Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları Sınırları Kaldırmak: Kavuşma

mimarizm.com / 14 Aralık 2020
TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri ile Rize Fındıklı Belediyesi'nin düzenledikleri, "Sınırları Kaldırmak: Kavuşma" Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması'na başvuru için son tarih 4 Haziran 2021.

Yarışmanın Amacı

Rize Fındıklılı (Viçeli) olan, mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Fındıklı Belediyesi’nin kentsel ve mekânsal düzenlemelerini ortak akıl ile inşa etmek için AYDIN BOYSAN Proje Fikir Yarışmaları planlanmıştır.

Aydın Boysan Kimdir?

Aydın Boysan Viçeli.1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul Şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.1957-1972 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.5 Ocak 2018 tarihinde 97 yaşında vefat etti.

Yarışmanın Konusu

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Samsun’dan Sarp Sınır kapısına kadar uzanan 542 km’lik Karadeniz sahil yolu insanların denizle buluşmasında bariyer/sınır oluşturmaktadır. Deniz ile kent arasındaki bağlantıyı koparan sınırları kaldırmak, kentlilerin denizle buluşmasını sağlayacak projeler elde etmek üzere hazırlanan proje fikir yarışması, Rize Fındıklı Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından düzenlenmektedir.

Karadeniz Bölgesi'nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, aynı zamanda nehirlerin denize ulaşması için de bir engel oluşturarak sel taşkınlarının ve afetlerin nedeni olmaktadır. Bu kapsamda, coğrafyayı ikiye bölen sınır yolun yaratığı kopuşa karşı bir kavuşma hattı oluşturulması için Fındıklı sahil sınırında kent ile denizi buluşturacak yaya ağırlıklı çözümler üretilmesi yarışmanın ana konusudur.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi ve Rize Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Biçimi

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’nin Fındıklı İlçesi sınırları içerisinde denizle kentlilerin buluşturulması amacıyla yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi için “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmaya Katılım Esasları

1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya farklı disiplinlerden bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Aralık 2020 tarihinde üniversitelerin lisans/yüksek lisans bölümlerinde öğrenci olmak esastır.

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları/yüksek lisans öğrencilerinin Mimarlar Odasına üye olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda, diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye/üye olmaları gerekmektedir. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Yavuz Önen (Mimar, 33-34-35. Dönem TMMOB Başkanı), Ercüment Ş. Çervatoğlu (Makina Mühendisi, Fındıklı Belediye Başkanı), Ali Kılıç (Gazeteci, Maltepe Belediye Başkanı), Turan Hançerli (Avukat, Avcılar Belediye Başkanı), Alper Taşdelen (Uluslararası İlişkiler, Çankaya Belediye Başkanı), Turgay Erdem (Mimar, Nilüfer Belediye Başkanı), Bülent Kantarcı (İnşaat Y. Mühendisi, Çaycuma Belediye Başkanı), Deniz İncedayı (Mimar, Prof.Dr.MSGSÜ, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı), Nuray Bayraktar (Mimar, Prof.Dr., Başkent Üniversitesi), Burak Boysan (Mimar), Asım Kutluata (Maden Mühendisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı), Erhan Öncü (Mimar, Şehir Plancısı, Ulaşım Planlamacısı), Ozan Devrim Yay (Çevre Mühendisi, Dr.), Fevzi Engin (Ekonomist, Dr. Öğretim Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Pınar Türenç (Gazeteci, Basın Konseyi Başkanı), Nihal Kemaloğlu (Gazeteci), Sedat Bozkurt (Gazeteci), İsmail Saymaz (Gazeteci), Hilmi Hacaloğlu (Gazeteci), Abdurrahman Yıldırım (Gazeteci), Doğan Şentürk (Gazeteci), Hakan Özyıldız (Fındıklılı, Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı), Kadirhan Kadıoğlu (Fındıklılı, Aydın Boysan Yakını), Ömer Turna (Eğitim Uzmanı, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı), Ozan Tüzün (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı), Tezcan Karakuş Candan (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı), Cem Alcan (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Şirin Rodoplu Şimşek (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı), Serdar Alayont (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı), Didar Duygu Altuntaş (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı), Aslı Ölçal Tezel (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı), Gökhan Göksu (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şube Başkanı), Mustafa Özçelik (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı), Halil Çevik (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı), Füsun Deniz Yılmaz (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı), Ünal Şahin (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı), Barış Kartal (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Van Şube Başkanı)

Asıl Jüri Üyeleri

Güven Arif Sargın (Mimar, Prof.Dr., ODTÜ), Tarık Şengül (Şehir Plancısı, Prof.Dr., ODTÜ), Bülent Batuman (Mimar, Doç.Dr., Bilkent Üniversitesi), Tonguç Akış (Mimar, Doç.Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi), Methiye Gül Çötelli (Şehir Plancısı, Bursa Teknik Üniversitesi), Eda Velibaşoğlu (Mimar, Erciyes Üniversitesi, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi), Cansen Kılıççöte (Mimar, Atılım Üniversitesi, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi), Mustafa Artar (Peyzaj Mimarı, Doç.Dr., Bartın Üniversitesi), Mustafa Gülen (Mimar, Dr. Öğretim Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Dürrin Süer (Mimar), Ömer Sakar (Mimar), Nizamettin Kaya (Mimar), Murat Ulaş (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri

Elif Yeşim Özgen Kösten (Mimar, Doç.Dr., Kocaeli Üniversite Öğretim Görevlisi), Yiğit Acar (Mimar, Dr., Bilkent Üniversitesi), Ayşegül Nebioğlu (Mimar, Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Ebru Yetkin (Mimar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi), Hakan Maraş (Mimar), Aylin Alişan (Peyzaj Mimarı, Dr., Öğretim Görevlisi), Derya Köse (İç Mimar, İç Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi), Murat Emrah Saka (Mimar), Özgür Deniz Emir (Mimar), Anıl Yüksel (Mimar), Mert Erkanlı (Çevre Mühendisi, ODTÜ, Araştırma Görevlisi)

(Jüri, ilk değerlendirmede danışman, asil ve yedek jüri üyeleri ile toplanarak Değerlendirme Konferansı'na çağrılacak adayları belirler. Değerlendirme Konferansı'ndan sonra asıl jüri üyelerinden en az 7 üyenin katılımı ile değerlendirme tamamlanır. Herhangi bir nedenle üye sayısının 7’nin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır.)

Raportörler

Gizem Öztürk (Mimar, Fındıklı Belediyesi), Gizem Yücedal (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi), Elçin Fatma Ergin (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi), Yasemin Malkoç (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi), Ahmet Sakaltaş (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi)

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 11 Aralık 2020
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması (en son tarih): 29 Ocak 2021
Sorulan Soruların Tümünün Cevaplarının İlanı: 12 Şubat 2021
“Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Buluşması: - 13 Mart 2021 Cumartesi günü yapılması planlanan zorunlu Yer Görme Buluşması, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan Kovid 19 vakalarının sayısındaki artış ve yüksek riskli bölge olarak ilan edilmiş olması nedeniyle iptal edildi.

Yarışmanın iptal edilen yer görme buluşması yerine, yarışmaya katılacakların farkındalıklarını artırmak amacıyla online etkinlik yapılacak. Bölgenin özelliklerinin tanıtılacağı ve alana dair bilgilerin paylaşılacağı “Kavuşma Buluşması”, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da online olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak için https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodOyrqDgqHtM8R9Hb_8H1s-Ck3Xc5nlG0 linkinden kayıt olunması gerekmektedir.

Projelerin Fındıklı Belediyesi’ne Teslimi için Son Tarih: 4 Haziran 2021 (saat 17.00’a kadar)
Değerlendirme Konferansı: 17 Haziran 2021
Sonuçların Açıklanması: 17 Haziran 2021
Kolokyum ve Ödül Töreni: Daha sonra açıklanacaktır

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Buluşması

13 Mart 2021 tarihinde yarışmaya kayıt yaptırarak, “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Buluşması”na katılacağını bildiren katılımcılar ile birlikte yarışma yerinin görülmesi amacıyla Rize’nin Fındıklı ilçesinde buluşma gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılmak için bu etkinliğe katılım zorunludur. Katılımcılara etkinlik ve yer görme katılım belgesi verilecektir.

Pandemi koşullarına göre etkinlik programı daha sonra, katılımcılara detaylı şekilde iletilecektir.

Ödüller

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere 6 eşdeğer ödül verilecektir.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre eşdeğer ödüle layık görülen proje ekipleri, ödül olarak Fındıklı Belediyesi’nin MECİ/dayanışma programı kapsamında 1 hafta boyunca Fındıklı yaylalarında tatil kazanacaklardır. Eşdeğer ödüle layık görülenlerin tatil programları Fındıklı Belediyesi tarafından hazırlanacak ve karşılanacaktır.

Şartname ve ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :