Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması'nda Tarihler Güncellendi

mimarizm.com / 24 Ocak 2022
Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması"nın proje yükleme tarihi 2 Şubat 2022 olarak revize edildi.

Yarışma Amacı ve Konusu

Padişahın hikmeti gör neyledi
Od’u su toprag’u yile söyledi

Ateş. Su. Toprak. Yel.

Dört unsuru bu dizelerle ele alan Yunus’un düşüncesinde suya verilen önem diğer tasavvuf alimlerinde olduğundan daha başkadır. Su, madde aleminde fiziksel bir gerçekliği tanımlasa da mana aleminde daha derin anlamlara kavuşur; hayat veren, ateşi söndüren, yol olup götüren ve getiren, şeylerin künhüne sızan, aşmayı öğreten bir olgudur. Ateşe yakacak odun, yele değecek ten, toprağa hayat verecek su gerekir. Su kendinedir: diridir, devinir, övünür, aşar, aşındırır, yol verir, yol alır. Sudan olan suya gider, su kavuşmak, buluşmak, buldurmak yolundadır. Yağmuru denize, buharı buluta, insanı kendine, insanı insana kavuşturur, insanı insanla buluşturur. İnsan nedir, insanlık nedir? İnsan, alem denizine varacak suya testidir. Testi ise fıtratının gereğini suyu taşımakla yerine getirir. Topraktan oluşan bedenin dörtte üçünün suyla var olması gibi. Yar’a yarenlik, dünyaya misafirlik eder. Gezer de durmaz, yolu su gibi akar, bütüne ulaşır, deryaya kavuşur. İşte Yunus böyle düşünür, düşündürür.

‘Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk n'eyledi..,’

Yunus felsefesindeki morfolojik anlatımlar incelenerek Eskişehir’in simgesi Porsuk Çayı ile beraber düşünülüp tasarlanacak mekânın suda seyyah misali ilerlemesi, suyun dinamik yapısıyla uyumlu bir kurgu oluşturulması beklenmektedir. Bu hareketli mekân, gün içerisinde belirli zaman aralığında bir rota izleyip kurgulanan konumlarda da sabitlenecektir. Şehrin çeşitli bölgelerinde kendini gösterip Yunus felsefesini, insanı, dostluğu ve birleşmeyi hatırlara işleyecek yapının yıllar içinde bir simge olarak anılması beklenmektedir. Nehrin durak bölgeleri, hareket için zaman aralığı, yolcu kapasitesi tasarımcı tarafından belirlenecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır.

Yarışma ulusaldır. Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim gören Mimarlık ve Tasarım Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

- Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.

- Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.

- Ekipler en fazla 5 kişiden oluşmalıdır. Ekipte en az 1 tane mimarlık öğrencisi bulunmak zorundadır.

- Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

- Yarışma jürisi asıl ve danışman üyeleri, yedek üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri, raportörler, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

- Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

- Yarışmacı ve ekipler istenen belgeleri başvuru tarihine kadar ilgili e-posta adresine göndermelidir.

- Yarışmacı ve ekipler pafta ve raporu belirtilen teslim tarihine kadar ilgili e-posta adresine göndermelidir.

- Yarışmacılar kayıt işlemini tamamlayarak rumuz aldıktan sonra ekip üyelerinde değişiklik yapamaz.

- Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kaydolup proje sunmuş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.

- Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.

- Bu koşullara uymayanlar, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci, Yönetimi ve İstenilenler

- Yarışma, www.yunusemreeskisehir.com adresli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

- Yarışmacılardan yarışmanın konusuyla ilgili geliştirilen fikirlerin ve önerilerin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.

- Yarışma başvuruları yarışmanın ilanıyla başlayacak ve son başvuru tarihiyle sonlanacaktır. Yarışmaya başvuru tarihleri dışında yarışmaya katılım kabul edilmeyecektir.

- Yarışmacıların yarışmaya katılım için son başvuru tarihi olan 26 Eylül 2021 Pazar, saat: 23:59’a kadar, Yarışmacı Başvuru Formunu ve ekip üyelerinin öğrenci belgelerini yarisma@yunusemreeskisehir.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru için kullanılacak olan dokümanlar yarışma web sitesinden indirilebilecektir.

- Başvuru süresi içinde istenilen belgeleri eksiksiz gönderen her katılımcı veya ekip 5 karakterden oluşan bir rumuz ile yarışmaya katılacaktır.

- Katılımcılar proje paftalarını başvuru aşamasında sitede yer alan şablona göre hazırlayacaktır. Kullanılan her paftada rumuz için ayrılan yerde ve proje açıklama raporunun sağ üst köşesinde rumuzlar bulunmalıdır. Ayrıca gönderilen raporda “YUNUS EMRE SU ve DİNAMİK MEKAN ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI” başlığı yer almalıdır.

– Başvuru tarihleri içinde başvurularını gerçekleştiren yarışmacıların son teslim tarihine kadar yarışma web sitesine aşağıdaki dokümanları yüklemeleri gerekmektedir:

– Katılımcılar en fazla 2 tane dikey olarak kullanılmış A1 pafta kullanabilir.

– İkinci A1 pafta kullanımı zorunlu değildir. İkinci A1 paftayı kullanan yarışmacıların pafta sıralamasını paftanın sağ altında belirtmesi gerekmektedir.

– Kullanılan paftalar 150 DPI çözünürlükte ve CMYK renk formatında olmalıdır.

– Dosya ismindeki RUMUZ yerine katılımcıların kendi belirlediği 5 karakterden oluşan rumuzu yazmalıdır.

– A4 formatında Times New Roman ile yazılmış 12 punto 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış proje açıklama raporu yarışma paftalarıyla beraber gönderilmelidir.

– Teslim edilecek dosyaların isimleri aşağıda belirtilen formatlarda olmalıdır.

Pafta 1: “yunusemre2021_1.JPG”
Pafta 2: “yunusemre2021_2.JPG” (Eğer varsa)
Rapor: “yunusemre2021_RAPOR.PDF”

– Yüklenen projelerin kimlikleri değerlendirme süreci boyunca gizli tutulacaktır.

– Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan projeleri kendi içinde sıralayacak, bu sıralama sonucunda; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü projeler belirlenecektir.

– Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.yunusemreeskisehir.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

– Yüklenen projeler, yarışma sonuçlarının ilanından sonra ve dijital kolokyum süresince, rumuzlarla tanımlı olarak ve kimlikleri açıklanarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

– Yarışma sonuçlarının ilanından sonra yarışma web sitesi ve sosyal medya üzerinden herkesin erişimine ve katılımına açık olarak yürütülecek bir dijital kolokyum düzenlenecektir. Kolokyum tarihi yarışma web sitesinden ilan edilecektir.

Yarışmacıların Yükümlü Olduğu Esaslar

- Yarışmaya katılacak tüm projelerin yarışmacı veya ekiplerinin şartnamede belirtilen günü geçmeyecek şekilde başvuru yapması, pafta ve raporun şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim etmesi zorunludur.

- Projelerde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare veya işaret bulunması yasaktır. Projenin veya raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması veya idare tarafından istenilen ve adrese yüklenmesi istenen belgelerden birinde eksik olması durumunda jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.

- Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen yarışmacılar fiilen elenecektir.

- Yarışmaya katılan projede özgün olma, başka bir yerde yayımlanmamış olma ve başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi durumunun tespit ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması durumunda, proje yarışmadan çıkartılır. Proje yarışmadan ödül kazandı ise ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

- Yarışmadaki kurallar ve şartlar her katılımcı için ve her ekip üyesi için geçerlidir.

- Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

Ödüller

1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 4.000 TL
3. Ödül: 3.000 TL
Jüri Özel Ödül: 2.000 TL
Yarışma ödülü: 1000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 30 Ekim 2021, Cumartesi
Soru Sorma Son Tarih: 3 Kasım 2021, Çarşamba, saat: 17:00
Soruların Yanıtlanması: 4 Kasım 2021, Perşembe
Başvuruların Kapanışı: 26 Aralık 2021 Pazar, saat: 23:59
Son Proje Yükleme Tarihi: 2 Şubat 2022, Çarşamba, saat: 17:00
Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlangıcı:
Sonuçların Duyurulması:

Yarışma kolokyumu ve ödül töreni dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Kolokyum tarihi yarışma web sitesinde ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri ve Yarışma Düzenleme Kurulu

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri

Erol Ayyıldız (Eskişehir Valisi), Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu (Prof. Dr., ESTÜ Rektörü), Alper Çabuk ((Prof. Dr., ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri

Mehmet İnceoğlu (Doç. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar, Bölüm Başkan Yardımcısı), Hicran Hanım Halaç (Doç. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar), İsmail Kanber (Yük. Mimar, İnşaat Yüksek Mühendisi), Tuna Torun (Araştırma Görevlisi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar), Engin Vural (Mimar), Burcu Coşgun Ovalı, Feride Turan (Yazar)

Raporatörler

Sertan Bakar (Araştırma Görevlisi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar), Zeynep Gül Bağan (Mimarlık Bölümü), Şule Apak (Mimarlık Bölümü), Rafet Barkın Sarıhan (Mimarlık Bölümü, Cansu Tatlı (Mimarlık Bölümü), Kübra Özkan (İç Mimarlık Bölümü), Ahmet İbiş (Mimarlık Bölümü), Mehmet Emin Sarıhan (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Muhammed Kaşıkçı (Mimarlık Bölümü), Doğa Bilgin (Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :