Konut Konferansı 2016

mimarizm.com / 25 Ekim 2016
Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından düzenlenen Konut Konferansı, yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık alanlarının önde gelen temsilcilerini 22 Kasım 2016 tarihinde yedinci kez bir araya getirecek.

“Yapı Dünyasının Bilgi Merkezi” Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 22 Kasım 2016 tarihinde düzenlenecek Konut Konferansı, Türkiye’de; yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık alanlarının önde gelen temsilcilerini buluşturmaya devam ediyor. İnsanın en temel ihtiyaçlarından birine cevap veren ve Türkiye’nin lokomotif sektörünün yapı taşı olan “konut” kavramı, bu yıl yedincisi düzenlenecek Konut Konferansı'nda “Konut Sahibi Olmak Ya Da Ol(a)mamak?” temasıyla ele alınacak.

ORTA VE DAR GELİRLİ NASIL KONUT SAHİBİ OLACAK?

Orta ve alt gelir grubu ile 35 yaş altı bireylerin Türkiye’de konuta erişiminin nasıl olacağı bu sene Konut Konferansı’nın temel konu başlığı olacak. Konut sahibi olma ihtiyacı, A sınıf gelir grubunun yanı sıra orta ve dar gelirliye konut üretimi meselesinin tartışılacağı Konut Konferansı'nda, tüketiciye yön gösterecek gelişmelerle ilgili güncel veriler irdelenirken, son kullanıcının sorularına da yanıt arayacak. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan 35 yaş altı nüfusun konut sahibi olmasına ilişkin geliştirilmesi gereken politikalar, teşvik stratejileri üzerinden finansal, hukuki ve sosyal boyutlarıyla masaya yatırılacak.

Bunlara ek olarak, konut arz-talep ilişkisi, kentsel dönüşüm üzerinden konut kredileri konuları, SYS Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Yalım Canveren’in moderatörlüğünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Derya Güngör Özçelebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Erkan ve Gayrimenkul ve İnşaat İşbirliği Platformu (GİİP) Genel Sekreteri ve Kandemir&Partners Av. Bür. Kurucusu Av. Mehmet Ali Kandemir’in katılımıyla tartışılacak.

KONUT YATIRIMLARINDA 5N1K
3. Havaalanı ve 3. Köprü gibi büyük ölçekli projelerin gündeme geldiği bu dönemde, İstanbul’un dengesiz ve plansız büyümesinin önüne geçilmesinde doğru veri analizi giderek daha da önem kazanıyor. Bu noktada Konut Konferansı Bilgi Ortağı Reidin’in konferans kapsamında sunacağı veri analizleri ve çözüm önerileri, gayrimenkul sektörü paydaşları için rehber niteliği taşıyor.

Reidin Türkiye Ülke Müdürü Kerim Alain Bertrand moderatörlüğünde düzenlenecek “Konut Yatırımlarında 5N1K” başlıklı oturum, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Hepşen, Cushman & Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü Dr. Dilek Pekdemir, Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı Tavit Köletavitoğlu ve DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Tevfik Türel’in katılımıyla “Kentsel dönüşüm arzın niteliğinde/karakteristiğinde değişim sunuyor mu? Yeni nesil için konut ihtiyacı nedir? Mekân/Zaman haritası üzerinden fırsatlar nasıl incelenebilir ve bu sayede arzı nasıl doğru yönlendirebiliriz? Yer seçim analizleri nasıl yapılabilir? Excel’e kıyasla harita tabanlı analiz, bölgelerin ve sosyo-ekonomik kümelerin etkileşimini ne şekilde gösterir?” gibi sorulara yanıt arayacak. 

HERKESİN HAYALİ: ERİŞİLEBİLİR KONUT
Konutta erişilebilir olmanın pazarlama süreci olup olamayacağı, merkezi ve yerel yönetimin erişilebilir konutla ilgili geliştirdiği yasalar, mevzuatlar, yapılması gereken yatırım ve teşviklerin konuşulacağı “Erişilebilir Konut” başlıklı oturumda; yerel yönetim temsilcileri, tasarımcılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri “herkes için konut” olgusunu tartışacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Burak Enginöz'ün moderatörlüğünü üstlendiği, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Gamze Feyzioğlu ve Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol’un konuşmacı olarak katılacağı oturumda şu sorulara yanıt arayacak: “İnşaat sektörünün konut satış ve pazarlama stratejisinde engelsiz/erişilebilir konut ve yaşam çevresi kavramına bakışı nedir? İnşaat sektörünün engelliler için konut ve yaşam çevresi üretmesi nasıl teşvik edilebilir? İnşaat sektörü, mimarlar, kullanıcılar engelsiz/erişilebilir konut ve yaşam çevresi dendiğinde ne anlıyor? Türkiye'de engelliler konut alırken hangi zorluklarla karşılaşıyor? Mimarlar projelerinde imar yasa ve yönetmeliklere uyarken, neden engelsiz tasarım ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluğu hissetmiyorlar? Engelsiz tasarım ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklerin neden yaptırım gücü yok? Ya da neden denetim mekanizması yetersiz kalıyor? Mesleki eğitimde engelsiz konut tasarımı hangi bağlamda ele alınıyor? Ya da ele alınamıyor? Kentsel dönüşüm, kentlerimizin erişilebilir olması için bir fırsat olamaz mı?” 

BOŞALTILAN ARAZİLER NE OLACAK?
Konut Konferansı’nın yedinci yılında, gelenekselleşen YAPI Dergisi Özel Oturumu’nun konusu, boşaltılan ya da atıl durumda olan arazilerin durumu olarak belirlendi. Bu arazilerde konut yapılmasının, bunların yeşil alana dönüştürülmesinin ya da mevcut durumu ile kalmasının doğuracağı sonuçlar, yeşil alanların gayrimenkul pazarlama sürecine etkisi ve stratejileri, kentteki boş alanların geliştirilmesinin konut piyasasına etkisi gibi pek çok konu başlığı konferans dinleyicileriyle paylaşılacak.

YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Keskin Enginöz’ün moderatörlüğündeki oturuma, Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık Kurucu Ortağı Firuz Soyuer ve Şehir Plancısı Erhan Demirdizen eşlik edecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GELİNEN AŞAMALAR
Tüm gün sürecek konferans boyunca, İstanbul’un durdurulamayan büyüme ivmesi, kentsel dönüşüm arzının niteliğindeki değişimler, yeni neslin ihtiyaçları, erişilebilir konut ve mekânsal karar destek sistemleri gibi pek çok güncel tartışma ve çözüm önerisi uzman konuşmacıların katılımıyla tartışmaya açılacak.

KONUT GAZETESİ
Konferans kapsamında yazılı kaynak yaratmak ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğe özel bir gazete hazırlanıyor. “Konut Gazetesi” ile iletişim ve bilgi paylaşımının güçlenmesine ve bu alanda kalıcı bir kaynak oluşturulmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Konutun dünü, bugünü ve yarınının tüm boyutlarıyla ele alınacağı Konut Konferansı, bu yıl da pek çok sorunun ve yeniliğin tartışılacağı eleştirel bir ortam sunmayı amaçlıyor. Konferansla ilgili gelişmeler, 22 Kasım 2016 tarihinde gün boyu #konut2016 etiketi üzerinden de takip edilebilecek.

KONUT KONFERANSI DEV İSİMLERİ KONUK ETTİ
Konut Konferansı, ilk 6 yılda dünya çapında uzmanları konuşmacı olarak ağırladı. Konferansa şu ana dek; Massimiliano Fuksas, Alejandro Aravena, Alejandro Brillembourg, Charles Renfro, Alison Brooks, Umberto Napolitano, Simon Allford, Christophe Egret, David West, Aldo Cibic, Andrea Desimone, Andrew Howard, Hendrik Bohle, Cem Sorguç, Ahmet Alataş, Murat Germen, Sinan Logie, Haluk Sur, Gürler Ünlü, Neşecan Çekici, Ahmet Pınarbaşı, Işık Gökkaya, Haluk Sur, M. Emre Çamlıbel, Prof. Dr. Pınar Mengüç, Doğan Hasol'un da aralarında yer aldığı 100’ün üzerinde ünlü konuşmacı katıldı.

“Markalaşan Konut”, “Sürdürülebilir Büyüme”, “Geleceğin Konut Tasarım Standartları”, “A+ Konut”, “Sosyal Konut”, “Dönüşen Konut”, “Konut Sektöründe Yeni Pazar Arayışları”, “Bir Rant Aracı Olarak Konut”,“Konut Tüketicisi Bilinci” ve “Konutun Gücü” gibi farklı temalarda düzenlenen Konut Konferansı, YAPI Dergisi Seçkisi ile konut tiplerinin kentle kurduğu ilişkiyi ve farklı geliştirme modellerini sahneye taşıyarak, gündeme dair zengin içerikler sunmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen konferanslarla ilgili ayrıntılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Konut Konferansı 2015
Konut Konferansı 2014
Konut Konferansı 2013
Konut Konferansı 2012
Konut Konferansı 2011
Konut Konferansı 2010
 

KONUT KONFERANSI 2016 PROGRAMI:

09.00-09.30  Kayıt ve Kahvaltı

09.30-10.45  KONUT YATIRIMLARINDA 5N1K
Moderatör: Kerim Alain Bertrand – Reidin Türkiye Ülke Müdürü
Doç. Dr. Ali Hepşen – İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Finans Anabilim Dalı Öğr. Üyesi
Dr. Dilek Pekdemir – Cushman Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü
Tavit Köletavitoğlu – Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı 
Tevfik Türel – DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü

10.45-11.30  ANAHTAR KONUŞMACI

11.30-11.45  Kahve Arası 

11.45-13.00  HERKESİN HAYALİ: ERİŞİLEBİLİR KONUT 
Moderatör: Doç. Dr. Evren Burak Enginöz –  İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Adem Kuyumcu – Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı
Gamze Feyzioğlu – T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı
Dr. Kenan Şahin – Pendik Belediye Başkanı*
Mehpare Evrenol – Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı

13.00-14.00  Öğle Yemeği

14.00-15.15  YENİ NESİL TÜKETİCİYE YÖNELİK KONUT POLİTİKALARI 
Moderatör: Av. Yalım Canveren – SYS Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı 
Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan – Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi* 
Derya Güngör Özçelebi – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Halil İbrahim Erkan – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı
Av. Mehmet Ali Kandemir  – GİİP Genel Sekreteri/Kandemir&Partners Avukatlık Bürosu Kurucusu

15.15-16.30  ATIL ALANLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KONUT PİYASASINA ETKİSİ
Moderatör: Yasemin Keskin Enginöz – YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Erhan Demirdizen – Şehir Plancısı 
Firuz Soyuer – Pamir&Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık Kurucu Ortağı  

16.30-16.45  Kahve Arası

16.45-17.30  ANAHTAR KONUŞMACI 

*Teyit alınacaktır. Organizatör programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :