İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 02 Mart 2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Şehirlerarası Otogarı olarak kullanılan alanın yeniden tasarlanması amacıyla düzenlenen Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması'nın son şartname alma tarihi 28 Nisan 2020.

Yarışmanın Amacı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması
ile yarışmaya konu tasarım alanında, ihtiyaç programı çerçevesinde ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışmanın yeri; İzmir İli’nin doğusunda, çevre yoluna bağlantısı bulunan, Bornova İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 11000 ada 3 parsele kayıtlı olan 145.342,53 metrekare büyüklüğünde, hali hazırda İzmir Şehirlerarası Otogarı olarak kullanılan alandır.

Yarışmanın konusu; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi mimari projesinin elde edilmesidir.

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) ile belirlenen kapsamda hizmet verecek olan otogar işlevinin, birçok ulaşım türünün kesişim noktasında olduğu göz önünde bulundurularak Ana Transfer Merkezi olarak ele alınması öngörülmektedir. Mevcut durumda herhangi bir raylı sistem bağlantısı bulunmayan alanın; projelendirilen hafif raylı sistem ve YHT hatları ile bu açıdan güçlendirilmesi planlanmaktadır.
 
Ana Transfer Merkezi olarak tanımlanan alanlar, çoğunlukla yüksek yoğunluklu kullanılan ulaşım türlerinin duraklarını içerdiği için transfer işlevinin yanında karma işlevler olarak tanımlanan sosyal, ticari ve kamusal bir grup hizmetleri de içerisinde barındıran alanlardır.  
 
Bu tür transfer merkezleri incelendiğinde genel karakterleri;
 
- Ana toplu taşıma hatları üzerinde yer alması,

- Farklı toplu taşıma türlerinin kesiştiği ve entegrasyonunun sağlandığı bir düğüm noktasında
bulunması,

- Kentsel kullanım alanları ile etkileşim içinde bulunması ve bu alanları dönüştürme
potansiyeline sahip olması,

- Merkezi niteliklere sahip ticaret ve hizmet fonksiyon yoğunluğunun yüksek olmasıdır.

Belirtilen bu nitelikler göz önüne alındığında bir ana transfer merkezinin tasarımı bu yarışmanın konusudur.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri: Buğra Gökçe (Şehir Plancısı - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Eser Atak (Şehir Plancısı - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.), Koray Velibeyoğlu (Şehir Plancısı), Halil İbrahim Alpaslan (Mimar), Mert Yaygel (Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı)
 
Asli Jüri Üyeleri: Tülin Hadi (Mimar - Jüri Başkanı), Haluk Gerçek (İnşaat Yük. Müh.), Dürrin Süer (Mimar), Mehmet Murat Uluğ (Mimar), Boğaçhan Dündaralp (Mimar)
 
Yedek Jüri Üyeleri: Ahenk Yılmaz (Mimar), Ebru Türkdamar (Mimar), Cemal Yıldız (İnşaat Müh.)

Raportör: Ayşe Didem Yaygel (Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Müdürlüğü), İbrahim Kızmaz (Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü), Murat Özyılmaz (Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Müdürlüğü)
 
Raportör Yardımcıları: Zeynep Bilgili (Ekonomist - İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Müdürlüğü), Tufan Temel (V.H.K.İ. -  İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Müdürlüğü)

Yarışma Takvimi

Son soru sorma tarihi: 12 Mart 2020
Soruların yanıtlarının ilanı: 18 Mart 2020  
Son Şartname alma tarihi: 28 Nisan 2020 saat 17:00
1. Kademe Proje elden teslimi: 28 Nisan 2020 saat 17:00 veya kargoya verilme tarih ve saati  
1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih: 30 Nisan 2020
1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 9 Mayıs 2020 Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.
2. Kademe Proje elden teslimi: 1 Temmuz 2020 saat 17:00 veya kargoya verilme tarih ve saati  
2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih: 3 Temmuz 2020 saat 17:00
2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi : 7 Temmuz 2020
Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Ödüller

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

Birinci Ödül: 150.000 TL   
İkinci Ödül: 130.000 TL    
Üçüncü Ödül: 100.000 TL    
5'er Adet Mansiyon (Eşdeğer): 60.000 TL    

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayın


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :