İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 26 Ağustos 2019
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na son katılım tarihi 26 Kasım.

Yarışmanın Amacı
İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması” ile betonarme yapının olası deprem durumunda çökme riski taşıması dolayısıyla yıkılması ve yerine yarışma aracılığı ile çağdaş, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir eğitim yapısının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde Vişnezade Mahallesi 703 ada 25 numaralı parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti İTÜ’ye aittir. Yarışmanın konusu, bu alanda İTÜ İşletme Fakültesi için yeni bina tasarımı yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar
- TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi
Son Soru Sorma Tarihi: 18 Eylül 2019, Çarşamba
Soruların Yanıtlarının İlanı: 23 Eylül 2019, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Kasım 2019, Salı
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 28 Kasım 2019, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 5 Aralık 2019, Perşembe
Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Aralık 2019, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri: Mehmet Karaca (İTÜ Rektörü), Lütfihak Alpkan (İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı) Murat Gül (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı) Sis Alkan (İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı), Ömer Yılmaz (Mimar)
Asli Jüri Üyeleri: Melike Altınışık (Mimar), Hüseyin Bütüner (Mimar), Yasin Çağatay Seçkin (Mimar), Özcan Uygur (Mimar), Günkut Barka (İnşaat mühendisi)
Yedek Jüri Üyeleri: Sezer Bahtiyar (Mimar), Derya Ekim Öztepe (Mimar), Esra Ece Bayat (İnşaat mühendisi)
Raportörler: Denizhan Sarıhan (Mimar), Cansu Çekli (Peyzaj mimarı)
Raportör Yardımcıları: Ali Bilgehan (Mimar) Ece Yurtaçan (Mimar) İlayda Büyükgaga (Mimar)

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli

Birinci Ödül: 100.000 TL

İkinnci Ödül: 75.000 TL

Üçüncü Ödül: 50.000 TL

Mansiyonlar: 30.000 (5 adet)

Ayrınntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :