Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

mimarizm.com / 05 Kasım 2021
Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması"nın son teslim tarihi 7 Ocak 2022.

Yarışmanın Amacı

Ocak 2020’den beri olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. COVID-19 pandemisiyle yaşam ve iş yapma biçimleri tümüyle değişirken, dünya genelinde 4,7 milyon, ülkemizde ise 60 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Tarihin dönüm noktalarından biri olan bu zorlu sürecin en büyük emektarı hiç kuşkusuz sağlık çalışanları.

Nilüfer Belediyesi, böylesi zor zamanlarda dayanışmaya duyduğu inançla;

- Eşsiz ve onurlu mücadelede görevi nedeniyle hayatını kaybeden bu değerli insanların anısını geleceğe taşımak,

- Sağlık çalışanlarının özveri ve emeklerini kamusal alanda görünür kılmada, bir ifade biçimi olarak sanata başvurmak,

- Hatırlama ve farkındalık sürecine dâhil olan, anma mekânı kurgusunun ötesine geçebilen özgün bir sanat yapıtını ortaya çıkarmak amacıyla bir yarışma düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

Nilüfer’in çağdaş kent kimliğinin izlerini taşıyan bir lokasyonda 3000 metrekarelik bir alanda, ismini Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı ve 1928 yılında Hıfzısıhha Enstitüsü’nü kuran Dr. Refik Saydam’dan alan Sağlık Çalışanları Parkı, bu sanat eseri için tahsis edilmiştir.

Yarışma, dünya salgın hastalıklarla mücadele tarihi açısından erken sayılabilecek bir dönemde aşı üretebilmiş, koruyucu sağlık hizmetlerinin temellerini çok sağlam atmış öncü bir ülke olmanın, bu tarihsel mirasına sahip çıkan bir duruşu ortaya koymaktadır. Zor zamanlarda dayanışmanın gerekliliğini hatırlatan bir imkan olarak da değerlendirilmelidir. Tüm bu çerçevede kamusal mekan ve hafıza arasındaki ilişkiye bütüncül bakabilmek adına söz konusu parkın peyzajı, sanatçının görüşü alınarak yapıtla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Nihai hedef, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreten, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışına sahip proje ve müelliflerin saptanması ve güzel sanatların teşvikidir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest, ulusal, sanat eseri uygulama yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın konusu, 2020 yılı Ocak ayından bu yana, C0VİD-19 Pandemisi’nde en ön saflarda mücadele eden ve bu uğurda yaşamlarını yitirmiş sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak ve halk sağlığı için gösterdikleri büyük özveri karşısında duyduğumuz minnet ve şükran duygularını ifade edecek özgün bir sanat yapıtının elde edilmesidir.

Yarışmanın yeri; Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde, 1131 Ada, 3 Parsel numaralı ve Palto numarası: H21-C-04-A-3-D konumundadır. Sanatçılar, halihazırda boş olarak verilen parkın istedikleri bir bölgesini kullanmakta serbesttirler. Alanın nasıl kullanılacağına, yapıtın nereye nasıl yerleşeceğine ilişkin bilgi ve çizimler yarışmacılar tarafından teslim edilecek belgelerde açıklanmalıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaş ve T.C. kimlik numarasına sahip olmak.

- Yarışma, üniversitelerin ilgili fakültelerinin sanat ve tasanm bölümlerinde en az lisans eğitimini tamamlamış tüm kişilere açıktır.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanlan arasında olmamak.

- Jüri çalışmalannın herhangi bir bölümüne katılmamak.

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

- Yanşmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunlann çalışanlan arasında olmamak.

- Şartname alıp isim ve adreslerini yanşma raportörlüğüne kaydettirmek. Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

- Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 50 TL (Elli Turk Lirası) karşılığında kayıt yaptıracaklardır. İdare'nin belirtmiş olduğu mobil telefon numarası üzerinden iletişime geçilerek ödeme sicil numarası alınacaktır. Şartname bedeli, idare tarafından verilecek sicil numarası vasıtasıyla www.e-islem.net internet adresi "Hızlı Ödeme" menüsü üzerinden kredi kartıyla qerçekleştirilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih; yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlann projeleri jüri değerlendirmesine alınmaz.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri: Nejla Aslan (Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü), Aslıhan Özaslan Ayradilli (Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Danışmanı, Peyzaj Mimarı), Kayıhan Pala (Türk Tabipleri Birliği COVİD-19 İzleme Grubu Üyesi)

Asli Jüri Üyeleri: Hakan Demirel (Mimar), Nilüfer Ergin Doğruer (Heykeltraş-Jüri Başkanı), İnci Eviner (Sanatçı), Ali Kayaalp (Sanat Tarihçisi), Bige Örer (Küratör)

Yedek Jüri Üyeleri: Zeki Coşkun (Sanat Tarihçisi), Sinan Logie (Mimar, Sanatçı), Dilek Wincehster (Sanatçı)

Raportörler: Dilan Deniz (Sanat Tarihçisi), Sultan Karakuş (Sanat Tarihçisi)

Ödüller

1. Ödül: 60.000 TL
2. Ödül: 40.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL
Mansiyon (Üç adet, Eş değer): 10.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Soru Sorma Tarihi: 22 Kasım 2021, Pazartesi
Soruların Yanıtlarının İlanı: 26 Kasım 2021, Cuma
Projelerin Son Teslim Tarihi: 7 Ocak 2022, Cuma Saat 17.00’ye kadar.
Posta/ Kargo ile Teslim Alım için Teslim Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı Saat 17:00’ye kadar.
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 14 Ocak 2022, Cuma
Yarışma Sonucunun İlanı: 18 Ocak 2022, Salı
Kolokyum ve Sergi: 29 Ocak 2022, Cumartesi

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :