‘Gözüm Uludağ’ın Üzerinde’ 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması

mimarizm.com / 11 Ağustos 2023
Uludağ’ın ‘Milli Park’ statüsünden çıkartılmasının getireceği riskleri fotoğraf sanatçılarının gözünden kamuoyuna anlatmayı amaçlayan Fotoğraf Yarışması'nın son başvuru tarihi 25 Kasım 2023.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

a. Yarışmanın amacı Uludağ’ın ‘Milli Park’ statüsünden çıkartılıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ‘Alan Başkanlığı’ sorumluğuna verilmesinin getireceği riskleri fotoğraf sanatçılarının gözünden kamuoyuna anlatmaktır. 2543 metre yükseklikteki zirvesi ile günümüzün kış turizm merkezi olan Uludağ’ın tarihi Antik Çağ’a kadar uzanır. Heredot, bu dağdan Olympos adıyla bahseder. Bursa Ovası’nın güneyinde yer alan bu bölgeye İlkçağda Olympos Mysia, Roma döneminde ise Keşiş Dağı denmiştir.Uludağ’ın tarihi, farklı medeniyetler etkisinde şekillense de, Uludağ Hristiyan keşişlerin mekanı olarak bilinir. Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra beyliğin ve devletin ilk başkenti olan Bursa, Türk nüfusu ile dolmaya başlamıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, 1925 yılında yöreye Uludağ ismi verilmiştir. 1961 yılında ülkemizin 5. Milli Parkı olarak ilan edilen Uludağ, 13.024 hektar alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve ‘Milli Park’ statüsünde yönetilmekte iken Mutlak Koruma Alanları ile birlikte oteller ve kayak pistlerinin de içine alan yaklaşık 2.050 hektar  bölümü  26 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Uludağ Alan Başkanlığı’ sorumluluğuna verildi. Uludağ, uzun yıllardan beri süregelen turizm baskısı ve ziyaretçi yoğunluğu nedeni ile oldukça yıpratılmış bir doğa harikasıdır. Bir anda Milli Park statüsünden çıkartılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğuna verilmesi Uludağ’ın sadece turizm perspektifinden bakılması sonucunu doğuracaktır. Uludağ, doğal hayatı ve bitki türü çeşitliliği açısından dünyanın en önemli noktalarından birisidir. Dünya üzerinde sadece yurdumuzda yetişen endemik bitki türlerinden 171’i Uludağ’da yetişiyor. Dünyada sadece Uludağ’da yetişen çiçek ve bitki türü sayısı ise 30. Uludağ, bu yönüyle çok değerli bir canlı bitki müzesi (arboretum) konumunda. Uludağ aynı zamanda temiz suları ile de farklı bir üne sahip. Evliya Çelebi’nin asırlar öncesinde belirttiği gibi Uludağ deyince su geliyor akla. Bursa’nın içme suyu kaynağı olan Nilüfer barajının doğduğu Aras gözü ve Aras şelalesi burada bulunuyor. Uludağ’daki 48 pınarın suları da Bursa içme suyu ihtiyacına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Uludağ’ın Milli Park olması ve korunması, burada ayı, kurt, çakal, tilki, karaca, geyik, tavşan, domuz, keklik, yabani güvercin, akbaba, kartal, çaylak, bülbül, çalıkuşu gibi hayvanların yaşayıp çoğalmasına imkân vermiştir.

b. Yarışma, Uludağ’ın Milli park sınırları ve Milli Park statüsünden çıkartılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesindeki Uludağ Alan Başkanlığı sorumluluğuna verilen Uludağ’ın doğal güzelliklerini, turizme dayalı güzelliklerini, mimari özelliklerini, endemik bitkilerini, hayvan çeşitliliğini, doğal yaşamını, eteklerinde varlık gösteren köyleri ve köy yaşamını kapsamaktadır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi (bundan sonra Düzenleyici Kurum olarak anılacaktır) tarafından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları

- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

- Yarışma; Mimarlar Odası Bursa Şubesi çalışanları, yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

- Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Bursa ili Uludağ milli park sınırı ve alan başkanlığı sınırları içerisinde, 2018 yılı ve sonraki tarihlerde çekilmiş olması

- Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

- İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

- Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

- Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

- Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)”ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

- TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

- Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

- Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

- Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Adnan GENCER – Orman Mühendisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Ali ŞENEL – Fotoğraf Sanatçısı (Vahşi Yaşam ve Doğa Fotoğrafçısı)
Kamil FIRAT – Mimar Sinan Üniversitesi-Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi
Sedat GÜLER – Doğader Başkanı
Serpil SAVAŞ – BUFSAD Başkanı
Şirin RODOPLU ŞİMŞEK – TMMOB İKK Başkanı, Mimarlar Odası Bursa Şb. Başkanı
Umut BECENE – Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nde Mimar, Fotoğrafçı
Veysel KAYA – Profesyonel Fotoğrafçı, BUFSAD Üyesi
Zehra SÖNMEZ – Mimar, Mimarlar Odası Fotoğraf Kulübü Başkanı

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 5 (beş) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ONLINE PUANLAMA olarak ve ikinci – final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: TFSF tarafından atanacaktır.

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi:19/07/2023
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 25/11/2023 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 05/12/2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 07/12/2023
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Ödüller - Sergilemeler

Birincilik: 20.000 TL
İkincilik: 15.000 TL
Üçüncülük: 10.000 TL

Mansiyon (3 adet): 3.000 TL
Özel Ödül: 3.000 TL
Sergileme (En fazla 30 adet): 1.500 TL

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-068” numara ile onaylanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :