5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 23 Kasım 2021
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına, iki kademeli olarak düzenlenen "5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması"nın birinci kademe için son teslim tarihi 21 Ocak 2022.

Türü, Şekli ve Dili

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca, serbest, ulusal ve iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yeri ve Konusu

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenmesi planlanan 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin tasarımı bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yarışmanın kapsamı, Adana’nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinin birbirine komşu olduğu bölgede, geçmişten günümüze imar planlama çalışmalarında park olarak tanımlanmış olan parçalı yeşil alanların bir bütün olarak ve bu alan içerisinde belirlenen odak alanın farklı ölçeklerde tasarımını içermektedir. Yarışmanın amacı, yoğun konut alanları içerisinde uzanan bu park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesidir. Giderek artan küresel ısınma karşısında, kent içerisinde iklim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak, kentin doğasını dikkate alan, kentsel tasarımı ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir kentsel tasarım stratejisi ve odak alanda nitelikli tasarım projelerinin katılımcı bir süreçle elde edilerek süreç sonunda sürdürülebilirlik ve dayanıklı kent ilkelerini gözeten, kapsayıcı ve eşitlikçi anlayışla 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak bütün yarışmacıların bu başlık altındaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin (güzel sanatlar hariç) koşulların tamamını karşılamaları zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılacakların, idare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirlemesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ekip üyelerinin her biri (güzel sanatlar hariç) idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklar kişi veya ekiplerde aranacak koşullar şunlardır:

- Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası üyesi Mimarlardan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Üyesi Peyzaj Mimarlarından ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesi Şehir Plancılarından en az birer üye bulundurularak oluşturulan bir ekiple katılmak zorunludur. Ekibin tercihi doğrultusunda, güzel sanatlar veya mühendislik disiplinlerinden üyeler ekibe dahil olabilirler.

- Yarışmaya katılacaklar (güzel sanatlar alanları hariç), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak zorundadırlar.

- Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı veya şehir plancısı olabilir.

- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

- Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

- Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri değerlendirme dışı sayılacaktır.

- İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları yer görme belgesini sunmaları zorunludur. 

Yarışma Şartnamesinin Elde Edilmesi

- Yarışmaya katılmak isteyenler “yarışmayı düzenleyen idareye ait iletişim bilgileri” başlığında bilgisi paylaşılan banka hesabına İsim ve TC Kimlik numarası belirterek, “Yarışma Şartname Bedeli” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) yatıracaklardır.

- Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@adana.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarisma.adana.bel.tr adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde birinci kademe için son teslim günü olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

- Yarışmaya katılabilmek için şartname satın almak ve raportörlüğe kayıt olmak zorunludur.

Takvim

Yarışmanın ilanı: 22.11.2021
Birinci kademe için soru sorma tarihi: 06.12.2021
Birinci kademe için yanıtların verilmesi: 10.12.2021
Birinci kademe için son teslim günü: 21.01.2022
Birinci kademe için jüri değerlendirme: 22.01.2022
İkinci kademeye geçenlerin bildirilmesi: 31.01.2022
İkinci kademe için soru sorma tarihi: 04.02.2022
Yer görme için son tarih: 09.02.2022
İkinci kademe için yanıtların verilmesi: 09.02.2022
İkinci kademe son teslim günü: 04.03.2022
Posta ile alma alım için son gün: 07.03.2022
İkinci kademe jüri değerlendirme: 08.03.2022
Sonuçların ilanı: 18.03.2022

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri: Onur Erman (Mimar), Ozan Veli Tüzün (Mimar), Hasibe Akkan (Peyzaj Mimarı), Ceyhun Baskın (Yüksek Mimar), Türkan Eşli (Avukat), Suphi Civelek (İnşaat Yüksek Mühendisi), İlyas Kıran (Ziraat Mühendisi)

Asıl Jüri Üyeleri: F. Cânâ Bilsel (Mimar ve Kentsel Tasarımcı), Ulaş Bahri Çetinkaya (Şehir Plancısı, CBS Uzmanı), Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj Mimarı), Murat Memlük (Peyzaj Mimarı), Oktan Nalbantoğlu (Peyzaj Y. Mimarı ve Kentsel Tasarımcı - Jüri Başkanı), Feride Önal (Mimar), Nevzat Sayın (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri: Onur Kafalı (Şehir Plancısı), Duygu F. Saban (Mimar), Eren Tümer (Mimar), Cengiz Uslu (Peyzaj Mimarı)

Raportörler: Aytaç Taşkın (Y. Mimar-İnşi Müh.), Güney Çabuk (Yüksek Mimar)

Ödüller

1. Ödülü: 100.000,00 ₺
2. Ödülü: 80.000,00 ₺
3. Ödülü: 60.000,00 ₺

Mansiyon (3'er adet, eşdeğer): 20.000,00 ₺
Satın Alma (Gerekli görülürse): 30.000,00 ₺

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :