İlhan Tekeli Tez Ödülü 2020

mimarizm.com / 10 Mart 2021
İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından Şehir ve Bölge Planlama alanında verilecek "İlhan Tekeli Tez Ödülü 2020"nin son başvuru tarihi 2 Mayıs 2021.

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından Türkiye’de 2020 yılı içerisinde Şehir ve Bölge Planlama alanında üretilmiş tezlere Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi kategorilerinde ödül verilecektir.

2020 Yılı İlhan Tekeli Tez Ödülü Takvimi

Başvuru Son Tarih: 02 Mayıs 2021
Seçici Kurul Değerlendirme Süreci: Haziran-Eylül 2021
Ödül İlanı ve Ödül Töreni: Kasım 2021

İlhan Tekeli Tez Ödülü Yönergesi

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Bu yönergenin amacı vakıf kuruluş senedinin Vakfın Faaliyetlerine ilişkin 5/d Maddesi uyarınca verilecek tez ödülünün usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Bu yönerge, İlhan Tekeli Tez Ödülü başvuru, seçim, ilan, ödül, ödülün verilmesi ve ödül sunumu ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

Bu yönerge, vakıf kuruluş senedinin 12/b maddesine dayanarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Vakıf: İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfını,
Ödül: İlhan Tekeli Tez Ödülünü,
Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu içinden yönetim kurulunca görevlendirilmiş en az iki üyeden oluşan kurulu,
Seçici Kurul: Her yıl Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, en az 7 üyeden oluşan değerlendirme kurulunu,
Tez Sahibi: Tezi yazmış, savunmuş ve jüri tarafından tezi kabul edilmiş kişiyi,
Tez Jüri Heyeti: Tezin son savunmasında ilgili enstitü tarafından atanmış jüri üyelerini ifade eder.

İkinci Bölüm

Başvuru, Değerlendirme, İlan, Ödül, Ödülün Verilmesi ve Tez Sunumu

Başvuru

(1) İlhan Tekeli Tez Ödülüne Şehir ve Bölge Planlama konularında yurt içinde yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile başvurulabilir. Tezlerin şehir ve bölge planlama konusunda olup olmadığına takdir yetkisi münhasıran yürütme kurulundadır.

(2) Ödül dönemine ait başvuru yapan tezin, bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında savunulmuş ve başarılı bulunmuş olması gerekir.

(3) Başvuru, tez sahibi tarafından yapılır.

(4) Başvuru, EK’de yer alan başvuru formu ile başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ile ek belgelerin hazırlanarak ilanda belirtilen elektronik  posta adresine gönderilmesi ile yapılır. Başvuru yürütme kurulunca kayda alınır ve başvuru sahibine başvurunun alındığına dair elektronik posta gönderilir.

(5) Başvuruya ilişkin isimler sadece yürütme kurulunca bilinir.

Değerlendirme

(1) Başvurusu yapılan tez(ler), yürütme kurulu tarafından elektronik ortamda seçici kurula sunulur.

(2) Seçici Kurul aday tez(ler)i: Türkiye’de şehir ve bölge planlama alanındaki güncel bilgi birikimine katkısı, yaygın ve pratik etkilerine göre değerlendirir.

(3) Seçici Kurul tarafından tezler 10 (on) üzerinden puan verilerek değerlendirilir.

Seçim

(1) Seçici Kurul, puanlama ve değerlendirmelerini elektronik posta yoluyla yürütme kuruluna iletir.

(2) Bir başvurunun nihai değerlendirme puanı, Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalaması alınarak bulunur. Nihai değerlendirme puanları en yüksekten başlamak üzere sıralanır.

(3) Ödüle layık görülen başvuru(lar) Yürütme Kurulunun hazırlayacağı tutanak ile yönetim kuruluna bildirilir.

İlan

Tez ödülüne layık görülen başvuru ya da başvurular yönetim kurulunca İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı internet sitesinde ilan edilir, ödül sahiplerine elektronik posta ile duyurulur.

Ödül

(1) İlhan Tekeli Tez Ödülü, doktora ve yüksek lisans kategorisinde olmak üzere tezin danışmanına ve tez sahibine bir adet berat, ödül simgesi ve tez sahibine Yönetim Kurulunca takdir edilecek ödül paradan oluşmaktadır.

(2) Birden çok ödüle layık görülen tez olması durumunda her biri için ayrı ayrı berat ve ödül simgesi verilir, para ödülü ise ödül sayısına bölünür.

Ödülün Verilmesi ve Tez Sunumu

(1) Ödül Ankara’da gerçekleştirilecek ödüle layık tezlerin sunumu etkinliğinde verilir.

(2) Ödüle layık görülen tezler ödülün verileceği gün ve yerde düzenlenecek etkinlikte sunulur.

Üçüncü Bölüm
Diğer Hususlar

Seçici Kurul, o yılki “İlhan Tekeli Tez Ödülü”ne yapılan başvurular üzerinden ödüle layık tez ya da tezlerin belirlenmesi süreci sonunda, “İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı” kuruluş amacına da uygun olarak, başvurusu yapılan tezler üzerinden şehir ve bölge planlama alanında  Türkiye akademiyasında gerçekleştirilen çalışmaların genel bir değerlendirmesini içerecek bir “değerlendirme raporu” hazırlar. 

Yürürlük

Mütevelli Heyetin ilk toplantısında alınacak karar ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönergenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumlu, Yürütme Kurulu ise yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde başvuru, seçim, ilan, değerlendirme, ödülün verilmesi, tez sunumu takviminde değişiklik yapabilir.

Başvuru için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :