10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması

mimarizm.com / 12 Ekim 2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması"nın teslim için son günü 14 Aralık 2020.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‟nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri
Yarışmanın konusu olan anıt ve anma yeri, İzmir Alsancak semti, Umur Bey Mahallesi, Asteğmen Besim Bey Parkı olup, bu şartnamede “Park” olarak anılacaktır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı kapsamında tasarlanacaktır.

Yarışmanın Adı Konusu ve Amacı
Yarışmanın adı “10 Ekim Anıtı ve Anma YeriProje Yarışmasıdır. Yarışma ile, Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör eyleminin yaşandığı 10 Ekim 2015 tarihinin toplumsal hafızada canlı tutulması, İzmir içinde 10 Ekim‟in hatırlanacağı ve anılacağı bir kamusal alanın kente kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma alanı olarak belirlenen park, Alsancak Garı karşısında tramvay durakları ve otobüs duraklarının kesişim noktasında bulunan, yayalar tarafından hem geçiş hem de dinlenme amacıyla yoğun olarak kullanılan bir alandır. İzmir‟in kamusal yaşantısının ve kıyı kullanımının odağı niteliğindeki 1. Kordon (Atatürk Caddesi), bu noktada kent içi toplu ulaşım olanakları ve Konak - Bornova - Karşıyaka bağlantılarını sağlayan ana trafik akslarıyla buluşur. Kentin önemli ticaret, iş ve rekreasyon odaklarından biri olan Alsancak‟ın kıyısında yer alan bu park, yoğun bitki dokusu ve anıtsal nitelikteki ağaçların gölgelendirdiği, kentlilerin gündelik hayatı içinde dinlenme amaçlı olarak sıklıkla kullandıkları bir kent parkı niteliğindedir.

Yarışmanın amacı, parkın kentliler için bir nefes alma alanı niteliğini devam ettirirken, 10 Ekim ve temsil ettiği değerleri hatırlatacak, yaşatacak bir anıt/anı mekanının kente kazandırılmasıdır. Mevcut parkın konumu, mevcut bitki dokusu, fiziksel nitelikleri ve kentli tarafından kullanım alışkanlıkları göz önüne alındığında, 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri‟nin, bir toplanma mekanından çok bir anımsama, anımsatma ve anma mekanı niteliğini taşıması beklenmektedir. Bu anlamda yarışmacı ekiplerden, mevcut bir park içine yerleştirilmiş bir anıt önerisinin ötesine geçen ve alanın çevresel ilişkilerini de gözeterek parkın bütününe yönelik, bütüncül bir kamusal alan elde etmeyi hedefleyen, yapısal ve bitkisel tasarım önerileri getirmeleri beklenmektedir. Tasarım önerileri getirilirken, şartname ekinde sunulan ve yerleri değiştirilemeyecek/ kaldırılamayacak olan bitki varlığının mutlak gözetilmesi yarışmacılardan beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma; heykeltıraş, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, mimar ve şehir plancılarının katılımlarına açıktır. Yarışmaya katılacak ekipler yarışma alanının özelliği nedeniyle yukarıdaki disiplinler arasından biri peyzaj mimarı olmak üzere en az iki meslek grubundan oluşmak zorundadır. Mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösterir belgelerini, heykeltıraş olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomasını ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Yarışma şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi www.izmirworkshop.org internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

- Ekip Başının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

- Meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Şartname alıp; ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 10 Ekim 2020
Soru sormak için son gün: 30 Ekim 2020 (Saat: 17:00‟a kadar)
Yanıt vermek için son gün: 04 Kasım 2020
Teslim için son gün: 14 Aralık 2020 (Saat: 17:00‟a kadar)
Jüri değerlendirme çalışması: 24 Aralık 2020
Sonuçların ilan edilmesi: 29 Aralık 2020
Ödül Töreni ve Kolokyum: Yeri ve tarihi www.izmirworkshop.org adresinde bildirilecektir.

Jüri Üyeleri (Danışman, Asıl Ve Yedek) Ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Ertuğrul TUGAY – İzmir BüyükŞehir Belediyesi (İ.B.B.) Genel Sekreter Yardımcısı
Hasibe VELİBEYOĞLU – Şehir Plancısı – İ.B.B. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği şube Müdürü
Binnaz Bilge ERSAN DÜZGÜN – Peyzaj Mimarı – İ.B.B. Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü
Hasan Gazi GÜLAY – Heykeltıraş, Kamu Emekçileri Sendikası Temsilcisi
Mustafa ÖZDAĞ – 10 Ekim Barış Derneği İzmir Temsilcisi

Asil Jüri Üyeleri

Doç. Bülent ÇINAR – Heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Jüri Başkanı
Doç. Dr. Hanife Neris YÜKSEL – Heykeltıraş, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Emel KARAKAYA AYALP – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Üyesi
Özlem ŞENYOL KOCAER – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Üyesi
Özay YERLİKAYA – Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Üyesi
Serdar USLUBAŞ – Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyesi
Erce FUNDA – Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri

Dr. Feral GEÇER SARGIN – Şehir Plancısı, TMMOB ġehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Üyesi
Ayşe GEVREK GÖZSOY – Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Raportörler

Erdem DENİZLİOĞLU – Arkeolog, İ.B.B. Kültür ve Sanat Şubesi Koordinatorü
Esen KESECİOĞLU – Proje Sorumlusu, Heykeltıraş, İ.B.B. Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü
Neşe TAŞKE ARIKUT – Şehir Plancısı, İ.B.B. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

Yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 3 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satınalma Ödülü verilecektir.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 60.000 TL
İkincilik Ödülü 45.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 30.000 TL

Mansiyon (3 adet eşdeğer): 15.000 TL

Satınalma Ödülü: Jüri emrine toplam 30.000 TL verilmiştir. Jüri uygun bulduğu takdirde proje sayısına göre dağıtım yapacaktır.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri banka hesabına, sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde ekip başına ödeme yapılacaktır.

Yarışma şartnamesi ve ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :