Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Şartnamesi ve Takvimi Güncellendi

mimarizm.com / 27 Aralık 2021
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 15 Mart 2022 olarak güncellendi.

Yarışmanın Adı ve Amacı

Yarışmanın Adı: “Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması”

Yarışmanın Amacı: Çağdaş bir yaklaşımla, Tarsus’un tarihsel ve sosyal bağlamı içinde kentsel yaşam kalitesini yükseltecek, kamusal alan kullanımını artıracak, bölgeye ekonomik katkı sağlayacak, tüm sosyal katmanların çeşitlilik içinde kullanımına açık, nitelikli, uygulanabilir, özgün, doğaya saygılı, sürdürülebilir, yenilikçi ve işlevsel mimari tasarım projelerinin elde edilmesi ve güzel sanatların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışmanın Şekli: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda Mersin Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Türü: Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari tasarım proje yarışmasıdır

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın Yeri: Mersin ili, Tarsus İlçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde 435 ada 17 parselde bulunan alanın tamamından oluşmaktadır. Yarışma alanı sınırları ve güncel imar durumu bilgileri eklerde (hâlihazır dwg dosyasında) tanımlanmıştır. Yarışma arsası içinde bulunan mevcut otel yapısı ile ilgili olarak, depreme dayanıksız olması ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı gerekçesi ile teknik rapor ve görüşler ışığında ilgili idare tarafından yıkım kararı alınmıştır. Yarışmanın yeri, odak alan ve etkileşim alanı olmak üzere iki farklı düzeyde ele alınmasını gerektiren bir niteliktedir. Odak alanınında, öngörülen programın, tanımlanan ölçeklerde, mimari fikir projesi düzeyinde tasarlanması, etkileşim alanı olarak tanımlanan bölgede ise, üst ölçekte tasarım kararlarının alınması ve vaziyet planı çalışmalarına yansıtılması beklenmektedir.

Yarışmanın Konusu: Tarsus kenti sınırları içerisinden geçmekte olan Berdan Suyu ve üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi, sık ziyaret edilen bir uğrak noktasıdır. Yarışma alanında dinlenme, çevreyi izleme, yeme-içme, alışveriş gibi rekreatif programların yanısıra nikah, düğün, toplantı gibi sosyal etkinliklerin yapılması öngörülmüştür. Yerin doğal ve mekânsal potansiyelini incelikle değerlendirerek nitelikli bir kamusal alan oluşturulması proje yarışmasının temel hedefidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

b) Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

i) 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

j) Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

k) Yarışmaya içinde en az bir mimar bulundurma koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve inşaat mühendisliği gibi diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak yer alabilir. Ekip ortaklarından bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.

l) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 100 Türk Lirası şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması, alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerinin bulunacağı, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin ya da ekip üyesinin bu şartı projelerin son teslim tarihi olan 15.02.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar yerine getirmesi yeterlidir.

m) Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Jüri Danışman Üyeleri: Vahap Seçer (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı), Kutlu Sezen (Mimar)

Asıl Jüri Üyeleri: Ahmet Tercan (Mimar-Jüri Başkanı), Can Çinici (Mimar), Cem Sorguç (Mimar), Elif Kendir Beraha (Mimar), Hakan Dalaman (Mimar), Işıkhan Güler (İnşaat Mühendisi), Mine Liman (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri: Burak Pelenk (Mimar), Doğan Türkkan (Mimar), Havva Çakmak (Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı), Nazire Göksu Soydan Oksa (İnşaat Mühendisi)

Raportörler: Aysel Selcan Küçükalıç Erturhan (Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı), Derya Çağ (Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı), Şeyda Kaymaz (Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı)

Raportör Yardımcıları: Mehmet Topkara (Büro Personeli/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı), Yücel Kurt (Bilgisayar Teknikeri/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı)

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlan Tarihi: 15.11.2021
Son Soru Sorma Tarihi: 30.11.2021
Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi: 15.12.2021
Projelerin Son Teslim Tarihi: 15.03.2022
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 18.03.2022
Sonuçların İlan Tarihi: 07.04.2022

Ödüller

Üçü eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir.

1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül: 80.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
Eşdeğer mansiyon (Üç eşdeğer): 30.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

Katılım koşulları, jüri kompozisyonu ve yarışma takvimi değişen güncel şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :