,
· Türk Ticaret Kanununa veya Borçlar Kanununa göre kurulmuş şirketler tarafından üretilen ürünler,
· Markası Türk Ticaret Kanununa veya Borçlar Kanununa göre kurulmuş şirketler tarafından Türkiye'de tescil ettirilmiş ürünler,

Nasıl Başvurulur?

İnternet üzerinden alınan başvuruda marka sahibi firma, (eğer farklıysa) üretici firma ve tasarımcı(lar) hakkında bilgi, ürün ve tasarım hakkında bilgi ve ürünün en az üç temel açıdan çekilmiş dijital fotoğrafları istenir. Ön elemeyi geçerek sergiye ve katalogda yer almaya davet edilen katılımcılardan orijinal ambalajında ürünün örneğini ve ürünün kullanım kılavuzları ve garanti belgelerini sergi mekanına teslim etmeleri istenir.

Değerlendirme süreci

Jüri

Ürün tasarımı değerlendirmesi için, Toplam 12 sektöre yönelik altı jüri heyeti kurulur. Jüri heyetleri; üretim, pazar, kullanıcı ve mevcut ürünler hakkında sektörel bilgiye sahip ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası alanda profesyonel ve akademik yapıtları olan beşer farklı uzmandan oluşur. Jüri değerlendirmede aşağıdaki ölçütleri dikkate alır.

İyi Tasarım Değerlendirme Ölçütleri

1. Yenilik ve farklılık
2. İşlevsellik
3. İhtiyaca cevap verme
4. Dürüstlük ve içtenlik
5. Estetik katkı
6. Kullanım kolaylığı
7. Sağlık ve güvenlik
8. Ekonomi
9. Üretim için tasarım kalitesi
10. Çevreye etki

Üstün Tasarım Değerlendirme Ölçütleri

1. Yenilikçilik (inovasyon)
2. İşlevsel üstünlük
3. Estetik üstünlük
4. Kullanıcıya duyarlılık
5. Endüstrinin gelişimine katkı
6. Markaya ve iş ortamına katkı
7. Topluma ve kültüre katkı
8. Çevreye katkı

TURQUALITY® Tasarım Ödülü Değerlendirme Ölçütü

Üstün Tasarım Ödülleri'ni alan tasarımlar arasından Türk markası taşıyan en iyi 5 tasarıma TURQUALITY® Tasarım Ödülü verilir.

Kurallar

· Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'ne başvuru, üretici firma yetkilisi, marka sahibi firma yetkilisi veya tasarımcı tarafından yapılabilir. Başvuran taraf diğer iki tarafı haberdar etme, onlar hakkında doğru bilgi verme sorumluluğunu taşır. Bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği durumunda organizatörler sorumluluk üstlenmez.
· Sergi mekanına teslim edilen ürün örnekleri ve sunuş malzemeleri organizatörler tarafından farklı şehir ve ülkelerde sergilenebilir.
· Organizatörler, tüm başvuru bilgilerini ve görsellerini, sergi mekanına teslim edilen ürün örneklerini ve sunuş malzemelerini, yayımlamak ve arşivlemek haklarına süresiz sahiptir.
· Sergi için teslim edilen tüm malzemeler, gezici sergiler için bir yıl boyunca saklanır. Bir yılın bitiminden sonraki üç ay içinde başvuru sahiplerinin başvuru malzemelerini geri almaları gerekir. Geri alınmayan malzemelerden organizatörler sorumlu tutulamaz.
· Sergiye katılan ürünlerin sigortasından başvuru sahibi sorumludur. Organizatörlerin kasıt veya ihmalleri olmadığı sürece sergileme veya taşıma sırasında hasar gören ürün örnekleri ve sunuş malzemelerinden organizatörler sorumlu tutulamaz.
· Sergiye teslim edilen ürünlerin tasarımları ve teslim edilen tüm sunuş malzemesi özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar veya sunuş malzemeleri özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan organizatörler sorumlu tutulamaz.
· Ödül alan tasarımların üreticileri ve tasarımcılarıyla ödül işaretlerini ürünün üzerinde, ambalajında ve tüm tanıtım malzemelerinde kullanmaları için sözleşme imzalanır.
· Ödül işaretleri, ödül sahipleri tarafından sadece ödülün verildiği ürünle ilişkili olarak kullanılabilir.

Yarışma takvimi

Başvuru Kabul: 30 Mayıs – 15 Ağustos 2008
Internet üzerinden ön eleme: 18 Ağustos – 12 Eylül 2008
Ön elemeyi geçen başvuruların duyurulması: 17 Eylül 2008
Serginin açılması ve jüri değerlendirmesi: 19-20 Ekim 2008
Ödül töreni: 21 Ekim 2008
Sergi: 21 Ekim - 2 Kasım 2008


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :