28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

mimarizm.com / 13 Ocak 2020
Ana teması “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak” olarak belirlenen 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu 'na bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 31 Ocak 2020.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından bu yıl düzenlenecek olan 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nun ana teması; “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak

Yaşanabilir kentsel mekânlara erişmede kentsel tasarım proje üretimi için bir araç olarak görülmekte ve daha çok sonuç ürün olarak projelere odaklanılmaktadır. Ancak kentsel çevrelerin inşa edilmesinde sürecin nasıl ele alındığında sonuç ürünün niteliği açısından belirleyicidir. Son dönemde kentsel mekânların yapılanmasında özellikle kentsel planlama alanındaki yaklaşımların degisimine, aktörler arasındaki ilişkilerin önemine, kullanıcı odaklı yaklaşımlara, disiplinler arası çalışmaların artmasına paralel olarak, kentsel tasarım paradigmaları, yaklaşımları ve uygulamaları da yeni içerikler ve yöntemler kazanmaya başlamıştır. Kentsel tasarımın ölçekler arası niteliği, kapsam ve yöntem çeşitliliği, disiplinler arası yaklaşımın gelişimiyle giderek kullanıcı ve kentli odaklı hale gelmesi yeni tartışmaların açılmasına olanak sağlamaktadır.

Gündelik hayatımızın geçtiği kentsel mekânların biçimlenmesinde karar verici odakların çeşitlenmesi ve kullanıcı, kentli ve yönetişim odaklı yaklaşımlar daha yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında giderek ön plana çıkmaktadır. Kullanıcı boyutunu göz ardı eden, aktörler arasındaki ilişkileri kavramayan proje üretimi, kent planlamada oldugu gibi kentsel tasarımda da giderek başarısız olmaya mahkum girişimler olarak görülmektedir. Bu yaklaşımın gelişiminde yönetişim biçimlerinin değişimi, katılım yöntemlerinin gelişimi, kamusal politika oluşturmada kentsel tasarımın farklı rolleri ve araçları, planlama süreci ile tasarım süreci arasındaki ilişki yaşanabilir kentsel mekânların ortaya çıkmasında önem kazanmaktadır. Böylesi geniş bir çerçevede ele alındığında yaşanabilir kentsel mekânların yapılanmasında kentsel tasarım sürecinin yeniden ele alınması, projelerin üretilmesinde oldugu kadar, kentsel mekânların yasanabilir kalmasının sağlanmasında da üzerinde durulması gereken temel bir konuyu oluşturmaktadır.

Sadece projelendirme değil uygulamadan sonraki yönetim biçimi de süreç olarak kentsel tasarımın ele alınışına farklı bakış açılarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Kentsel tasarımda süreç boyutu, uygulama ile kuram arasındaki ilişki açısından da sorgulanmaya açıktır. 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu'nun teması “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, aşağıdaki konu başlıklarında kuramsal ya da uygulama deneyimlerinden kazanılan birikimin tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Sempozyum ilgili tüm disiplinlerin katılımına açıktır.

Konu Başlıkları

- Kentsel planlama ve proje ilişkisi
- Kentsel tasarıma katılım
- Kamusal politika aracı olarak kentsel tasarım
- Disiplinler arasında kentsel tasarım
- Kentsel tasarımda aktörler
- Yeni yaklaşım ve yöntemler

Bildiriler

Bildiri özetleri 750 kelimeden oluşmalıdır. Özetlerde çalışmanın amacının ve yönteminin açık şekilde ortaya konması beklenmektedir. Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri başlığı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, tercih edilen tema konusu ve anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır.


Sempozyumda bildiri özetleri kitabı sempozyum sırasında verilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda seçilen bildiriler sempozyum kitabında yer alacaktır.

Takvim

Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 31 Ocak 2020
Hakem değerlendirmesi: 28 Şubat 2020
Tam metinlerin gönderilmesi: 4 Mayıs 2020

Kayıt

Kayıt Ücreti: 250 TL
IBAN: TR72 0001 0009 0105 6622 2950 01
T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Ziraat Bankası Salıpazarı Şubesi

Başvuru için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :