Kenti İzliyorum Atölyesi

mimarizm.com / 12 Ekim 2022
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve temel planlama başlıklarının izlenecek belgesel filmlerin üzerinden tartışılmasının hedeflendiği "Kenti İzliyorum Atölyesi" 14 Ekim 2022'de başlıyor.

"Kenti İzliyorum Atölyesi", 14 Ekim 2022‘de, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi‘nde başlıyor!

Atölye çalışması, Öğrenci Komisyonu ve Etkinlik Komisyonu tarafından birlikte düzenlenecek olup, yıl boyunca sürmesi planlanan atölyede, kimi temel planlama başlıklarının izlenecek belgesel filmlerin üzerinden tartışılması hedefleniyor.

Atölye programının ilk etabını;

- Basmane Çukuru ve Kültürpark, Kadifekale ve Limontepe örnekleri ile kent hakkı mücadelesi, kentsel dönüşüm süreç ve mekanlarının güncel durumları,

- "Mega proje" olarak sunulan Çeşme Projesi,

- Emek Sineması üzerinden kültür ve sanat mekanları için verilen mücadele,

- Kent içinde görülmek istenmeyen "çöp alanları" ve bu alanlarda yaşamak ve geçinmek zorunda kalanlar,

- Bir gecekondu ve rezidansın ‘arkadaşlığı‘, kentsel dönüşümün mekânsal çelişkisi,

- Kente "gelen ve gidenler", göç ve kent ilişkisi

oluşturuyor.

Atölyede; yönetmenlerin kente bakışından yola çıkacak, birlikte izlenen film ve belgesellerden, güncel planlama tartışmalarına ulaşmaya çalışılacak. Konuları geniş bir perspektifle ve kolektif bir katılımla tartışabilmek, hedeflerden bir diğeri.