2024 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması

mimarizm.com / 14 Ağustos 2023
Teması “İnsanlık ve Sürdürülebilir Büyüme” olarak belirlenen 2024 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması'nın son katılma tarihi 13 Eylül 2023.

YARIŞMANIN AMACI VE TEMASI

Bu yıl düzenlenecek olan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2024 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması’nın konusu; 2024 yılında Kuala Lumpur-Malezya’da, Malezya Mimarlar Enstitüsü (PAM) tarafından organize edilecek UIA Uluslararası Forumu’nun temasına paralel olarak “İnsanlık ve Sürdürülebilir Büyüme” olarak belirlendi.

UIA 28. Dünya Mimarlık Kongresi ve 29. Genel Kurulu 2-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Kopenhag-Danimarka’da gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası toplantılara ve genel kurula, KTMMOB Mimarlar Odası ve Mimarlar Odası delegeleri ile katılım sağladı. Mimarlar Odası’nın 2000 yılı sonrası Mimar Sinan Büyük Ödülü almış isimlere odaklanan “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Türkiye’de Çağdaş Mimarlık” başlıklı sergisi izleyicisiyle buluştu.

Ülkemiz açısından Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken; yaşadığımız yerlerin hızlı değişim ve dönüşümler, mimarlık ortamındaki nitelik, doğal ve kültürel alanlarımızın gelecek kuşaklara aktarılmasında gösterilmesi gereken çabanın da sorgulanacağı bir dönemdeyiz.

Son yıllarda yaşanan salgınlar, afetler yaşam alanlarımızın yeniden sorgulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Salgınlarda ve afetlerde kaybettiğimiz canlarımızı aklımızda tutarak, nitelikli ve güvenli yaşam alanları oluştururken, doğal kaynaklarımızın ve kültürel varlıklarımızın korunmasının ne kadar önemli olduğunu yaşam alanlarımızla kurduğumuz hafıza ilişkisinin önemini yeniden fark ettik.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Nasıl bir mekânsal süreçten geçtik, geçiyoruz? Afetlerin günlük yaşamımız üzerindeki etkisi nedir? Yaşadığımız tüm bu olumsuz süreçlerin sonrasında kısa ve uzun vadede bizleri neler bekliyor? En temel hakkımız olan sağlam ve güvenilir konuta erişim nasıl sağlanacak?  Sürdürülen imar ve kentleşme politikaları bu sorunlara çözüm üretebilecek mi?

Ve belki de en önemli soru yaşadıklarımızdan hem yöneticiler hem de yurttaşlar olarak dersler çıkarıp daha güzel bir ülke ve dünya için çalışmaya başlayabildik mi?

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, tüm bu süreçlerde ülkemizin içinde bulunduğu durumu anlamaya dönük sorularını, 2024 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması aracılığıyla katılımcılara taşımayı hedeflemektedir. “İnsanlık ve Sürdürülebilir Büyüme” temasıyla düzenlenecek olan bu yarışmanın ana konusu; yaşadığımız felaketlerin sonrasında yapılacak olanlara var olan ve olması gereken üzerinden bir bakış geliştirebilmektir.

YARIŞMA KOŞULLARI

A-Katılım Koşulları:

- Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.

- Fotoğrafların uzun kenarı en az 6.000 piksel olmalıdır.

- Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır.

- Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.

- Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

- Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Yarışmaya başkasının fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

Bunun dışındaki kural ihlallerinde yarışmacının, birinci kural ihlali durumunda 1 (bir) yıl; ikinci kural ihlali durumunda 3 (üç) yıl; üçüncü kural ihlali durumunda süresiz olarak yarışmalara katılımı kısıtlanır.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılma Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 16 Eylül 2023 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 20 Eylül 2023 Çarşamba
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 7-15 Ekim 2023

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):

Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı), Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı), Şeniz Kabadayı (Fotoğraf Sanatçısı), Metin Karadağ (Mimar)
Mürvet Kılıç (Mimar, Fotoğraf Sanatçısı), Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı), Hüsnü İlham Tibet (Mimar, Fotoğraf Sanatçısı), Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 7.500 TL
İkincilik Ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
En fazla 38 sergileme (her biri): 500 TL

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte sergilemeye değer bulunan tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın