“Daha İyi Bir Dünya Mimarların Sorumluluğunda”

mimarizm.com / 03 Ekim 2016
TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla yayımladığı basın bildirisinde, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)'nın 2016 yılı için belirlediği temaya atıfta bulunarak, daha iyi bir dünya yaratılmasında, mimarların önemli sorumlulukları bulunduğunun altını çizdi.

görsel: Insitu, Francisco Leiva Ivorra / Suncheon Art Platform yarışması

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan Dünya Mimarlık Günü bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Ekim ayının ilk pazartesi günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mimarlık Günü olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) her yıl, farklı bir tema kapsamında, çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gündemine getirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.

UIA, 2016 Dünya Mimarlık Günü temasını “Daha İyi Bir Dünya Tasarla” (Design a Better World) olarak belirlemiş ve üye ülkelerin mimarlık örgütlerine iletmiştir. Türkiye Mimarlar Odası, belirlenmiş olan temayı, beş önemli eksende toplumla ve mimarlarla paylaşmayı önemsemektedir.

“İnsanların mülteci durumuna düşürülmediği, vatansızlaştırılmadığı, yaşam güvencelerinin sağlandığı, çevre ve kültür değerlerinin korunduğu bir dünya mümkün”

Daha iyi bir dünya; barış, demokrasi, hukuk, haklar ve özgürlükler ile ve bu değerlerin mekânsallaştığı kamusal alanın nitelikli tasarımı ile olanaklıdır. Mimarların da bütün bu başlıklarda önemli sorumlulukları bulunmaktadır.

Barışın egemen olduğu, savaşların ve terörün yeryüzünden silindiği, insanların mülteci durumuna düşürülmediği, vatansızlaştırılmadığı, yaşam güvencelerinin sağlandığı, çevre ve kültür değerlerinin korunduğu bir dünyanın mümkün olduğu bilinmelidir. 

Başta yaşama hakkı olmak üzere, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alındığı, laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı ve anayasal, bilimsel, demokratik kurumlar ile kullanıcıların karar süreçlerinde yer aldığı, açık, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı insan yaşamı için temel güvencedir.  

Bu evrensel değerlerin, insan yaşamını doğrudan etkileyen, sosyal, ekonomik, kentsel ve mekânsal gelişme süreçlerinde temel ilkeler olarak ödünsüz uygulanması ve sürekliliği “daha iyi bir dünya”nın olmazsa olmaz politikasıdır. 

Küresel ekonomi baskılarının tehdidi altında bulunan; havanın, suyun, toprağın, doğanın ve kültürün, kentsel ve kırsal mekânın, kısaca yaşam kaynaklarının korunması herkes için, öncelikle de karar vericiler için esas bir sorumluluktur.

“Tasarımın ve mimarlığın değersizleştirilmesine yol açan politikalara son verilmesini talep ediyoruz”

Yeryüzündeki sorunlar yelpazesi büyüdükçe ve yoğunlaştıkça mimarlığın, planlamanın ve tasarımın, insanlar için daha iyi bir gelecek sağlamadaki yenilikçi ve yaratıcı gücü bugün çok daha büyük bir önem taşımaktadır. 

Daha iyi bir dünya için, ülkemizde; doğanın ve kültür varlıklarının tahribine, her biri yapıldıkları dönemin önemli modern mimarlık örnekleri ve ortak mirasımız olan TBMM Halkla İlişkiler Binası, İller Bankası Binası vb. yapılarımızın yıkılarak yok edilmelerine, böylelikle tasarımın ve mimarlığın değersizleştirilmesine yol açan politikalara son verilmesini talep ediyoruz.

Yeryüzünde her alanda yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde, küresel ekonomi politikalarının doğa, kültür ve mekân üzerindeki baskısının sonlandırılmasında mimarların, mimarlığın ve tasarımın önemli rolünü vurguluyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.”


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :