4. Plant Ödülleri 2022

mimarizm.com / 04 Kasım 2022
Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen, 4 ana kategoride verilecek "Plant Ödülleri"nin son başvuru tarihi 14 Aralık 2022.

AMAÇ

Ülkemiz süs bitkileri üretiminde ve Peyzaj Mimarlığında sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımların, sosyal – kültürel boyutunun ve bunların kamu yararına kullanımının önemi ile Peyzaj Mimarlığı faaliyetleri ve peyzaja konu olan üretim olanaklarının tanıtılması, özendirilmesi, kalite ve sürekliliğin teşvik edilmesi, ihracatın artırılması, kamuoyunun gündeminde bulundurulması ve mesleki gelişimin desteklenmesi amacıyla Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen bir ödül organizasyonudur.

Ödül genel olarak; ülkemizde Peyzaj Mimarlığı tasarım, planlama ve uygulamaları ile Süs Bitkiciliği başta olmak üzere diğer yan sektörlerde sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımları ekonomiye ve sektöre kazandırmak, “Peyzaj Mimarlığı” disiplinine katkıyı özendirmek ve farkındalık oluşturmak, kültür edindirmek, seçilecek kişi ve/veya kuruluşları kamuoyu gündemine getirmek ve onure etmek amaçlarını taşımaktadır.

ÖDÜLLER

Ödüller “Bitki Üretimi”, “Peyzaj Proje ve Uygulamaları”, “Peyzaj Donatıları ve Yapısal Elemanlar” ve “Kamusal Alan Düzenlemeleri” olmak üzere dört ana başlık altında verilecektir.

PEYZAJ UYGULAMALARI KATEGORİSİ

KARMA UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, konut, ticaret, alışveriş merkezi ve turizm vb. kullanımlarından en az ikisini aynı anda içerisinde bulundurması; sürdürülebilirlik, çevreye ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje tasarımcılarına ve uygulayıcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

KONUT UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı salt konut (villa bahçeleri, tekil apartmanlar ve toplu konutlar dahil) olması, sürdürülebilirlik, çevreye ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje tasarımcılarına ve uygulayıcılarına verilecektir. En fazla 5 (beş) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

TEMATİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, biyolojik gölet, çatı bahçeleri, dikey bahçeler, kurakçıl peyzaj, yağmur suyu hasadı, yağmur bahçesi vb. gibi kullanım amacı itibariyle bir tema içeren, insanlar için ilgi çekici olması; sürdürülebilirlik, çevreye ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje tasarımcılarına ve uygulayıcılarına verilecektir. (Uygulanmış projenin işveren ve katılımcı memnuniyet belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.) En fazla 5 (beş) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

TURİZM UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibariyle bir turistik tesisi olması; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje tasarımcılarına ve uygulayıcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

YURTDIŞI UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yapılmış, insanlar için ilgi çekici olması; sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje tasarımcılarına ve uygulayıcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

PEYZAJ DONATILARI VE YAPISAL ELEMANLAR KATEGORİSİ

İNOVASYON ÖDÜLÜ

Peyzaj donatıları ve yapısal elemanları alanında teknolojik altyapı yatırımı yaparak yeni veya değiştirilmiş ürün üretimi yapan, yeni fikirler oluşturan, emek ve beceri gerektiren yaratıcı fikirleri ticarileştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan, yeni pazarlama yöntemleri ile sürdürülebilir büyüme ve artan iş olanakları için etkin politikalar belirleyen kurum, kuruluşlar ile tüzel kişiliklerle birlikte projede yer alan tasarım, uygulama ve üretim ekibine verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Peyzaj donatıları ve yapısal elemanları alanında yatırımları ve faaliyetleri sonucu bilimsel ve uluslararası normların ülkemizde kullanılmasını, sektörün profesyonelleşmesini, ürettiği ürünün ticari bir değerinin olmasını ve ülke ekonomisine artı bir değer katmasını sağlayan ilk veya öncü kurum, kuruluşlar ile tüzel ve özel kişiliklere verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

İHRACAT ÖDÜLÜ

Bu ödül Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin resmi kayıtlarına göre tüzel kişiliklere verilecektir. İstatistiksel olarak ödül programına dahil edilecektir. 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde planlanmaktadır.

ÇOCUK OYUN EKİPMANLARI ÖDÜLÜ

Çocuk oyun alanı kapsamında çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen, yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak kurgulanmış, tasarım bütünlüğü olan, çevreci ve sürdürülebilir çocuk oyun grupları alanında tasarlanmış, planlanmış ve uygulanmış olan ürünlerin her türlü detay çizim, görsel, malzeme bilgisi, varsa patent ve tasarım tescili ile uygulama alanlarının bildirilmesi koşuluyla çocuk oyun alanları üreticilerine ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

KENT MOBİLYALARI ÖDÜLÜ

Kentsel kullanıma yönelik (yönlendirme, bilgilendirme, üst örtü, çeşme vb.) yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak kurgulanmış, tasarım bütünlüğü olan çevreci ve sürdürülebilir kent mobilyaları alanında tasarlanmış, planlanmış ve uygulanmış olan ürünlerin her türlü detay çizim, görsel, malzeme bilgisi, varsa patent ve tasarım tescili ile uygulama alanlarının bildirilmesi koşuluyla kent mobilyası üreticilerine ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

YAPISAL PEYZAJ ELEMANLARI ÖDÜLÜ

Yapısal peyzaj uygulamalarına yönelik yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak kurgulanmış, bulunduğu yörenin ekolojik ve coğrafi yapısına uygun, tasarım bütünlüğü olan, çevreci ve sürdürülebilir yapısal peyzaj alanında tasarlanmış, planlanmış ve uygulanmış olan ürünlerin her türlü detay çizim, görsel, malzeme bilgisi, varsa patent ve tasarım tescili ile uygulama alanlarının bildirilmesi koşuluyla yapısal peyzaj elemanları üreticilerine ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

KAMUSAL ALAN ÖDÜLLERİ

UYGULANMIŞ KAMUSAL ALAN PROJE ÖDÜLLERİ

CADDE, SOKAK VE MEYDAN UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibarıyla cadde, sokak veya meydan içeren sosyal uyumluluk, bio çeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

PARK VE REKREASYON ALANLARI UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibarıyla park düzenlemeleri ve rekreasyon çalışmaları içeren sosyal uyumluluk, bio çeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 10 (on) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

KAMPÜS UYGULAMALARI ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibarıyla kampüs içeren sosyal uyumluluk, bio çeşitlilik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı ve ekolojik hayatın devamlılığı esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

YEŞİL ŞEHİR ÖDÜLÜ

Son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş, kullanım amacı itibarıyla iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği sağlama, sürdürülebilir olma, faydalı arazi kullanımı, sosyal ihtiyaçlara uyumlu, bio çeşitliliği artıran, çevreye duyarlılık esasına dayalı olması koşuluyla proje uygulayıcılarına ve tasarımcılarına verilecektir. En fazla 3 (üç) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

KAMU TARAFINDAN UYGULANAN PROJE ÖDÜLLERİ

Kamu kurumları, (belediyeler, merkezi idareler vb.) tarafından ihale edilmiş, son beş yıl içerisinde uygulanmış ve bitmiş olmak koşuluyla ilgili idarelere verilecektir. En fazla 10 (on) ödül takdim edilecek şekilde değerlendirilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Hayriye Eşbah Tuncay, Prof. Dr. (JÜRİ BAŞKANI), Yasin Otuzoğlu (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı), Savaş Akcan (TÜRKTOB ve SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı), Oktan Nalbantoğlu, Asst. Prof. Dr. (TAPLAK Başkanı), Özay Yerlikaya (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri), Umut Sakarya (SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi), Hüseyin Remzi Adıyaman (Plant PSBD İmtiyaz Sahibi), Abdurrahman Çetinkaya (Plant PSBD Yayın Kurulu Üyesi), Bilal Yaldızcı (Plant PSBD Editörü)

ÖDÜL TAKVİMİ

Başvuru Kabullerinin Başlaması: 15 Ekim 2022
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2022
Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı: 16 – 17 Aralık 2022

KATILIM KOŞULLARI

- Yarışmaya bitkisel üretim dalında bitki yetiştirme ruhsatına sahip tüm üreticiler ile peyzaj uygulama, peyzaj donatı ve yapısal elemanları, kamusal alan uygulamaları kategorilerinde ilgili meslek odası üyelerinin yanı sıra; şartnamede yer alan ilgili kriterlere ve şartname genel ruhuna aykırı olmamak koşuluyla, ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilir.

- Yarışmaya katılan projelerin ve içeriğinin daha nitelikli olması için her başvuru için yarışma komitesi tarafından belirlenen 3.000 ₺ (üç bin Türk Lirası) + KDV tutarını HÜSEYİN REMZİ ADIYAMAN adına VAKIFBANK TR60 0001 5001 5800 7308 2335 84 NO’lu Iban numarasına yatırılması gerekmektedir. (Fatura bilgilerinizi ve ödeme dekontunuzu plantodulleri@gmail.com adresine mail atmanız gerekmektedir.)

- Üretici kategorisinde başvuru yapanların; üretim alanlarının büyüklüklerini, üretim türü ve miktarları, varsa açık ve kapalı alan bilgileri ve işletmelerine özel belirtmek istedikleri bilgileri belgeleyerek sunmaları gerekmektedir.

- Uygulanmış proje dalında ödüle katılabilmek için, şahısların Peyzaj Mimarları Odası üyesi veya 1989’dan önce mezun olmuş Orman Yüksek Mühendisi olması zorunludur. Ayrıca projede çalışan Peyzaj Mimarlarının isminin belirtilmesi zorunludur. Katılımcılar, her kategori için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda katılabilirler. Her katılım, en az 1 (bir) adet A0 (1189 x 841 mm) sunuş paftası olacak ve fotoblok benzeri sert yüzey üzerine yapıştırılacaktır. Paftanın üzerinde şartnamenin ekinde bulunan proje sunum şablonuna uygun kategori ve rumuz bilgileri yer almalıdır. Sunum paftası üzerinde özel veya tüzel kişilere yönelik herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Pafta ile birlikte üzerinde kategori ve rumuz yazılı kapalı zarf içerisinde şartnamenin ekinde bulunan proje künyesi sunulmalıdır.

- Uygulanmış proje dalı dışındaki kategorilere başvuracak olan özel ya da tüzel kişilerin başvuru şekli şartname amaç ve ruhuna aykırı olmamak ve ödül takvimi işleyişini engellememek kaydıyla genel olarak serbesttir. (Şirket içi envanterler, ar-ge raporları, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çıktıları (ayrıca USB bellek ortamında) ve video kayıtları, ender ürünlerden 7 adet numune vs.) Ayrıca Seçici Kurul gerekli gördüğü hallerde katılımcılara ait kurumsal tesisleri incelemek için bir ya da birkaç kurul üyesini görevlendirebilir.

- Ödüle katılacak eserler, teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların yurt içi sergilerde ve kataloglarda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Bunlarla ilgili telif ücreti ödenmez.

- Her türlü sorular için plantodulleri@gmail.com adresine 9 Aralık 2022 tarihine kadar yazılı başvuru yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :