İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 10 Ocak 2022
Fatih Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 10 Mayıs 2022.

Yarışmanın Adı, Türü ve Şekli

İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması”; Fatih Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul İli Fatih İlçesi Topkapı Mahallesi içinde yer alan ve eklerde (halihazir ve yarışma sınırı dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışma alanının tamamı İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.07.1995 tarih ve 6846 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Ayrıca alanın önemli bir kısmı 1985 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Listesine dâhil edilmiş İstanbul Kara Surları Koruma Alanında kalmaktadır. Yarışmanın konusu, verilen sınırlar içinde etkileşim ve yakın çevre alanlarını (Şekil 2’de “Yakın Çevre” denilmiş) dikkate alarak, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın şartnamenin 9. maddesindeki açıklamalar doğrultusunda tasarlanmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Ulusal ve uluslararası koruma statülerine sahip, önemli tescilli eserlere ev sahipliği yapan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak dikkat çeken bir yere sahip olan ancak günümüzde toplu taşım durak ve depolama alanı olarak kullanılan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın; bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde kamusal alan olarak kente kazandırılması yarışmanın amacını oluşturmaktadır. Yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması ve alanın kamusal kullanım değerinin arttırılması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak ekiplerin her bir üyesinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan ekip ortaklarının her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

- Şartname alıp isim, adres vb. bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

- TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

- 4734 sayılı kanun ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bunlara ek olarak; yarışmaya katılan ekiplerde kentiçi ulaşım, koruma ve tarih alanlarında uzman danışmanların bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedeli “TOPKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Başvuru, “yarismalar.fatih.bel.tr” web adresinden üzerinden yapılacaktır. Başvuru sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bahsi geçen tüm şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirmeye alınmaz ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri: M. Ergün Turan (Fatih Belediye Başkanı), Deniz Çalış Kural (Mimar), Halit Özen (İnşaat Mühendisi, Ulaşım Uzmanı), Sedat Bornovalı (Sanat Tarihçi), Yunus Uğur (Tarihçi, Sosyolog)

Asli Jüri Üyeleri: Deniz Aslan (Mimar), Nilüfer Kart Aktaş (Peyzaj Mimarı, Sosyolog), Uğur İnan (Şehir Plancı), Yüksel Demir (Mimar), Zekiye Yenen (Mimar, Şehir Plancı - Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri: Bahar Başer Kalyoncuoğlu (Peyzaj Mimarı), İbrahim Hakkı Yiğit (Mimar), Vedat Uslu (Şehir Plancı, Ulaşım Uzmanı)

Raportörler: Erkan Pilgir (Mimar), Fehmi Erdem Aybulut (Şehir Plancı), Melih Yılmaz (Şehir Plancı)

Raportör Yardımcıları: Büşra Fatma Balcı (Şehir Plancı Leyla Acar (Şehir Plancı)

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

- Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.

- Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.

- Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (Tasarım niteliği taşıyan skeçler hariç yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları ve el yazısı ile hazırlanmış raporlar bu işaretlerden sayılır.) .

- Katılım ücretini yatırmamış ve katıldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,

- Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 10 Ocak 2022 Pazartesi
Son Soru Sorma Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba
Yanıtların İlanı: 10 Şubat 2022 Perşembe
Projelerin Son Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı
Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 12 Mayıs 2022 Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi
Sonuçların İlanı: 6 Haziran 2022 Pazartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 12 Haziran 2022 Pazar

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır. Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarih olarak belirtilen günde en geç Saat:17.00’a kadar belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir. Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası son teslim tarihi günü Saat:19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e[1]posta adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde “Kargo ile Teslim Alım için Son Gün” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri: Fatih Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü Fatih Belediye Başkanlığı Ana Bina Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih/İstanbul

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

3 eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda 6 ödül verilecektir.

1. Ödülü: 125.000 TL
2. Ödülü: 100.000 TL
3. Ödülü: 80.000 TL
Mansiyon (3’er adet, Eşdeğer): 40.000 TL

Ayrıca satın almalar için 40.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :