Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

mimarizm.com / 15 Eylül 2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda projelerin elden teslimi için son tarih 15 Ocak 2021.

Yarışmanın Adı
Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje YarışmasıBursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı
Yarışma alanının içinde bulunduğu Bursa Hanlar Bölgesi UNESCO Dünya Miras Alanı’nın sahip olduğu değerlere ve Yönetim Planı’nda “Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak, kuruluş izlerini taşıyan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü’nün somut ve somut olmayan tüm değerlerini korumak, yaşatmak ve dünyaya miras bırakmak” olarak belirtilen vizyona uygun olarak alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile Mimarlık, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün ve nitelikli öneriler geliştiren, uygulanabilir projeler elde edilerek yaşatılması planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Yarışmanın yeri; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi sınırları içinde kalan, Hanlar Bölgesi’nin güney-batı ucunda yer alan ‘Çarşıbaşı’ olarak anılan bölge ve yakın çevresidir. Yarışmanın konusu, Bursa’nın tarihi kent merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi’nde Çarşıbaşı diye tariflenen bölgenin ve çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasıdır. Çarşıbaşı bölgesi tasarım probleminin, alanın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkileri ile ele alınması beklenmektedir. Bu çerçevede yarışma alanını üç ölçekte tarif etmek mümkündür:

A- Hanlar Bölgesi,
B- Yarışma Alanı
C- Odak Alan (Çarşıbaşı Bölgesi)

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak.
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
h) 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Şartname Ücreti” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve / veya Bursa Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile Raportörlük adresine elden ve / veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Banka Bilgisi: Halk Bankası Uludağ Ticari Şube
Hesap Adı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
IBAN: TR98 0001 2009 6280 0045 0000 02

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri: Ulaş Akhan (Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Hakan Bebek (Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı), Feridun Tarım (Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı), Cem Kürşat Hasanoğlu (Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı), Ali Altınoğlu (Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şb. Md.), Gülten Kapıcıoğlu (Mimar, Danışman), Safiyüddin Erhan (Danışman)

Asli Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (Y. Mimar - Jüri Başkanı), Mithat Kırayoğlu (Mimar), Ahmet Yılmaz, Y. Mimar), Bünyamin Derman (Y. Mimar), Ömer Selçuk Baz (Mimar), Sunay Erdem (Peyzaj Mimarı - Y. Kentsel Tasarımcı), Alp Kaya (Şehir ve Bölge Plancı)

Yedek Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Sibel Polat (Y.Mimar / Şehir Plancı), Doç. Dr. Aysun Çelik Çanga (Y. Peyzaj Mimarı), Doç. Dr. H. Serdar Kaya (Y. Şehir Plancı/ Mimar), Ayhan Abanozcu (Mimar)

Raportörler: Faruk Özgökçe (Mimar), Merve Korkmaz (Sanat Tarihçisi)

Raportör Yardımcıları: Mehmet Zeki Pestil (Y. Mimar), Neşe Yücesoy (Peyzaj Y. Mimarı), Fatih Tiryaki (Y. Mimar), Bora Akın (Mimar), Mustafa Uğur Ekmekçi (Y. Arkeolog)

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 15.09.2020
Alan Tanıtım Toplantısı: 10.10.2020
Soru Sormak İçin Son Tarih: 16.10.2020
Yer Görme için Son Tarih: 15.01.2021
Cevapların İlanı: 19.10.2020
Projelerin elden teslim için son gün: 15.01.2021
Projelerin kargo ile idareye teslim günü: 19.01.2021
Jüri değerlendirme süreci: 29.01.2021
Sonuçların ilanı: 05.02.2021
Kolokyum, sergi ve ödüllerin verilmesi: 13.02.2021

Ödüller ve Ödeme Şekli

Birincilik Ödülü: 150.000 TL
İkincilik Ödülü: 100.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 80.000 TL
Mansiyon (5 Adet Eşdeğer): 60.000 TL

*Ayrıca satın almalar için 70.000 TL ayrılmıştır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayın


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :