Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2013

mimarizm.com / 02 Ocak 2014


                        


Mimarlar Derneği 1927 tarafından beşinci kez düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması'nın bu seneki teması 'Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer' olarak belirlendi. Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan son bir yıl içinde mezun olanların katılımına açık yarışmanın teslim tarihi, 25 Mart 2014.

Amaç
Mimarlar Derneği 1927 tarafından beş yıl önce başlatılan "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması"nın amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir.

Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması, mimarlık düşün ve uygulamasının "özgürleştirici" bir nitelik edinebilmesinin ön-koşuludur. Bu nedenle, mimarlığın kuramsal çatkıları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve duruşlarla sınanmalı; eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Mimarlar Derneği 1927, betimlediğimiz türden eleştirel okumaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmakta; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde, özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, günümüz mimarlığının geleceğin mimarlığına nasıl bir altyapı hazırladığının izini, genç araştırmacılar aracılığıyla sürmektedir. Bu yıl yarışma, konunun içeriği de göz önüne alınarak, tüm üniversite ğrencilerinin katılımına açılmıştır. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar bir kitapta derlenerek yayınlanacaktır.

Yarışmanın konusu, "Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer" olarak belirlenmiştir.

Konu Üzerine
Mimarlık, mekan oluşturmak, mekanı anlamak ve dönüştürmek etrafında gerçekleşiyor. Mekan tanımının çeşitlenmesiyle, neyin mimari olduğuna dair tarifler de genişliyor. Mekan üzerine tartışmalar, özellikle toplumsal hareketlerin canlılık kazandığı 70'lerden bu yana zenginleşti ve sadece mimarlığın değil, sosyal bilimlerin de merkezine oturdu. Bir başka deyişle, ‘mekan' ve ‘yer' kavramları, yeni sosyo-ekonomik okumalar için temel oluşturdu.

Haziran 2013'ten bu yana, ‘Gezi Parkı Direnişi'yle İstanbul'da başlayan, sonra diğer şehirlere yayılan, temel olarak sanal mekan ve fiziksel mekanın birlikte örgütlenmesiyle yürüyen çatışmalar ve uzlaşmalar silsilesine tanık olmaktayız. Belki de onyıllardır ilk defa, Abbasağa Parkı'nda ya da benzeri yerlerde, amfitiyatro tipolojisinde yapılmış bir mekan, tasarlanış amacına uygun olarak kullanıldı. ‘Mekan'ın bizim varlığımızın ve geleceğimizin bir parçası olduğu hatırlandı; ‘yer'in hem düşünsel, hem de gündelik yaşantı ve deneyimlerimizin bir uzantısı olduğu yeniden öğrenildi. Tartışmanın hem nesnesi hem de zemini olarak, özellikle kentsel ‘mekan'ın ve kentte ‘yer'lerin, herkese ait kavram ve olgular çerçevesinde tartışılması gündemi belirledi. Sosyal ve ekonomik olduğu kadar mekansal da olan bu dönüşümü anlamak ve anlamlandırmak bu yılki yarışmanın konusunu oluşturuyor.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 31 Aralık 2013 Salı
Son soru sorma tarihi: 21 Ocak 2014 Salı
Teslim tarihi ve saati: 25 Mart 2014 Salı, saat 24:00
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 22 Nisan 2014 Salı

Değerlendirme Kurulu
Adnan Aksu
Ali Cengizkan
Figen Kıvılcım Çorakbaş
İlhan Kesmez
Serpil Özaloğlu

Ödüller
Yarışmanın toplam ödülü olan 3.500 TL, başarılı bulunan katılımcılara,Değerlendirme Kurulu'nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

Şartname için tıklayınız.

 


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :