Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 21 Haziran 2021
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması"nın son proje teslim tarihi 22 Eylül 2021.

Yarışmanın Adı ve Şekli

Adı: Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Şekli: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen, ulusal, serbest ve tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Bursa kenti, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, yeşil kent imajı, ekonomik gelişim potansiyeli ve bölgesel ölçekteki stratejik konumu ile gelişen ve büyüyen bir şehirdir. Bursa’nın gelecek vizyonuna ulaşmasında sahip olduğu bu değerlerin korunmasının yanı sıra sürdürülebilir gelişimin sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Kentin mekânsal gelişimini yönlendirirken kentin tarihi ve kültürel karakteri ile geleceği arasında uyumun sağlanması, kullanıcılar için kaliteli ve sağlıklı bir kent yaşamı sağlanması temel amaç olmalıdır.

“Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” ile;

- Kentin özgün kimliği ve gelişme dinamikleri bağlamında kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan bütünsel çözümlerin, kentsel tasarım ilkeleri gözetilerek endüstriyel tasarım ölçeğinde tasarlanması

- Kent bütününde kullanılmak üzere mevcut dokuya adapte edilebilen, işlevsel, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, çevre dostu kent mobilyalarının geliştirilmesi

- Montaj, bakım ve onarım konularında optimum maliyetleri dikkate alan, kullanışlı, güvenli ve verimli tasarım çözümleri içeren, uygulanabilir ürünler tasarlanması beklenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Bu yarışmanın konusu, Bursa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan kentsel dış mekanlarda (bulvarlar, park ve meydanlar, yaya yolları, kentsel arayüzler vb.) kullanılacak kent mobilyalarının tasarlanmasıdır.

Yarışmacılardan aşağıda listelenen kent mobilyalarını tasarlamaları ve madde 11’de belirtilen şekilde tasarımlarını sunmaları beklenmektedir:

1. Oturma Elemanı

2. Aydınlatma Elemanları

- Bollard

- Yüksek Aydınlatma (Yaklaşık 3,5-4 metre aralığında olmalıdır.)

3. Atık Birimleri

- Çöp Kutusu

- Geri Dönüşüm Kutusu

4. Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları

- Yayalara Yönelik Bilgi Panosu

- Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası

5. Sınır Elemanları

- Korkuluk

- Park Stoperi

6. Saksı Birimi (Diğer ürünler ile entegre olarak da tasarlanabilir.)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya tek başvuruyla, bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Öğrenciler yarışmaya müellif üye olarak katılamazlar ancak yardımcı olarak ekipte yer alabilirler.

Yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak

- T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama veya İçmimarlık veya Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Lisans Programlarından mezun olmak

- Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İçmimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programlarından mezun olanlar için TMMOB’a bağlı ilgili Meslek Odalarına üye olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak

- Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı katılımcılar için oda üyesi olmak ya da barkod numaralı ve QR kodlu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Diploma Denklik Belgesine sahip olmak

- Şartname alıp isim ve iletişim bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak

Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacakların 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yarışma bedeli “Bursa Kent Mobilyası Tasarım Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile idareye ait banka hesabına veya tahsilat veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri yarışma e-posta adresine (bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr) gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin elden teslimi için son tarih olarak belirlenen 22 Eylül 2021’dir.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Kübra GÜZELSESLİ Y. Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Yükseler GÖKTAŞ İnşaat Mühendisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürü
Merve EKMEKÇİ Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
Dr. Doğan YAVAŞ Sanat Tarihçi, U.Ü. Sanat Tarihi Bölüm Başkan Yrd., Bursa Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi
Necla YÖRÜKLÜ Y. Peyzaj Mimarı, Bursa PMO Şube Başkanı
Kenan ERDİNÇ Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı
Veysel KAPÇAK U.Ü. Harmancık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Mobilya ve Dekorasyon Program Başkanı

Asli Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN Mimar, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR Peyzaj Mimarı, Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Onur MENGİ Şehir Plancısı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. A. Bülben YAZICI Endüstriyel Tasarımcı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Sertaç ERSAYIN Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı, ETMK Başkanı
Kunter ŞEKERCİOĞLU Serbest Endüstriyel Tasarımcı
Emel BAŞ Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı

Yedek Jüri Üyeleri

Haluk SEYREK Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı
İsa Eren AKBIYIK Serbest Y. Peyzaj Mimarı
Prof. Dr. Deniz ÖZKUT Mimar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Ayşegül VURAL Serbest Y. Endüstriyel Tasarımcı

Raportörler

İlkay ASLAN Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Nergis YILDIRIM Y. Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları

M. Bünyamin UĞUR Y. Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Zehra ERMAN Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Ayşe KAYA Şehir Plancısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 21 Haziran 2021
Soru Sormak için Son Tarih: 12 Temmuz 2021
Cevapların İlanı: 27 Temmuz 2021
Projelerin Elden Teslimi için Son Tarih: 22 Eylül 2021
Projelerin Kargo ile Son Teslim Tarihi: 24 Eylül 2021
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 4 Ekim 2021
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 19 Ekim 2021

Sergi/Kolokyum Tarihi ve Yeri Sonuç ilanı ile belirlenecektir.

Ödüller ve Ödeme Şekli

1. Ödül: 100.000 TL
2 Ödül: 60.000 TL
3. Ödül: 40.000 TL

3'er Adet Mansiyon (Eş değer): 20.000 TL

Toplam Satın Alma Ödülü: 20.000 TL

* Satın Alma Ödülü, jüri gerekli gördüğü takdirde verilecektir. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek tasarımlar, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır.

Tasarımlar yarışma takviminde son teslim tarihi olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.

Teslim Adresi: “Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Raportörlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi”

Merinos Parkı Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Fuar Alanı Zeki Müren Sergi Salonu (Kültür Merkezi D Kapısı) Osmangazi / BURSA Tlf: 0532 702 03 28/ 0537 326 95 91

Tasarımlar ayrıca posta veya kargo ile de teslim edilebilecektir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, kargoya verildiğini gösteren makbuzun kopyası, projelerin elden teslimi için son tarih olan 22 Eylül 2021 günü saat 19.00’a kadar yarışma e-posta adresine gönderilecektir. Kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde projelerin kargo ile son teslim tarihi olan 24 Eylül 2021 günü saat 17.00’a kadar belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Şartname ve ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :