Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 30 Nisan 2018
Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli yarışmanın proje son teslim tarihi 10 Temmuz 2018.

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

Mevcut durumda, alanda yer alan İş Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı görülmektedir. Tasarlanacak olan Çarşı ve Yaşam Merkezi'nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı bütün içinde kent merkezindeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaçla, çağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın çevresi ile bütün olacak şekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.

Yarışma; Çanakkale'nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanında; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm süreci gözlenmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.

Yarışma alanında bulunan bina 1980'li yılların ikinci yarısında Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak yapılmıştır. Mevcut binada 5308,60 m2 iş merkezi alanı ve 210 araçlık 4226,50 m2 katlı otopark alanı bulunmaktadır. Sözü edilen bu alan "Çanakkale Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" kapsamında yer almaktadır. Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde yeni bir cazibe merkezinin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak ekonomik, yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 17 Nisan 2018
Sorular için son gün: 11 Mayıs 2018 (17:00'ye kadar)
Cevapların İlanı: 14 Mayıs 2018
Yer görme için son gün: 13 Haziran 2018
Proje Teslim Tarihi: 10 Temmuz 2018 (17:00'ye kadar)
Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün: 13 Temmuz 2018 (17:00'ye kadar)
Jüri Değerlendirme Tarihi: 20 Temmuz 2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 25 Temmuz 2018
Kolokyum ve Tören Tarihi: İdare tarafından daha sonra belirtilecektir.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:
Ülgür GÖKHAN, Belediye Başkanı
M. Kemal ALBAYRAK, İmar ve Şehircilik Müdürü
Abdullah KELKİT, Peyzaj Mimarı – Prof. Dr.
Emin ULUGERGERLİ, Jeofizik Müh. – Doç. Dr.
İpek SAKARYA, Şehir Plancısı – Dr. Öğretim Üyesi

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:
Emre AYSU, Mimar – Şehir Plancısı – Prof. Dr.
Hasan Ömer KORMAN, Mimar – Şehir Plancısı
Yasemen SAY ÖZER, Mimar – Doç. Dr.
Tankut BALKIR, İnşaat Yüksek Mühendisi
Ali Emrah ÜNLÜ, Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Arbil ÖTKÜNÇ, Mimar - Doç. Dr.
İsmail ÇALIŞKAN, İnşaat Mühendisi
Özgür Şahan ÖZER, Şehir Plancısı

Raportörler:
Seyyide GÜLTEKİN, İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
Suzan DEMİR, İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
Merve ERDİK, Mimar – Çanakkale Belediyesi

Raportör Yardımcıları:
Aynur ATAN, Harita Kadastro Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
Ahmet YURAN, Sanat Tarihçi – Çanakkale Belediyesi

ÖDÜLLER

1. Ödül: 60.000 TL
2. Ödül: 50.000 TL
3. Ödül: 40.000 TL
Mansiyon: 20.000'er TL (5 adet)

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 30.000 TL ayrılmıştır.

YER GÖRME BELGESİ

Yer görme belgesi alma zorunludur. Yer görme müelliflerden birisi tarafından mesai saatleri içerisinde raportörlükten randevu alınarak yapılabilir.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
  • iskenderli fidan 2 yıl önce Merhaba ben bakuden rahatsiz ediyorum, bu yarismaya katilmak istiyorum , nasil kayit yapa bilirim, arsa plani ve ya her hangi kriterler varmi? yardimci olursaniz sevinirim onceden tesekkur ederim
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :