Farklı Bir Kentsel Doku Örüntüsü: Singapur Paya Lebar Quarter

mimarizm.com / 01 Nisan 2019
DP Architects tasarımı “PLQ-Paya Lebar İş Merkezi”; kendine özgü bir kültürel kimliğe sahip, canlı ve sürdürülebilir bir ticaret merkezi olmayı hedefliyor.

Çevredeki diğer yerleşim yerlerine, önemli toplu taşıma araçlarına ve yaylı sistemlere bağlantı veren PLQ Alışveriş Merkezi yerleşke içine yayaları çekmek üzere A arsasında kentsel bir simge olarak konumlandırılmış. 

Paya Lebar Quarter (PLQ-Paya Lebar İş Merkezi), Paya Lebar metro istasyonunun hemen yanında, Singapur hükümetinin 2008 yılında,  Merkezi İş Bölgesi’ndeki yoğunluğu azaltmak, bölgenin yükünü hafifletmek amacıyla ek bir bölgesel iş merkezi olarak planladığı 12 hektarlık Paya Lebar Merkezi’nin tam kalbinde yer alıyor. Ofis alanları ve kamu hizmetleriyle desteklenmiş, yaya dostu altyapıya sahip, yüksek kaliteli perakende satış mağazaları sunan PLQ; işyerlerini konut bölgelerinin yakınına çekmeyi ayrıca, sürdürülebilir ve saygın şehir bölgeleri yaratmayı amaçlayan Kentsel Gelişim ve Şehircilik İdaresi’nin (URA) hedeflerine cevap vermek üzere tasarlanmış.

Dört adanın kesiştiği noktada, düzenlenecek olan birçok etkinliğe, yerel halkın katılımına ve zemin seviyesinde yer alan dinamik alışveriş merkezine ev sahipliği yapan önemli bir merkezi kamusal alan bulunuyor. 

Dört hektarlık alana kurulu karma kullanımlı yerleşke, ikinci katlardan yükseltilmiş yaya yolu ile bağlanan üç ofis kulesi, perakende alışveriş merkezi ve 429 konutluk bir siteden oluşuyor. Çatısında bir bahçesi bulunan PLQ Alışveriş Merkezi; metro, perakende ve ofis alanları arasındaki zemin düzleminde kesintisiz yaya bağlantılarına izin veren, halka açık bir plaza aracılığı ile 14 katlı iki ofis bloğuna bağlanmakta. Buna ek olarak alışveriş merkezi, Zemin 2'de yer alan bağlantı yolu ile PLQ’un 17 katlı üç konut kulesinin bulunduğu “Park Place Residences" sitesine de bağlanıyor. Aslında bir dış mekân olan PLQ Plaza, tüm yıl boyunca yörenin zengin kültürel mirasının kutlanacağı halk etkinlikleri için düzenlenmiş üstü kapalı ve korunaklı açık alanlar sunuyor. 

PLQ’nun Planlanması

Herhangi bir projenin başarılı olmasında, bölge halkı tarafından sahiplenilmesinin, gurur duyulmasının önemi büyüktür. Bunun yanı sıra, bölge halkının, projenin planlama aşamasına dahil edilmesi, inşa edilecek olan yapının, onu kullanacak olanların hem ihtiyaçlarını, hem de isteklerini yansıtması bakımından çok derece önemlidir. PLQ özelinde de bölge halkının görüşlerine başvurmayı kararlaştıran bu öngörülü strateji, PLQ'nun konum itibarıyla bölge halkının yaşadığı mahalleye açılan bir kapı olarak önemini gösteriyor.

Bu süreçte, Geylang Serai Milletvekili Doç. Dr. Fatimah Lateef ve yerel Geylang Serai ve MacPherson Topluluk Merkezleri ile yapılan görüşmeler oldukça faydalı olmuş. Görüşmeler neticesinde, projeyi mahalle sakinlerine tanıtmak ve bölge halkını projenin başlangıcından itibaren planlamaya dahil ederek onların kaygılarını anlamlandırmaya çalışmak için bir platform oluşturulmuş. Buna ek olarak, proje ekibi de, bir taraftan bölgeyi daha iyi tanımalarına ve anlamalarına fırsat veren Geylang kültürel turuna katılmaya davet edilmiş.

Perakende alışveriş merkezinin cephesi, dinamizmi ve canlılığı ifade eden düzensiz olarak yerleştirilmiş yatay pencere sistemleri barındırıyor.

Paya Lebar, Singapur'un en eski Malay yerleşim yerlerinden biri olan Geylang Serai'nin yakınında yer alıyor. Bugün Geylang Serai, Singapur’da “Singapur Malezya Ticaret Merkezi ve Pazar Yeri” olarak da biliniyor. Burası, çevrede tarımla uğraşanların uğrak yeri olmasından tutun da, ticari fuarlara ve konutlardan dönüştürülmüş mağazalara, çok çeşitli sokak yemekleri satan satıcılara kadar birçok farklı iş koluna ev sahipliği yapan; malların, hizmetlerin ve fikirlerin değiş-tokuş edildiği, kültürlerin beşiği konumunda bir yerleşim yeri. Geylang Serai'deki ilk “Hari Raya Işıklandırması” da burada gerçekleşmiş ve o günden beri de bu festival havası devam ettiriliyor. Ramazan ayı boyunca, Geylang Serai'nin etrafındaki sokaklar “pasar malam” diye adlandırılan gece pazarlarıyla, sokakları kaplayan renkli ışıklarla ve bayramsı bir dekorla adeta canlanıyor. 

Geylang, Joo Chiat ve Tanjong Katong'un tarihi mirası ve içinde barındırdıkları farklı topluluklar arasında bir odak noktası olan konumu itibarıyla PLQ'nun tasarımı, yerel halka farklı ve coşkulu bir deneyim sunmak için sosyal tarihin ve yapılı çevrenin katmanlarına takdir ve saygı ile yaklaşmayı amaçlamış.

C arsası üzerinde bulunan konutlar Kallang havzasına doğru bakan doyumsuz bir manzara sunuyor.

Songket: Paya Lebar’ın Kentsel Dokusunu Tasarlamak

Önemle ele alınan konulardan biri de, ana arterler ile drenaj rezervleri tarafından bölünmüş, her biri ayrı bir çepere sahip dört ayrı alt plana konumlandırılmış yedi binadan oluşan bir yerleşke için tutarlı bir tasarım yaklaşımı oluşturmak. Böylesi tutarlı bir tasarımı elde etmek için dil, orantı ve renk açısından ortak bir takım tasarım araçları geliştirilmiş. Referans seti olarak tanımlanan bu tasarım araçları, PLQ içindeki dört alt alan, ilintili binalar, varlık sınıfları ve kamusal alanlar arasında yapılacak farklılaştırma permütasyonlarına izin vermiş.

Paya Lebar Quarter'da yer alan her binanın bittiş anı Songket kumaşının desenlerinden alınan ilhamla nasıl giydirileceklerini gösterir ardışık, aşamalı çizilmiş eskizleri.

Geylang Serai, kumaş başta olmak üzere, yüz yıldan fazla bir süredir birçok emtianın takas ve ticaretinin yapılageldiği bir yerleşim yeri olmuş. Karmaşık dokuma tekniklerini, çok çeşitli desenleri ve zengin renkleri kullanan Songket kumaşı, geleneksel bir brokar cinsi kumaş türüdür. Ayrıca, Malay toplumu tarafından kendi tarihi olaylarını anmakta ve dekorasyonda kullanılan bir sanat eseridir. Bunun nedeni, çok sevilen ve el üstünde tutulan kumaşta kullanılan değerli altın veya gümüş simli ipliklerin görsel olarak tören ve kutlamayı temsil etmesidir. Zengin bir tasarım dili olarak Songket kumaşlarındaki desenler, ofis, perakende, konut alanları ve kamusal alandaki cephe tasarımlarında geometri, renk ve ritimde yapılmak istenen permütasyonlarda esneklik sağlamış. Songket desenlerinin tekrarlayan motifleri, artık PLQ ile özdeşleştirilebilen ortak bir tasarım dili ile kullanıldıkları cepheleri, peyzajı ve gece aydınlatmalarını birleştiriyor. 

Songket denilen brokardan ilham alan bu eskizler geleneksel Malay kumaşını yeniden yorumluyor.

Alanların boyutları ve 64 m yükseklik kısıtlaması göz önüne alındığında, ortaya çıkan binalar nispeten geniş podyum tabanlara oturtulmuş orta yükseklikte kuleler. Bununla birlikte, bu yeni tasarım diliyle, tasarım ekibi, yapı kütlesini zarif bir dizi bant, şerit ve bordür ile bezeyerek hantallıktan kurtarıp, hafifletebilmiş. Bu bezemeler podyum ve kuleleri birleştiren, yekpare oranlardaki cüsseli yapılaşmada kırılma sağlıyor. Songket kumaşında kullanılan dokuma tarzı, cephelerden peyzaj tasarımına ve aydınlatmaya kadar, tüm PLQ tasarımına nüfuz ederek hem yerel halk hem de ziyaretçiler için sürükleyici bir deneyim yaratıyor. 

Brokarın mimari dille telaffuzu: Arzu edilen, erişilebilen, tanımlanabilen

Dantel benzeri desen, kullanıldığı konut cephelerinde, kuleler boyunca dikey kanatçık duvarları aralarına yerleştirilmiş yatay çıkıntılarla ifade edilerek bütünleşik bir görünüm yaratıyor. Yemyeşil bitkileri barındıran geniş ebatlı saksılar, podyum cephesi boyunca sıralanarak yerleşim alanının ahşap döşeli güverte kısmının yumuşak peyzajlı alan ile alt katmanda var olan yürüyüş yolunun bulunduğu mekânı ilintilendiriyor. Ofis kulelerinde ise perde duvarlar içinden daha açık ve koyu renkli camlar geçirerek yapılan oyun ile elde edilen etkileşim, brokarda diğer renkleri vurgulamak için kullanılan gümüş iplikleri taklit ediyor. Bu örüntü, tipik ofis zemin plakalarından otopark katına doğru aşağıya yönelirken ölçek olarak azalıyor. Hafif malzemeden yapılmış, gerdirilmiş gölgelikli sayvan, A ve B arsaları arasında yer alan meydanı gölgelendiriyor ve yer düzleminde metro, perakende satış alanları ve ofis yerleşkeleri arasında kesintisiz bir yaya bağlantısı oluşturulmasına izin veriyor. Askı kablolarının ve gerdirilmiş örtünün baştan başa örgülenmesi ile oluşturulan üst üste binmiş sayvan, songket kumaşının kendine has eşkenar dörtgen desenini çağrıştırıyor.

Peyzaj, mimari tasarım ile kamusal alan arasında daha güçlü bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Yürüyüş alanı boyunca, peyzaj dikey yeşil alanlardan sonra kademelenerek adeta dış mekân güvertesini kucaklamak üzere çatı güvertesinin üstüne katlanıyor. Yerleşkede güneşin hareketleri her yönüyle incelenerek, kamusal alanların konumlandırılması ve yönlendirilmesinde önemli stratejiler belirlenmesini sağlamış. Bu aynı zamanda, gölge veren ağaçların nerelere dikilmesi gerektiği ve muhtemel yaya yollarının güzergahları gibi önemli ön bitkilendirme stratejilerine de bilgi aktarmış. 

Yumuşatılmış görünümlü fakat şık bir cephe oluşturmak için ofis binasının cephesinde bakır ve altın tonlarında alüminyum detaylar kullanılmış.

Yerleşke içinde mekân oluşturma bakımından, karakteristiğine ve çeperlerine göre açılımları yönlendiren çeşitli alanlara farklı ışık stratejileri örüntülendi. Optimize edilmiş aydınlatma tasarımı, yön bulmanın ötesinde birden fazla işlevi bir araya getiriyor. Burada amaçlanan, yerleşke sakinlerini- çalışanları ve ziyaretçileri belirli atmosferlere yönlendirmek, ruh hallerini değiştirmek ve mekânı belirli bir kimlikle markalaştırmak...

PLQ, kendine özgü kültürel bir kimliğe sahip, hareketli ve yaya dostu bir ticari merkez olmayı hedefliyor. Singapur’un çok-merkezliliğe doğru kayan kentsel gelişim sürecinin bir sonraki aşamasını tarif eden Kentsel Gelişim ve Şehircilik İdaresi URA’nın vizyoner anlatımı yerel amaç ve kimliğe yöneliyor. Yapımında büyük ilerleme kaydedilen Jurong Gölü Bölgesi imar planının tamamlanmasıyla birlikte, Paya Lebar, yeni ve yenilikçi kentsel gelişim modelleri arayışında olan Singapur'un orta doğusunda ülke için bir röper noktası olacak. Ofis, perakende ticaret, konut alanlarının ve toplu taşımanın birbirlerine olan fiziksel yakınlığı ve bir arada bulunması, tesadüfi etkileşimleri teşvik edebilir ve beklenmedik ilişkiler kurabilir, bu da bir topluluk ve kimlik duygusu geliştirir. İşte Singapur, bu yerel olanı istihdam etme misyonuyla ve birbirini anlamaya niyetli ilişkiler ağıyla, daha dinamik ve daha sürdürülebilir bir şehir ekonomisine doğru mesafe kat edebilecek.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :