Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri

mimarizm.com / 22 Haziran 2021
Mimarlık, şehir bölge planlama, coğrafya, sosyoloji gibi farklı bilim dallarında yayımlanmış bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçlayan, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Kent Çalışmaları Ödülleri"nin son başvuru tarihi 31 Ağustos.

Amaç

Fiziki, mimari, idari, toplumsal, kültürel, tarihî, ekonomik vb. boyutlarıyla kenti konu edinen bilimsel çalışmaları, akademik uğraşlarını kent ve kent meseleleri üzerine yoğunlaştırmış bilim insanlarını ve kentlerin gelişimine hizmeti bulunan kişileri ve kurumları/ kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek için Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kent Çalışmaları Ödülleri” programının yürütülmesine temel teşkil edecek usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Çalışmaları Ödülleri’nin kategorilerini, başvuru, değerlendirme ve ödüllerin verilme süreçlerinde uyulacak usul ve esasları kapsamaktadır.

Ödüller

Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin yarattığı değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmeyi, bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirmeyi ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi ve diğer disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemolojiler ve metodolojiler ile inşa edilmiş; toplumsal, kültürel, fiziksel, ekonomik vb. boyutlarda kentleri konu edinen ve kentlerin sorunlarına çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmalar Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri’nin kapsamına girmektedir. Başvuru için ilgili eserin “kent çalışmaları” alanında hazırlanmış olması gerek ve yeter şarttır.

- Ödüller dört kategoride verilmektedir: Makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü.

- Makale, doktora tezi ve kitap ödüllerine Türkiye kentleriyle ilgili akademik çalışmalar ile başvurulabilir.

- Jüri özel ödülü, Jüri tarafından belirlenir. Jüri özel ödülüne başvuru yapılamaz ve aday gösterilemez.

- Aday eserlerin “kent çalışmaları” kapsamında olup olmadığına dair takdir yetkisi münhasıran Düzenleme Kurulu’ndadır.

Makale Ödülü

- Başvurulan makalenin atıf indekslerinde (WoS İndeksleri, Scopus vb.), alan indekslerinde (Econlit, Sociological Abstract vb.) veya TRDizin tarafından taranan bir dergide yayımlanmış olması gerekir.

- Makalenin son beş yıl içerisinde yayımlanmış olması gereklidir.

Doktora Tezi Ödülü

- Başvurulan doktora tezinin, tez jürisi tarafından başarılı bulunmuş olması gereklidir.

- Tez, Türkiye’deki üniversitelerde tamamlandıysa ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş; yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından diploma denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- Doktora tezinin son beş yıl içerisinde savunulmuş olması gereklidir.

Kitap Ödülü

- Başvurulan kitabın ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanmış olması gereklidir.

- Başvurulan kitabın ISBN’si mutlaka sunulmalıdır.

- Kitap Ödülü’ne ancak telif eserler ile başvurulabilir. Edisyon, derleme vb. türdeki kitap çalışmaları ile başvurulamaz.

- Kitabın son beş yıl içerisinde yayımlanmış olması gereklidir.

Jüri Özel Ödülü

- Jüri Özel Ödülü; bilim, politika, uygulama vb. alanlarda kent çalışmalarına dikkate değer katkılarda bulunmuş gerçek kişileri veya kurumları/kuruluşları onurlandırmak ve özendirmek üzere verilir.

- Bu ödül kategorisi için başvuru kabul edilmez. Jüri, ödül verilecek kişiyi veya kurumları/ kuruluşları doğrudan kendisi belirler.

Başvurular

1. Başvuru sahipleri Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olabilir fakat başvurulan eserin Türkiye kentleri ile ilgili olması gerekir
2. Başvuru, sadece eser sahibi tarafından ve tek bir ödül kategorisi için yapılır.
3. Başvurulan eser tek yazarlı ya da en fazla iki yazarlı olabilir. İki yazarlı çalışmalarda başvuru sırasında diğer yazarın öz geçmişi ve başvuru dilekçesi eklenir.
4. Eser sahiplerinin ve belediyenin karşılıklı haklarını korumak üzere adaylardan bir taahhüt formu doldurmaları beklenir.
5. Kent Çalışmaları Ödülleri’nde ödül kazananlar aynı eserle ve/veya söz konusu eserden üretilmiş yeni çalışmalarla tekrar başvuru yapamaz.
6. Kent Çalışmaları Ödülleri’ne başvurmuş ancak ödül almamış eser sahipleri diğer şartları sağladıkları takdirde sonraki yıllarda yeniden başvurabilir.
7. Başvuru yapılan eserlerin PDF veya MS Word formatında taranabilir olması gerekmektedir.
8. Tüm başvuru ve değerlendirme süreçleri sadece web sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda yürütülür.
9. Başvuru takvimi, başvuru koşulları, değerlendirme süreci, ödül türleri ve miktarları web sitesinde her yıl ilan edilir.
10. Başvuru koşullarının detayları Başvuru Kılavuzu’nda belirtilir ve başvurular öncesinde web sitesinde yayınlanır. 

Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Enes Kabakcı, Dr. Adem Başpınar

Jüri: Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Doç. Dr. Murat Şentürk

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos
Değerlendirme: 1 Eylül - 30 Kasım
Sonuçların İlanı: Aralık

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :