Ankara Kent Konseyi Üniversiteler Arası Logo Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 03 Kasım 2021
Ankara Kent Konseyi Üniversiteler Arası Logo Tasarım Yarışması'na başvuru için son tarih 8 Kasım 2021.

Yarışmanın Adı ve Amacı

"Ankara Kent Konseyi Üniversiteler Arası Logo Tasarım Yarışması"

Yarışma, Ankara Kent Konseyi’nin mevcut görsel kimliğinin başat unsuru olan logo çalışmasının yenilenmesi ve kurumun vizyonunu, faaliyetleri ve etki alanlarını göz önünde bulundurularak kentin ve kentliliğin önemli bir bileşeni üniversite gençliğinin bakış açısı ve yeteneklerini yansıtacağı yeni bir amblem/logo tasarımının ortaya koyulması amacıyla açılmıştır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma, Ankara ilinde bulunan üniversitelerin güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin ilgili bölüm öğrencilerinin ücretsiz olarak katılımına açıktır. Başvurular bireysel ya da 2 kişilik ekipler hâlinde https://ankarakentkonseyi.org.tr/ adresine yapılacaktır.

Ankara Reklamcılar Derneği tarafından başvuruda bulunan gruplara profesyonel danışmanlar atanacak ve 4 haftalık çalışma süresince her grubun danışmanıyla haftalık 15 dakika görüşme hakkı bulunacaktır. Danışmanlar fiilen iş üretim süreçlerine dahil olmayacak, dahil olduğu tespit edilen danışmanların grupları yarışmadan diskalifiye edilecektir.

Logo/Amblem çalışmaları; antetli kâğıt, kartvizit ve zarf görünürlük alanlarında uygulamalı olarak gösterilmesi istenmektedir.

Yarışmacı ekipler en fazla iki örnek tasarım yolu sunabilecektir. İki yoldan fazla alternatif sunan ekiplerin ilk iki çalışması değerlendirmeye alınacaktır.

Sunulan yolların grafik çözümlerinin yanında kavramsal anlatımının da sunumlarda bulunması gerekmektedir.

Yarışma ön değerlendirme ve final olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecektir. Son başvuru tarihinde teslim edilen işler jüri tarafından online olarak oylanacak ve finale kalan 5 grup 30 dk’yı geçmeyecek şekilde yarışma jürisine canlı (yüz yüze) olarak sunum yapacaktır.

Canlı sunumlar sonrası belirlenen tarihte dereceye giren çalışmalar açıklanacak ve ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmanın Konusu

Ankara Kent Konseyi için Ankara Reklamcılar Derneği’nin hazırladığı brief doğrultusunda, amblem/logo tasarımının yapılması ve temel kurumsal kimlik elemanları antetli kâğıt, kartvizit ve zarf görünürlük alanlarında uygulamalı olarak gösterilmesi. Kullanım alanlarındaki uyum ve tasarım çizgisi jüri değerlendirmesinde önemli bir kriter olacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışma, üniversitelerin; güzel sanatlar, iletişim fakülteleri ve ilgili bölüm öğrencilerine açıktır. İstekliler yarışmaya bireysel ya da en fazla 2 kişilik ekipler hâlinde katılabilir.

2. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip başı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

3. Şartlar;

- Jüri üyeleri, danışmanlar ve atayanlar arasında olmamak,5.3.2 Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve danışmanlarla, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,5.3.3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Jüri Üyeleri ve Danışmanlar

Jüri Üyeleri

Halil İbrahim Yılmaz (Ankara Kent Konseyi Başkanı), Zafer Savaş Şahin (Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı), Lale Özgenel (Ankara Kent Konseyi İcra Kurulu Üyesi), Volkan Memduh Gültekin (Ankara Büyük Şehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü), Nihat Aras (Ankara Büyük Şehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı), Ali Bozkurt (Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı), A. Bora Hızal (Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı), Burhan Varol (Ankara Reklamcılar Derneği Sayman), Arda Engin (Ankara Reklamcılar Derneği Y.K. Üyesi), Aziz Yayla (Ankara Reklamcılar Derneği Y.K. Üyesi)

Grup Danışmanları

Değer Belgin (Sanat Yönetmeni – Grafikir), Hazal Karaca (Sanat Yönetmeni – KAF), Emre Özgümüş (Sanat Yönetmeni – Abrakadabra), Eren Bertaş (Sanat Yönetmeni – RETA.CO), Köksal Kıldiş (Sanat Yönetmeni – Adorno), Melisa Beyazkılınç (Sanat Yönetmeni – SVStudios), Samed Ergün (Sanat Yönetmeni – Şapka ve Fil), Şahika Tezcan (Sanat Yönetmeni – Ekinoks)

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyurusu ve Başvuruların Başlangıcı: 23 Ekim 2021
Son Başvuru Tarihi: 8 Kasım 2021
Proje Dosyalarının Online Son Teslim Tarihi: 8 Aralık 2021
Online Jüri Değerlendirmesi ve Finalistlerin Açıklanması: 10 Aralık 2021
Jüri Önünde Finalistlerin Sunumu: 15 Aralık 2021
Yarışma Sonucunun Açıklanması ve Ödüllerin Takdimi: 18 Aralık 2021

Tasarımlara Dair Beklentiler

- Logo/Amblem tasarımları özgün olmalıdır, herhangi bir parçasının (logotype hariç) ya da bütünün daha önce kullanılmamış; hazır imaj/grafik stok havuzlarında aynısının ya da benzerlerinin bulunmaması gerekir. Bu özellikteki çalışmalar jüri tarafından diskalifiye edilir. Katılımcı eserin jüri değerlendirmesi ve sonuçların açıklanması sonrası özgün olmadığı kanıtlanırsa, ödül ve derece geri alınır.

- Logo/Amblem tasarımları özgün olmalıdır, herhangi bir parçasının (logotype hariç) ya da bütünün daha önce kullanılmamış; hazır imaj/grafik stok havuzlarında aynısının ya da benzerlerinin bulunmaması gerekir. Bu özellikteki çalışmalar jüri tarafından diskalifiye edilir. Katılımcı eserin jüri değerlendirmesi ve sonuçların açıklanması sonrası özgün olmadığı kanıtlanırsa, ödül ve derece geri alınır.

- Tasarımlar Ankara Reklamcılar Derneği tarafından hazırlanan brief göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışma, bireysel katılıma açıktır ancak katılımcılar dilerse iki kişilik ekipler hâlinde de yarışmaya katılabilir.Yarışmacı ekipler ya da bireyler yarışmaya bir rumuzla katılacaktır.

Sunum ve Teslim Standartları

- Katılımcılar yarışmaya en fazla iki yol (konsept) alternatifle katılabilecektir. İkiden fazla alternatif sunan katılımcıların, ilk iki alternatifi değerlendirmeye alınacaktır.

- Katılımcılar tasarımlarını (iki alternatif dâhil) bir tek sunum dosyası hâlinde (PDF, PPT, Keynote) online olarak son teslim tarihi günü bitimine kadar (8 Aralık 23:59) teslim edeceklerdir.

- Katılımcı birey ya da ekiplerin sunum dosyalarının ilk sayfasına katılımcı rumuzlarının olması gerekmektedir.

- Sunumların, her alternatif için bir sayfası mutlaka beyaz zeminde sadece logonun görüntüsüne sahip olmalıdır.

- Sunumlarda, alternatif yolların her biri için briefte istenilenlere uygun geliştirilen çözümün ve üzerinden gidilen ya da bulunan kavramın hikâyesinin anlatıldığı bir bölüm bulunması gerekmektedir.

Teslim Standartları ve Yeri

Katılımcılar sunum dosyalarını son teslim tarihi günü bitimine kadar (8 Aralık 23:59) katılımcı mail adresleri üzerinden kendilerine özel olarak iletilecek link üzerinden ilgili yükleme bölümüne yükleyerek teslim edebilirler.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler jüri kararı ve tutanağa geçirilmek koşulu ile yarışmadan çıkarılır:

- Başvuru yapan ancak son teslim tarihine kadar proje dosyasını teslim etmemiş olanlar.

- Yarışmanın katılım koşullarına uymayanlar.

- Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden yazı, işaret vb. bulunan sunumlar (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır).

- Yarışma takviminde belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.

- Katılımcı kişi ya da ekibe atanan danışman tarafından fiilen müdahale isteyen ya da alan yarışmacılar.

Jürinin Değerlendirmesi ve Yarışma Sonuçlarının İlanı

Jüri, iki aşamada çalışmaları değerlendirecektir. Birinci aşamada online olarak yapılacak oylama ile finalistler belirlenecek, ikinci aşamada ise katılımcı ekip ya da kişilerin yapacağı sunum performansları sonrasında final değerlendirmesi yapılacaktır.

Jüri ihtiyaç duyması dahilinde, seçilen çalışma ya da çalışmalar için eser sahibinden eser üzerinde 3 kereyi geçmemek koşuluyla değişiklik isteme hakkına sahiptir.

Yarışma sonuçları yarışma takviminde belirtilen tarihlerde açıklanacak ve web adresinden yayınlanacaktır.

Yarışma sonuçları idarenin WEB adresinde yayınlanacaktır.

Ödüller

Birincilik ödülü: 10.000 TL
İkincilik ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük ödülü: 2.500 TL
Mansiyon: 750 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılan ödül ve mansiyon tutarları, yarışmacılara en geç 15 iş günü içerisinde ödenecektir.

Şartname ve kayıt için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :