15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 19 Ocak 2024
Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OAİB) tarafından 3 ayrı kategoride, 4 farklı tema ile düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın birinci aşama proje teslim için son tarih 5 Nisan 2024.

Yarışmanın Amaçları ve Hedefleri

15.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-24)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, bu tasarım yarışmasının 4 temel amacı vardır:

BİRİNCİ AMAÇ: Türk mobilya sanayiinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymaktır.

İKİNCİ AMAÇ: Başarılı bir ürün tasarımı demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mobilyaları ortaya çıkarmaktır.

ÜÇÜNCÜ AMAÇ: Bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak, “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ AMAÇ: Yarışmaya orta eğitim öğretmenleri ve öğrencilerini de davet ederek “Design for Export” gerçeği ile tanışmalarını sağlamaktır. Hiç kuşkusuz bu öğrencilerimiz henüz genç kuşaklardır. Ancak eğitimlerinin bu döneminde, yaratıcılık ve ticari düşüncelerle birlikte “Design for Export” hedefi ile de karşılaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu temel amaçlara ilave olarak yarışmanın amaçları arasında;

· Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini ortaya koymak,

· Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse; başarı, strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,

· İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,

· Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak, 

· Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,

· Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,

· Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,

· Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,

· Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,

· İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,

· Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak yer almaktadır.

Yarışmada vurgu yapılan HEDEFLER

· Geleceğin farklı ülke ve toplumlarında, taleplerin ne yöne değişeceğini analiz, tespit ve ayırt edebilen “FARKINDALIK”

· Ülkemizin dünya mobilya sektörüne yön vermesini sağlayacak “TASARIMLAR”

· Maliyet ve kalite avantajıyla tercih edilen “ÜRETİMLER”

Yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için İHTİYAÇLAR

· Başarmak açısından “ERK”

· Gerekli olan bilgilerin sistematik bir şekilde verildiği “EĞİTİM”

· Yukarıdaki disiplinleri kapsayan bir “STRATEJİ” gelişimini farklı çevrelerde teşvik etmektir.

Bu yarışma yukarıdaki nedenlerle,

· Tasarım eğitimi gören tüm öğrenciler, mezunlar ve profesyonellerden çeşitli kategorilerde tasarımları,

· Tasarım kültürünü çok daha erken çağlarda edinilmesi amacıyla orta eğitim öğrencilerini mobilya tasarımı konusunda tasarım fikirlerini,

· Devlet, akademi, sanayii, özel ve resmi tüm çevrelerden tasarım stratejileri konusunda görüşleri teşvik eder, toplar, değerlendirir, yayınlar ve ödüllendirir.

Yarışmanın Temaları

15.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-24)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte tümü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, ön-lisans, lisans öğrencilerine, profesyonel ve akademisyen tasarımcılara açık olarak dört farklı temada düzenlenmektedir:

1. Ev Mobilyaları: Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (salon takımı, oturma grubu, yatak odası takımı, yemek odası takımı, çocuk odası takımı, koltuk, kanepe, sehpa, yatak, şifonyer, büfe, komodin, masa, sandalye, dolap, ev dekorasyonunda farklı iç mekan çözümleri, puf, oyuncak vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan ve sektöre ışık tutabilecek ürünler olması gerekmektedir.

2. Ofis Mobilyaları: Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler (masalar, çalışma grupları, bekleme koltuğu, bölücü panel sistemleri, tamamlayıcılar vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

3. Mutfak ve Banyo Mobilyaları: Mutfak (mutfak mobilyası takımı, mutfak dolabı, modüler depolama birimleri ve masa-sandalye) veya banyo (banyo mobilyası takımı, banyo dolabı, sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri). Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler olması gerekmektedir.

4. Akıllı Mobilyalar: Ar-Ge projeleri ile teknolojik detaylarla güçlendirilmiş inovatif mobilya tasarımları. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması amacıyla açılan bu temada ev, ofis, mutfak-banyo gibi bir sınırlama olmadan tüm mobilya çeşitlerine yönelik projelerin geliştirilmesi mümkündür. Tekno-İnteraktif-Akıllı Mobilya temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir. Söz konusu tema ileAr-Ge projeleri ileyüksek teknoloji kullanılan, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş mobilya tasarımlarının da sektöre kazandırılması hedeflenmektedir. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması için açılan bu önemli kategori, yüksek teknoloji kullanımıyla mobilya sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle, “Akıllı Mobilya” temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak ahşap, metal, cam, plastik, her türlü tekstil malzemeleri, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir. Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir. Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkiyat, kullanım ve bakım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.

Ayrıca geleceğin mobilyalarını tasarlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizden de ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları), mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) ve akıllı mobilyayı çizmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışmada;

· “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,

· “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve

· “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori ile

· “Ev Mobilyaları”

· “Ofis Mobilyaları”

· “Mutfak-Banyo Mobilyaları” ve

· “Akıllı Mobilyalar” olmak üzere 4 ayrı tema bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3.Yarışmanın “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve ön lisans- lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

4. Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisansüstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

5. Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

6. Yarışma tüm temalarda grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir. Bu şekilde belirlenmediği evrakların incelenmesi sırasında tespit edilen grupların statüsü, gruptaki en yüksek statülü yarışmacının şartlarına göre kabul edilecektir. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır. 

7. Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

8. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

9. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www. designforexport.org) duyurulacaktır.

10. Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile birlikte yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge kapsamında belirtilen işbirliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan büyük birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir işbirliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle¸ aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 12.01.2024
Birinci Aşama için Proje Teslim Tarihi: 5.04.2024 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama): 26.04.2024
1. Aşamada Seçilen Tasarımların Web Sayfasında Yayınlanması: 29 Nisan-13 Mayıs 2024
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Proje Çizimi Çevrimiçi Görüşmesi: 10.05.2024
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi: 07.06.2024 (Gece 24:00’e kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama): 28.06.2024
Ödül Töreni Tarihi: Eylül 2024

Jüri Üyeleri

Onur Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Ömer BOLAT, Ticaret Bakanı; Ö. Volkan AĞAR, Ticaret Bakan Yardımcısı; M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı; Mustafa GÜLTEPE, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı; Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü; Bilal EKŞİ, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu, İcra Komitesi Başkanı; Ahmet Serdar İBRAHİMCİOĞLU, KOSGEB Başkanı; Eyüp MUHCU, Mimarlar Odası Başkanı; İsmet TEKELİ, İç Mimarlar Odası Başkanı; Seyfi Cahit AYASKAN, MUDER Yönetim Kurulu Başkanı; Ercan ATA, OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı; Mustafa BALCI, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı; Murat TUNÇ, MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı; Nuri GÜRCAN, MOBSAD Yönetim Kurulu Başkan; V. Hüseyin TAKLACI, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı; Hüseyin TAKLACI, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı; A.Tahsin ATA, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ür.İhr.Bir. Yönetim Kurulu Başkanı

Asli Jüri Üyeleri:

Jüri Başkanı: Prof.Önder KÜÇÜKERMAN
Üyeler: Reşit SOLEY, Mustafa TONER, Didem ÇAPA, Fatih KIRAL, Murat ARMAĞAN

Yarışmayı düzenleyen kuruluşta çalışan, Yönetim Kurulu’nda temsil edilen, herhangi bir şekilde ortaklığı bulunan ya da organizatör kuruluştaki yöneticiler ile birinci derece akrabalığı bulunan kişiler yarışmanın “Asli Jüri Üyesi” olamaz

Organizasyon Komitesi

Komite Başkanı: Mehmet BALIKÇIOĞLU
Komite Üyeleri: Erol ATA, Melih GÜN-OMKO Yönetim Kurulu Üyesi, Zeynep KÜRKLÜ

Ödüller

“15.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 37 ödül bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak ve tören sırasında veya sonrasında hesap numaralarını temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri halinde törenden 60 gün içerisinde hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır. Bu süreç, tasarımlara gelen itirazların değerlendirilmesine bağlı olarak uzayabilir. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı eşit oranda bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

1) EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 60.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 30.000 TL
Lazzoni Altın Ödülü: 15.000 TL
Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 15.000 TL
Mikodam Altın Ödülü: 15.000 TL
Zebrano Altın Ödülü: 15.000 TL
Biçer Kardeşler Altın Ödülü: 15.000 TL

2) OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 60.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 30.000 TL
Atagür Altın Ödülü: 15.000 TL
Bürotime Altın Ödülü: 15.000TL
Ersa Altın Ödülü: 15.000TL
Madeş Altın Ödülü: 15.000 TL

3) MUTFAK VE BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 60.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 30.000 TL
Çamsan Ordu Altın Ödülü: 15.000 TL
Sun-Ka Altın Ödülü: 15.000 TL
Öz-Tem Orman Altın Ödülü: 15.000 TL

4) AKILLI MOBİLYALAR TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 60.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 30.000 TL
Gentaş Altın Ödülü: 15.000 TL
Perfopan Altın Ödülü: 15.000 TL

5) GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ

İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 7.500 TL
Atagür Altın Ödülü: 5.000 TL
Bürotime Altın Ödülü: 5.000 TL
Çamsan Ordu Altın Ödülü: 5.000 TL
Ersa Altın Ödülü: 5.000 TL
Gentaş Altın Ödülü: 5.000 TL
Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 5.000 TL
Lazzoni Altın Ödülü: 5.000 TL
Madeş Altın Ödülü: 5.000 TL
Mikodam Altın Ödülü: 5.000 TL
Emo Home Altın Ödülü: 5.000 TL
Sun-Ka Altın Ödülü: 5.000 TL
Öz-Tem Orman Altın Ödülü: 5.000 TL
Zebrano Altın Ödülü: 5.000 TL
Biçer Kardeşler Altın Ödülü: 5.000 TL

NOT: 1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.
2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :