2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 15 Şubat 2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 1 Haziran 2022.

Türü, Şekli ve Dili

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; ulusal, serbest ve tek kademeli bir fikir projesi yarışmasıdır. Yarışma, Çaldağ Tepesi’nde konumlanacak bir anıt/anma mekanına dair sanatsal, mimari ve kentsel boyutları olan uygulanabilir bir çerçeve elde edebilmek amacıyla açılmıştır.

Yeri ve Konusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yarışmayla Ankara” programı kapsamında düzenlenen yarışmanın konusu, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi, Çaldağ Tepesi’nde; Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılında başkentin, kadim Anadolu coğrafyasındaki anahtar görevini hatırlatacak, kuruluş döneminin değerini yüceltecek ve aynı zamanda Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken her daim çağdaş kalma inanç ve direncini simgeleyecek bir anıt/anma mekanı tasarlanmasıdır. Çaldağ Tepesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı yıl, Ankara’da ilk karşılandığı yer olarak eşsiz bir ana şahitlik etmiş; tarihi hafızaya kazınmıştır. Tepe, fiziksel anlamda da farklılaşan bir konuma sahiptir. Hem kentin pek çok noktasının panaromik olarak izlenebildiği bir noktadır, hem de kentin büyük bölümünden görülebilmektedir. Açılan yarışma ile bir anıt/anma mekanı tasarlanmasının yanı sıra, Çaldağ Tepesi’nin yeniden düzenlenmesi; böylelikle alanın içerisinde ve çevresindeki mevcut yapılaşmanın dönüştürülerek kentsel kaliteye yön verilmesi amaçlanmaktadır. Önerinin, kente yeni kamusal ve mekânsal deneyimler sunabilecek, mevcut deneyimleri çeşitlendirebilecek bir düzenlemeyle anıt kavramının ve anma pratiklerinin 21. Yüzyılda üstlendikleri çağdaş anlamlarını karşılaması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

1. Yarışma herkesin katılımına açıktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türde olduğundan yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Ekiplerde, mimar, heykeltıraş, şehir plancısı ve peyzaj mimarı meslek alanlarından en az bir kişi bulunmalıdır. Uygulama projesi öncesi kazanan kişi ya da ekiple İdare arasında projeyi yürütecek tasarım ekibinin profesyonel yapısı tekrar teyit edilecektir.

İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir kişinin seçilerek ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. 1. Ödülü kazanan projenin hayata geçirilmesi hedeflendiğinden, ekip temsilcisi katılımcı şu şartları sağlamalıdır:

- Sanatçıların güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomalarının ve/veya vergi kaydının bulunması.

- Mimar / şehir plancısı / peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odasına üyeliğini gösterir belgelerinin bulunması.

2. Yarışmacıların bu şartnamenin 6. maddesinde belirtilen kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir.

3. Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 10. ve 14. maddelerinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

4. Meslekten men cezası bulunmamalıdır.

5. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır. 6. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olmamalıdır.

7. Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olmamalıdır.

8. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olmamalıdır.

9. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olması gerekmektedir.

10. 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamalıdır.

Yarışmaya katılacakların yukarıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar da, yarışmaya katılmamış sayılırlar ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir

Yarışmanın Takvimi

Yarışmanın İlanı: 14 Şubat 2022
Soru Sorma için Son Tarih: 9 Mart 2022
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 18 Mart 2022
Projelerin Son Teslim Tarihi: 1 Haziran 2022
Projelerin Kargo ile Teslim Alım için Son Tarih: 3 Haziran 2022
Yarışmaya Son Kayıt: 1 Haziran 2022
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 11 Haziran 2022
Sergi ve Kolokyum: 25 Haziran 2022

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Sunay Akın (Şair, Yazar), Ruşen Yalçın Keleş (Prof. Dr., Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimcisi, Kent Ve Çevre Bilimleri – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), Bekir Ödemiş (Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı), Hikmet Özdemir (Prof. Dr., Tarihçi), Alev Erkmen Özhekim (Doç. Dr., Mimarlık Tarihçisi – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi), Savaş Zafer Şahin (Prof. Dr., Şehir Plancısı – Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Mehmet Tunçer (Prof. Dr., Korumada Uzman Şehir ve Bölge Plancısı, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Asıl Jüri Üyeleri

Ömer Selçuk Baz (Mimar), Osman Mete Demirbaş (Doç., Heykeltıraş), Adile Nejdet Jale Erzen (Prof. Dr., Sanat Tarihçisi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi), Oktan Nalbantoğlu (Dr. Öğretim Üyesi, Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi), Suha Özkan (Prof. Dr., Mimar – Hon. F.AIA), Seval Şener (Doç., Heykeltıraş – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Metin Yurdanur (Heykeltıraş)

Yedek Jüri Üyeleri

Gaye Çulcuoğlu (Dr., Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi), Emre Erkal (Dr., Mimar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Mihrişah Bora Türkkan (Öğretim Görevlisi, Heykeltıraş – Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi), Zeki Kâmil Ülkenli (Dr. Öğretim Üyesi Şehir ve Y. Bölge Plancısı – TED Üniversitesi)

Raportörler

Nezih Burak Bican (Dr. Öğretim Üyesi, Mimar – Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi), Meryem Bulut Kahraman (Mimar – Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı), Elif Cemre Çelikcan Yozçu (Öğretim Görevlisi, Mimar – Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Raportör Yardımcıları

Burak Akdere (Bilgisayar Programcısı – Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı), Ahmet Emre Kaymak (Şehir Plancısı – Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

Ödüller

1. Ödülü: 200.000 TL
2. Ödülü: 120.000 TL
3. Ödülü: 80.000 TL

Mansiyon (5 adet, Eş değer): 25.000 TL
Satın Alma: 50.000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :